Wednesday, March 16, 2016

Eastern Bükk Mountains II., Hungary (Östliches Bükk-Gebirge II., Ungarn) (Keleti Bükk-hegység II., Magyarország) 03.2016.


In March I visited the steep, calcareous Kőszál-Slope near Bükkszentlászló and the Bánles-Hill in the Eastern Bükk Mountains. The local blue grass or blue fescue dominated rocky grassland communities (so-called Diantho-Seslerietum and Campanulo-Festucetum pallentis), and slope steppes (Pulsatillo-Festucetum sulcatae) sustain a high diversity of plant life, among others the Bükk Blue Grass, an endemic subspecies. Location: Miskolc. Date: 03.2017.

Im März besuchte ich den steilen Kalkhang, den Kőszál-Hang neben Bükkszentlászló und den Bánles-Hügel im östlichen Bükk-Gebirge. Die örtlichen, von Blaugras- und Bleichem Schaf-Schwingel dominierten offenen Grasland-Gesellschaften (sog. Diantho-Seslerietum und Campanulo-Festucetum pallentis) und Steppenhänge (Pulsatillo-Festucetum sulcatae) bewirten eine bemerkenswerte Vielfalt der Pflanzenwelt, darunter auch das Bükk-Blaugras, eine endemische Unterart. Ort: Miskolc. Datum: 03.2017.

Márciusban felkerestem a Bükkszentlászló mellett található meredek mészkőszikla-oldalt,  a Kőszált, valamint a Bánles-dűlőt a Bükk keleti részén. A helyi nyúlfarkfüves és deres csenkeszes sziklagyepek (ún. Diantho-Seslerietum és Campanulo-Festucetum pallentis társulások), valamint lejtősztyeppek (Pulsatillo-Festucetum sulcatae) a gazdag növényvilágnak adnak otthont, köztük a Bükk egyik bennszülött alfajának, a bükki nyúlfarkfűnek. Hely: Miskolc. Dátum: 2017.03.


Slope steppe on Nagy-Sánc:
Steppenhang am Nagy-Sánc:
Lejtősztyepp a Nagy-Sáncon:


Spring Pheasant's Eye (Adonis vernalis):
Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis):
Tavaszi hérics (Adonis vernalis):
Greater Pasque Flower (Pulsatilla grandis subsp. grandis):
Große Kuhschelle (Pulsatilla grandis subsp. grandis):
Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis subsp. grandis):Claspleaf Pennycress (Microthlaspi perfoliatum):
Stängelumfassende Hellerkraut (Microthlaspi perfoliatum):
Galléros tarsóka (Microthlaspi perfoliatum):


A lungwort species (Pulmonaria cf. dacica or Pulmonaria cf. mollissima):
Ein Lungenkraut (Pulmonaria cf. dacica oder Pulmonaria cf. mollissima):
Bársonyos tüdőfű (Pulmonaria cf. dacica vagy Pulmonaria cf. mollissima):
The Bükk Squill (Scilla buekkensis or Scilla drunensis subsp. buekkensis) is of uncertain taxonomic position and only found in Northern Hungary and Slovakia:
Die taxonomische Stellung des Bükk-Blausternes (Scilla buekkensis or Scilla drunensis subsp. buekkensis) ist unsicher und die Unterart ist nur in Nordungarn und in der Slowakei heimisch:
A bükki csillagvirág (Scilla buekkensis vagy Scilla drunensis subsp. buekkensis) taxonómiai helyzete tisztázatlan; az alfaj csak Észak-Magyarországon és Szlovákiában honos:

Rocky (open) grasslands:
Felsige (offene) Grasland-Gesellschaften:
Nyílt sziklagyepek:
Silver Bryum Moss (Bryum argenteum):
Silber-Birnmoos (Bryum argenteum):
Ezüstös körtemoha (Bryum argenteum):


Goldmoss Stonecrop (Sedum acre):
Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre):
Borsos varjúháj (Sedum acre):


Mátra-Houseleek (Sempervivum cf. matricum):
Mátra-Hauswurz (Sempervivum cf. matricum):
Mátrai kövirózsa (Sempervivum cf. matricum):Rue-leaved Saxifrage (Saxifraga tridactylites):
Dreifinger-Steinbrech (Saxifraga tridactylites):
Apró kőtörőfű (Saxifraga tridactylites):Rock Dandelion species group (Taraxacum laevigatum agg.):
Vertreter der Heide-Löwenzahn Artengruppe (Taraxacum laevigatum agg.):
Szarvas pitypang fajcsoport (Taraxacum laevigatum agg.):

Jagged Chickweed (Holosteum umbellatum subsp. glutinosum):
Dolden-Spurre (Holosteum umbellatum subsp. glutinosum):
Olocsán (Holosteum umbellatum subsp. glutinosum):Soft-levaed Sedge (Carex cf. montana):
Berg-Segge (Carex cf. montana):
Hegyi sás (Carex cf. montana):


The Bükk-Bluegrass (Sesleria heuflerana subsp. hungarica):
Das Bükk-Blaugras (Sesleria heuflerana subsp. hungarica):
Bükki nyúlfarkfű (Sesleria heuflerana subsp. hungarica):

Small Bloody-nosed Beetle (Timarcha goettingensis):
Bläulichvioletter Tatzenkäfer (Timarcha goettingensis):
Kék gyaloglevelész (Timarcha goettingensis):Cladonia sp lichen:
Cladonia sp Flechte:
Cladonia sp zuzmó:

No comments:

Post a Comment