Sunday, October 22, 2017

Hortobágy National Park, Hungary (Hortobágyi-Nationalpark, Ungarn) (Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarország) 10.2017.


We visited the Hortobágy National Park in late autumn and found a diverse invertebrate life in puddles. I took photos of these using an improvised aquarium. The local Hortobágy Wild Animal Park also offered an opportunity to see some members of the once-abundant megafauna of the Great Hungarian Plain. Along with other mammals, Przewalski's horses and Heck-cattle are kept here under semi-wild conditions. The Heck-cattle are part of an ongoing program to "breed back" domestic cattle to resemble their extinct ancestral form, the auroch. Location: Hortobágy. Date: 22.10.2017.

Wir besuchten den Hortobágyi-Nationalpark im Spätherbst und haben eine Vielfalt der Wirbellosen in temporären Gewässern gefunden. Ich habe diese Tiere in einer improvisierten Aquarium fotografiert. Der örtliche Hortobágy Wilpark bot auch eine Möglichkeit an, um Vertreter der früher heimischen Großfauna der Großen Ungarischen Tiefebene uns anzusehen. Unter anderen Säugetieren, Przewalski-Pferde und Heckrinder sind hier halbwild behaltet. Die Heckrinder bilden einen Teil eines laufendes Programms, um Hausrindrassen zu ihren ursprünglichen Form, dem Auerochse, so gut wie möglich "zurückzuzüchten". Ort: Hortobágy. Datum: 22.10.2017.

Felkerestük a Hortobágyi Nemzeti Parkot késő ősszel, ahol az időszakos pocsolyákban változatos gerinctelen állatvilágot tudtunk megfigyelni. Ezeket a fajokat egy rögtönzött akváriumban tudtam lefotózni. A helyi Hortobágyi Vadaspark pedig lehetőséget adott a Magyar Alföld egykori nagytestű állatvilágának megnézésére is. Más emlősök mellett Przsevalszkij-vadlovak és Heck-marhák találhatók itt félvad tartásban. A Heck-marhák egy jelenleg is tartó tenyésztési kísérlet részei, melynek célja a házi szarvasmarhák ősének, az őstuloknak lehetőség szerinti "visszakeresztezése". Hely: Hortobágy. Dátum: 2017.10.22.


Landscapes of the Hortobágy:
Landschaften bei Hortobágy:
A Hortobágy tájai:
Local subspecies of the Sea Aster (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum):
Pannonische Unterart der Strand-Aster (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum):
Sziki őszirózsa (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum):A sagebrush species (Artemisia santonicum):
Salzsteppen-Wermut, auch Ungarischer Beifuß (Artemisia santonicum):
Sziki üröm (Artemisia santonicum):
Annual Gypsophila or Cushion Baby's-breath (Gypsophila muralis):
Mauer-Gipskraut (Gypsophila muralis):
Mezei fátyolvirág (Gypsophila muralis):
Temporary water bodies host an incredible diversity of life:
Temporäre Gewässer sind für eine unglaubliche Vielfalt der Lebewesen Zuhause:
Az időszakos vizek elképesztően változatos élővilágnak adnak otthont:


A cyanobacterial colony with attached ciliates:
Eine Cyanobakteriumkolonie mit  befestigten Wimperntierchen:
Egy kékbaktérium-kolónia rajta ülő nyeles csillós egysejtűekkel:A tiny flatworm:
Ein kleiner Plattwurm:
Egy apró laposféreg:


The tadpole shrimp (Triops cancriformis):
Die Kiemenfußkrebs Triops cancriformis:
A nyári pajzsosrák (Triops cancriformis):A small fairy shrimp:
Eine kleine Kiemenfüßer-Art:
Egy apró csupasz levéllábú rák:


A bigger species:
Eine größere Art:
Egy nagyobb méretű faj:

Seed shrimps:
Muschelkrebse:
Kagylósrákok:
A Helophorus sp aquatic beetle:
Helophorus sp Wasserkäfer:
Egy vésettcsíbor (Helophorus sp):


A dronefly (Eristalis sp) larva:
Larve einer Keilfleckschwebfliege (Eristalis sp):
Egy herelégy (Eristalis sp) lárvája:
Sterlet (Acipenser ruthenus) in aquarium:
Sterlet (Acipenser ruthenus) im Aquarium:
Kecsege (Acipenser ruthenus) akváriumban:


Common Rudd (Scardinius erythrophthalmus):
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus):
Vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus):


Rooks (Corvus frugilegus frugilegus):
Saatkrähe (Corvus frugilegus frugilegus):
Vetési varjú (Corvus frugilegus frugilegus):


Hortobágy Wild Animal Park: Heck Cattle (Bos primigenius taurus):
Hortobágy Wildpark: Heckrinder (Bos primigenius taurus):
Hortobágyi Vadaspark: Heck-marhák (Bos primigenius taurus):
Przewalski's Horses (Equus ferus przewalskii):
Przewalski-Pferde (Equus ferus przewalskii):
Przsevalszkij-vadlovak (Equus ferus przewalskii):
Eurasian Wolf (Canis lupus lupus):
Eurasischer Wolf (Canis lupus lupus):
Európai farkas (Canis lupus lupus):


No comments:

Post a Comment