Sunday, February 19, 2017

Miskolc, Hungary (Miskolc, Ungarn) (Miskolc, Magyarország) 02.2017.


The city of Miskolc had some interesting surprises this February. Location: Miskolc. Date: 17-19.02.2017.

Die Stadt Miskolc hatte einige interessanten Überraschungen im Februar. Ort: Miskolc. Datum: 17-19.02.2017.

Miskolc városa tartogatott pár érdekes meglepetést februárban. Hely: Miskolc. Dátum: 2017.02.17-19.

The non-native and rare Mandarin Duck (Aix galericulata):
Die nicht heimische und seltene Mandarinente (Aix galericulata):
A nem őshonos és ritka mandarinréce (Aix galericulata):
Barn Funnel Weaver (Tegenaria domestica):
Hauswinkelspinne (Tegenaria domestica):
Házi zugpók (Tegenaria domestica):


Lecanicillium tenuipes (formerly Enygodontium aranearum), a pathogen of daddy long-legs spiders:
Lecanicillium tenuipes (früher Enygodontium aranearum), eine pathogene Pilzart der Zitterspinnen:
Lecanicillium tenuipes (korábban Enygodontium aranearum), az álkaszáspókok egy patogén gombafaja:

No comments:

Post a Comment