Thursday, April 14, 2016

Nyírábrány, Hungary (Nyírábrány, Ungarn) (Nyírábrány, Magyarország) 04.2016.


Early this April, I was lucky to find Green-Winged Orchids, along with some other plants and arthropods on the Teleki Pasture (Natura 2000) in Nyírábrány, South Nyírség Region. Location: Nyírábrány. Date: 14.04.2016.

Früh im April habe ich Glück gehabt um das Kleine Knabenkraut und weitere Pflanzen- und Gliederfüßerarten auf der Teleki Weide (Natura 2000) in Nyírábrány, Süd-Nyírség zu finden. Ort: Nyírábrány. Datum: 14.04.2016.

Április elején szerencsém volt, és megtaláltam az agár sisakoskobort, pár egyéb növény- és ízeltlábúfajjal együtt, a Teleki-legelőn (Natura 2000) Nyírábrányban, a Dél-Nyírségben. Hely: Nyírábrány. Dátum: 2016.04.14.


Meadow Buttercup (Ranunculus acris subsp. acris):
Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris subsp. acris):
Réti boglárka (Ranunculus acris subsp. acris):


The Downy Birch or Moor Birch (Betula pubescens subsp. pubescens), a rare and characteristic species in birch moors:
Die Moor-Birke (Betula pubescens subsp. pubescens), eine seltene und charakteristische Art der Birkenmoorwälder:
A molyhos nyír (Betula pubescens subsp. pubescens) a nyírlápok ritka karakterfaja:


Fen Cuckoo Flower (Cardamine dentata):
Wiesen-Schaumkraut (Cardamine dentata):
Réti kakukktorma (Cardamine dentata):Five-stamen Chickweed (Cerastium semidecandrum):
Sand-Hornkraut (Cerastium semidecandrum):
Béka madárhúr (Cerastium semidecandrum):


Green-winged Orchid (Anacamptis morio subsp. morio):
Kleines Knabenkraut (Anacamptis morio subsp. morio):
Agár sisakoskosbor (Anacamptis morio subsp. morio):


Vernal Sedge (Carex praecox):
Frühe Segge (Carex praecox):
Korai sás (Carex praecox):


Alopecosa sp wolf spider:
Alopecosa sp Wolfspinne:
Alopecosa sp farkaspók:


The Map (Araschnia levana), spring generation:
Landkärtchenfalter (Araschnia levana), Frühlingsgeneration:
Pókhálóslepke (Araschnia levana), tavaszi nemzedék:

No comments:

Post a Comment