Sunday, March 27, 2016

Bagamér, Hungary (Bagamér, Ungarn) (Bagamér, Magyarország) 03.2016.


Most of the isolated remaining natural landscapes of the South Nyírség Region are integrated into the Hajdúság Landscape Protection Area. Here, on the north-eastern part of the Great Hungarian Plain, a slight depression may be called a valley, and small elevations are referred to as hills. Hence the names of some protected areas: Valley of the Kék-Kálló, or Daru Hills of Bagamér, parst of the Natura 2000 Network. Pannonic sand steppes, sand dunes, Molinia meadows, and lowland hay meadows sustain a remarkable biodiversity here. I visited Bagamér in spring, when the rare endemic Hungarian Pasque Flowers are in blossom.  Place: Bagamér. Date: 05-27.03.2016.

Ein Großteil der isolierten verbleibenden Naturlandschaften der Süd-Nyírség Region sind ins Hajdúság Landschaftschutzgebiet integriert. Hier, im nordöstlichen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene, eine geringe Senke wird oft Tal genannt, und kleine Anhebungen sind als Hügeln bezeichnet. Daher stammen die Namen einiger geschützten Gebiete: Tal des Kék-Kálló, Daru Hügeln von Bagamér, Teile des Natura 2000 Netzwerkes. Hier, Pannonische Steppenwiesen auf Sand, Sanddünen, Pfeifengraswiesen und Magere Flachland-Mähwiesen aufrechterhalten eine bemerkenswerte Biodiversität. Ich habe Bagamér im Frühjar besucht, wann der seltene Endemit, die Ungarische Kuhschelle blüht. Ort: Bagamér. Datum: 05-27.03.2016.

A Dél-Nyírség izolált fennmaradó természetes tájainak nagy részét a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet foglalja magába. Itt, az Alföld északkeleti részén egy kis mélyedés is lehet völgy, vagy egy alacsony dombocskát is nevezhetnek hegynek. Innen jönnek egyes védett területek nevei, mint a Kék-Kálló-völgy vagy a Bagaméri Daruhegyek, melyek a Natura 2000 hálózat részei. Pannon homoki gyepek, homokbuckák, kékperjés láprétek és kaszálórétek tartják fenn ezeken a területeken a fajok figyelemreméltó sokféleségét. Tavasszal kerestem fel Bagamért, mikor a ritka és bennszülött magyar kökörcsinek virágai díszlenek. Hely: Bagamér. Dátum: 2016.03.05-27. Daru Hills of Bagamér:
Daru Hügeln von Bagamér:
Daruhegyek, Bagamér:


Hungarian Pasque Flower (Pulsatilla flavescens, earlier Pulsatilla hungarica):
Ungarische Kuhschelle (Pulsatilla flavescens, früher Pulsatilla hungarica):
 Magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens, korábban Pulsatilla hungarica):


Sand Cinquefoil (Potentilla incana):
Sand-Fingerkraut (Potentilla incana):
Homoki pimpó (Potentilla incana):


A whitlow grass species (Draba nemorosa):
Hain-Felsenblümchen (Draba nemorosa):
Ligeti daravirág (Draba nemorosa):


Finger Speedwell (Veronica triphyllos):
Dreiteiliger Ehrenpreis (Veronica triphyllos):
Ujjaslevelű veronika (Veronica triphyllos):Dwarf Pansy (Viola kitaibeliana):
Zwerg-Stiefmütterchen (Viola kitaibeliana):
 Törpe Árvácska (Viola kitaibeliana):

Dwarf Sedge (Carex humilis):
Erd-Segge (Carex humilis):
Lappangó sás (Carex humilis):

Lichens on sandy soil:
Flechten auf Sandboden:
Zuzmók homokos talajon:Cladonia cf. rangiformis:
Cladonia cf. rangiformis:
Cladonia cf. rangiformis:No comments:

Post a Comment