Monday, January 31, 2011

Debrecen, Hungary (Debrecen, Ungarn) (Debrecen, Magyarország) 01.2011.


In January, there's usually not much to photograph (in Europe), mostly not when one spends his time in a city. But there are some opportunities to blow off the dust on the camera. In winter I regularly collect small pieces of moss from house walls or from tree barks so that I can search for microscopic animals in them later. For that, I use a stereo-microscope and if I find something, I take photos of it. Location: Debrecen. Date: 01.2011.

Januárban általában kevés fotóznivaló akad (Európában), főleg, ha az ember a városban tölti az idejét. De akad néhány lehetőség, hogy leporoljuk a kamerát. Telente gyakran gyűjtök kis mohadarabokat házfalakról vagy fakéregről, hogy később mikroszkopikus állatokat találjak bennük. Ehhez egy binokuláris mikroszkópot használok, és ha találok valamit, lefotózom.  Hely: Debrecen. Dátum: 2011.01.


This is a Bdellid snout mite walking on a piece of tree bark covered in algae:
Ez egy Bdellidae csőrösatka egy darab, algával borított fakérgen:


This is a slowly moving oribatid or beetle mite, probably Camisia sp (Camisiidae, box oribatids):
Egy lomha páncélosatka, valószínűleg Camisia sp (Camisiidae, doboz-páncélosatkák):


This is its relative, probably a Nothrus sp (Nothridae):
Ez egy rokona, valószínűleg Nothrus sp (Nothridae):


Sometimes I find tree saps, mostly on Sycamore tree (Platanus x hybrida). Inside the sap produced by the wounded tree, many insect larvae can be found. I collected some and one of them turned out to be the very-very rarely found Mycetobia pallipes from the midge family Mycetobiidae. The adult hatched in winter:
Néha találok szivárgó, ún. exudátumot termelő fatörzseket, főleg platánokat (Platanus hybrida). A sebzett fákból kifolyó nedvben számos rovarlárvát lehet találni. Gyűjtöttem párat és az egyikről kiderült, hogy a nagyon-nagyon ritkán talált Mycetobia pallipes nevű fonalascsápú, a Mycetobiidae családból. Az imágó a télen bújt elő:


I put some moss probes into water to search for the even tinier inhabitants. The most common ones in such probes are the ciliate protists, the nematodes, the water bears and the rotifers. If a piece of moss becomes wet, these tiny protists and animals will crawl out of it in a minute and they are easy to spot using a 2x or 4x stereo-microscope. I photographed some members of the moss fauna using a light microscope equipped with a camera at the university.

Néhány mohapróbát vízbe tettem, hogy azok még apróbb lakóit is megtaláljam. Az ilyen mintákban a leggyakrabban csillós egysejtűeket, fonalférgeket, medveállatkákat és kerekesférgeket lehet találni. Ha egy darab moha vizes lesz, ezek az apró egysejtűek és állatok egy perc múlva elkezdenek kimászni belőle és egy 2x-es vagy 4x-es sztereómikroszkóppal könnyen észrevehetőek. A moha-fauna néhány tagját egy kamerával felszerelt fénymikroszkóppal fotóztam le az egyetemen.

These are two ciliates engaged in conjugation to exchange genetical material:
Két csillós egysejtű konjugáció (örökítőanyag kicserélése) közben:


I was very happy to find Milnesium tardigradum, this strange little water bear (Tardigrada). Most tardigrades are plant-eaters buth this species is carnivorous. It is distributed all around the world.
Nagyon örültem, hogy megtaláltam a Milnesium tardigradum nevű furcsa medveállatkát (Tardigrada). A legtöbb medveállatka növényevő, de ez a faj ragadozó. Az egész világon elterjedt.
Another water bear, a Ramazzottius cf. oberhauseri specimen. These are plant-eaters from the family Hypsibiidae.
Egy másik medveállatka, a Ramazzottius cf. oberhauseri példány. Ezek növényevők a Hypsibiidae családból.

Rotifers (wheel animals) are more common in moss than the water bears. These worms are also able to whitstand drought in an inactive state. Than, if they sense water, they quickly stretch out and start to feed: their coronal cilia create a current that sweeps food into their mouth. The motion of these cilia appear as if these animals had two rotating wheels on their heads.
A kerekesférgek (Rotifera) gyakoribbak a mohákban, mint a medveállatkák. Ezek a férgek szintén képesek inaktív állapotban túlélni a szárazságot. Aztán, ha vizet éreznek, gyorsan megnyúlnak és táplálkozni kezdenek: a fejüket körülvevő csillóik áramlatot keltenek, mellyel szájukba táplálék sodródik. Ezen csillók mozgása úgy tűnik, mintha a fejükön két forgó kerék lenne.2 comments:

 1. Szia!

  Pontosan milyen helyen találtad a Milnesiumot tardigradumot? Köszi :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello, egy házfal alsó részén lévő kiszögellésen nőtt mohában (viszonylag nedves helyen).

   Delete