Saturday, April 2, 2011

Sebesvíz I., Bükk Mountains, Hungary (Sebesvíz I., Bükk-Gebirge, Ungarn) (Sebesvíz I., Bükk-hegység, Magyarország) 04.2011.

 

The brook Sebesvíz in the Bükk Mountains is one of my favourite places for nature photography. It is a short but very fast-flowing mountain brook, flowing into the brook Garadna. Sebesvíz and its surroundings are home to many interesting and rare invertebrate species, some of which occur only here in Hungary. Location: Sebesvíz-brook. Date: 02.04.2011.

Der Bach Sebesvíz im Bükk-Gebirge ist eine meiner Lieblingsorte für Naturfotografie. Er ist ein kurzer aber sehr schneller Sturzbach, der in den Bach Garadna fließt.  Sebesvíz und die Umgebung ist Zuhause für viele interessante und seltene Wirbellosen, einige kommen in Ungarn nur hier vor. Ort: Sebesvíz-Bach. Datum: 02.04.2011.

A bükki Sebesvíz-patak az egyik kedvenc fotós helyem, egy rövid, de nagyon nagy esésű, gyors folyású hegyi patak, mely a Garadnába folyik. A patak ill. környéke számos érdekes és ritka gerinctelen állatfajnak ad otthont, melyek közül egyesek egész Magyarországon csak itt találhatók meg. Hely: Sebesvíz-patak. Dátum: 2011.04.02.


Waterfalls of the brook:
Wasserfälle des Baches:
A patak vízesései:
Early in spring only few herbaceous plants blossom near the brook: the alternate-leaved golden saxifrage (Chrysosplenium alternifolium) is a protected flower, belongs to the saxifrage family:
.In Vorfrühling blühen nur einige Pflanzenarten neben dem Bach: das Wechselblättrige Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium) ist eine geschütze Blume, gehört in der Familie der Steinbrechgewächse:
.Kora tavasszal csak néhány lágyszárú virágzik a patakaparton: az aranyos veselke (Chrysosplenium alternifolium) védett, tavaszi virág, a kőtörőfűfélék családjába tartozik:
The small, weird flowers of the alternate-leaved golden saxifrage:
.Die kleine, sonderbare Blumen des Wechselblättrigen Milzkrautes:
.Az aranyos veselke apró, furcsa virága:


Fungus gnats (Mycetophilidae) pollinate them:
.Mückenfliegen (Mycetophilidae) bestäuben die Blumen:
.Gombaszúnyogok (Mycetophilidae) porozzák be őket:


The Hollowroot (Corydalis cava subsp. cava), a tuberous fumewort species in different colours:
.Die Farbvarianten des Hohlen Lerchenspornes (Corydalis cava subsp. cava):
.Az odvas keltike (Corydalis cava subsp. cava) színváltozatai:A bigger-sized spring mayfly male (Baetis vernus):
Eine größere Eintagsfliege, Männchen (Baetis vernus):.
Egy viszonylag nagyméretű tavaszi teleszkópszemű kérész hím (Baetis vernus):Near the brook, a buff-tailed bumblebee queen was inspecting the soil (Bombus terrestris):.
Neben dem Bach hat eine Königin der Dunklen Erdhummel (Bombus terrestris) die Erde untersucht:.
A patak közelében egy földi poszméh királynő vizsgálgatta a talajt (Bombus terrestris):A female of the rather rare earwig species Chelidura acanthopyga:.
Eine ziemlich seltene Ohrwurmart, Chelidura acanthopyga, Weibchen:.
Egy ritkább fülbemászó, a Chelidura acanthopyga nősténye:


A protected flat bark beetle species, Cucujus cinnaberinus under the bark of a decaying tree:.
Der geschützte Scharlachrote Plattkäfer (Cucujus cinnaberinus) unter der Rinde eines alten Baumes:.
A védett skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) egy korhadt fa kérge alól került elő:


A small rove beetle (Rugilus rufipes):.
Ein kleines Kurzflügler (Rugilus rufipes):.
Egy kisméretű holyva (Rugilus rufipes):Nemourid stoneflies were swarming all around the brook, these photos show a female:.
Steinfliegen aus der Familie Nemouridae schwärmten überall entlang des Baches, diese Fotos zeigen ein Weibchen:.
Keresztesszárnyú álkérészek (Nemouridae család) rajzottak mindenfelé a patak környékén, ez egy nőstény példány:This nice milliped (Strongylosoma stigmatosum) was under a piece of stone:.
Dieser schöner Tausendfüßer (Strongylosoma stigmatosum) war unter einem Stein:.
Egy kő alól került elő ez a szép ezerlábú (Strongylosoma stigmatosum):


On this trip I had the opportunity to test my lens constructed to look under water for the first time, here are the results. The protected 'karst spring snail' Bythinella pannonica (earlier Sadleriana pannonica) is an endemic species of the Bükk mountains, the Aggtelek Karst and the Slovak Karst..
Während dieser Exkursion habe ich die Möglichkeit gehabt, meine Unterwasserlinse zum ersten Mal zu testen, hier sind die Ergebnisse. Die geschützte Pannonische Zwergquellschnecke (Bythinella pannonica, früher Sadleriana pannonica) ist eine endemische Art der Bükk-Gebirge, des Aggtelek Karstgebietes und des Slowakischen Karstes..
Ezen a kiránduláson volt alkalmam először kipróbálni a víz alá néző lencsémet élesben, itt vannak az eredmények. A védett karsztforráscsiga (Bythinella pannonica, régebben Sadleriana pannonica) a Bükk, az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt endemizmusa:The gammarid amphipods (Gammarus spp) are distributed throughout the Bükk mountains:.
Die Flohkrebse (Gammarus spp) sind überall im Bükk-Gebirge verbreitet:.
A bolharákok (Gammarus spp) az egész Bükkben megtalálhatóak:


I managed to photograph the larva of the protected carpathian spring caddisfly (Melampophylax nepos). Sebesvíz is the only place where this caddis occures in Hungary..
Ich konnte auch die Larve einer geschützten Köcherfliege (Melampophylax nepos) fotografieren. Sebesvíz ist der einzige Ort in Ungarn wo diese Art vorkommt..
A védett kárpáti forrástegzes (Melampophylax nepos) lárváját is sikerült lencsevégre kapni. A Sebesvíz ennek a tegzesnek az egyetlen hazai élőhelye:
Together with a mayfly larva:.
Zusammen mit einer Eintagsfliegenlarve:.
Együtt egy kérészlárvával:The larva of a caddisfly (Rhyacophyla dorsalis), which does not build a larval case:.
Eine Larve einer freilebenden Köcherfliege (Rhyacophyla dorsalis):.
Egy tegezt nem építő tegzes, a Rhyacophyla dorsalis örvénytegzes lárvája:
Finally, two pics of the multi-eyed planarian (Polycelis felina felina):.
Und 2 Fotos vom Vielaugen-Strudelwurm (Polycelis felina felina):.
Végül két kép a sokszemű planáriáról (Polycelis felina felina):


2 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. Jó látni, hogy nemcsak én kedvelem ezt a patakocskát.
    Kívánok további boldog felfedezőutakat!

    ReplyDelete