Clickable maps of the trips

Sunday, January 8, 2012

Hungary, ponds in Debrecen, spring 2011 (Magyarország, tavak Debrecenben, 2011. tavasz)


During the spring of 2011 I experimented a bit with a self-made device that enables putting the front lens of my camera under water and thus helps to prevent reflections of the water surface on the photos and  unsharp photos (I glued a plastic bottle and a 52 mm UV filter together, see here). I made some photos of aquatic animals that were found in little ponds in the city of Debrecen. The animals were first put into a little white plastic bowl (I put some sand to the bottom of it).

2011 tavaszán kicsit kísérleteztem egy házilag készített eszközzel, amellyel az objektív frontlencséjét a víz alá tudom nyomni, így elkerülve a fotókon a vízfelszín tükröződését ill. az életlen képeket (egy műanyagpalackot és egy 52 mm-es UV-szűrőt ragasztottam össze, lsd. itt). Készítettem pár fotót vízi állatokról, melyeket Debrecenben kis tavakban találtam. Az állatokat először egy kis fehér műanyag tálba helyeztem (melynek aljára homokot szórtam).

Location/Helyszín: Debrecen. Date/Dátum: 03-04.2011.


A beetle on the water surface, probably a Helochares species (Hydrophilidae, water scacanger beetles):
Egy bogár a víz felszínén, valószínűleg egy Helochares faj (Hydrophilidae, csiborok családja):


I probably could have avoided the reflection on the water surface with a polarisation filter.
Egy polárszűrőt használva biztos elkerülhettem volna a vízfelszín becsillanását.


A Gerris thoracicus male water strider:
Egy hím Gerris thoracicus molnárka:


A mosquito larva:
Egy szúnyoglárva:


I also found a pupa of a mosquito (Culicidae). It looks like this from the upper side:
Találtam egy csípőszúnyog-bábot is (Culicidae). Felülről így néz ki:


Than I took some pictures of it with the little device I mentioned - it looks much more interesting when the water surface is visible from the side:
Aztán az említett vízbenéző eszközzel készítettem pár képet róla - sokkal érdekesebben néz ki, ha a vízfelszín is oldalról látható:


Here's a crop from the original picture to show the image quality that is allowed by the device:
Az eredeti képből egy kivágás, az vízbenéző eszközzel elérhető képminőség illusztrálására:


A beetle larva at the bottom of the bowl. Probably Hydrophilidae.
Egy bogárlárva a tál alján. Valószínűleg Hydrophilidae.


An adult Hydrophilus cf fuscipes beetle:
Egy kifejlett Hydrophilus cf fuscipes csibor:Another water beetle:
Egy másik vízibogár:


The snail (Galba truncatula), which is an intermediate host of the river fluke.
A törpe iszapcsiga (Galba truncatula), mely a májmétely köztigazdája.

An aquatic oligochaete worm of the family Naididae:
Egy vízi kevéssertéjű gyűrűsféreg, egy naisz (Naididae):


Two aquatic plants for the end that are common in ponds in the Great Hungarian Plain. This is the rigid hornwort (Ceratophyllum demersum):
Két, az Alföld tavaiban gyakori vízinövény a végére. Ez az érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum):This is very probably the Eurasian Watermilfoil (Myriophyllum spicatum) (there are some similar Myriophyllum species, however):
Ez nagyon valószínű, hogy a füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum) (van pár hasonló Myriophyllum faj):

No comments:

Post a Comment