Saturday, April 23, 2011

Sebesvíz II., Bükk Mountains, Hungary (Sebesvíz II., Bükk-Gebirge, Ungarn) (Sebesvíz II., Bükk-hegység, Magyarország) 04.2011.


At the end of April 2011 I cycled up from Miskolc to the Sebesvíz brook in the Bükk mountain and Bükk National Park. This is one of my favourite places for nature photography, and it is definetly one of the most interesting brooks in Hungary because it is the steepest, it has a unique fauna and it is well hidden in the forest from most tourists. I was there at the beginning of April also, see that post hereLocation: Sebesvíz-brook. Date: 23.04.2011.


Április végén, 2011-ben felbicikliztem Miskolcról a Sebesvíz-patakhoz a Bükkbe, a Bükki Nemzeti Parkba. Ez az egyik kedvenc természetfotós helyem, és ez egyértelműen az egyik legérdekesebb patak Magyarországon, mert ez a legnagyobb esésű, egyedülálló állatvilága van és jól el van rejtve az erdőben a legtöbb turista elől. Április elején is jártam itt, arról itt van egy bejegyzés. Hely: Sebesvíz-patak. Dátum: 2011.04.02.


I found a nice Baetid mayfly male with huge orange eyes at the top of its head. It also has two lesser eyes next to these that are striped.
Találtam egy szép teleszkópszemű kérész hímet (Baetidae) hatalmas narancssárga szemekkel a feje tetején. Van két kiseb, csíkos szeme is ezek mellett.

Some rare fly species are abundant around Sebesvíz. The flies (Brachycera) constitute a suborder of the two-winged insects (Diptera order, which is sometimes also called 'Flies'). These rarer fly species either need the cool climate, the high humidity, the water iselft for their larvae, the mountain forest plants or the decaying wood found around mountain brooks. That is why they are so rare elsewhere. Because of their particular fauna, the few brooks in Hungary that resemble the high mountain waters of the Carpathians are strictly protected.

Néhány ritka légyfaj gyakori Sebesvíz környékén. A legyek alrendje (Brachycera) a kétszárnyúak rendjébe tartozik (Diptera rend, de néha magát a rendet is hívják 'Legyek'-nek). Ezek a ritkább légyfajok igénylik vagy a hideg klímát, a magas páratartalmat, magát a vizet lárváik számára, a hegyvidéki erdő növényeit vagy pedig a korhadó faanyagot, mely a hegyi patakok környékén mind megtalálható. Emiatt olyan ritkák másfelé. A különleges élőviláguk miatt az a  néhány magyarországi patak, mely a Kárpátok magashegyi vízfolyásaira emlékeztet, fokozott védelmet élvez.


Members of the genus Brachyopa are Syrphid hoverflies that are unusually brown compared to the other members of the family. This is a female ovipositing:
A Brachyopa nem tagjai családjuk többi képviselőjéhez képest szokatlanul barna zengőlegyek (Syrphidae). Ez egy nőstény, mely épp petét rak:
The male:
A hím:A male flat-footed fly (Platypezidae). The males of these flies usually choose a leaf as their territory and run about on it quickly.
Egy hím talpaslégy (Platypezidae). Ezen legyek hímjei általában kiválasztanak territóriumukul egy levelet, és azon szaladgálnak fel-le.


Suillia lineitergum, a member of the fly family Heleomyzidae. These flies do not tolerate warm climate and they are mostly found in forest, usually in mountainous landscapes.
Suillia lineitergum, a tüskésszárnyú legyek családjából (Heleomyzidae). Ezek a legyek nem tolerálják a meleg klímát, főleg erdőkben lehet őket megtalálni, elsősorban hegyvidékeken.The midges, gnats, mosquitos and crane flies (the so-called Nematocera suborder) are the relatives of the flies (Brachycera suborder). They are a very diverse group with many families and recently it has become clear that this taxon includes several distant lineages, so it has to be split into different suborders to represent the true phylogeny of these insects.

A szúnyogok, lószúnyogok és rokonaik (az ún. fonalascsápúak vagy Nematocera alrend) a legyek rokonai (Brachycera alrend). Ez egy nagyon sokszínű csoport és nemrég derült ki, hogy ez a taxon sok távoli fejlődési ágat ölel fel, így fel kell osztani több alrendre, hogy ezen rovarok törzsfejlődését jobban reprezentálhassa.


Gall midges (Cecidomyiidae) are extremely diverse but they are poorly studied. Determining them is really difficult.
A gubacsszúnyogok (Cecidomyiidae) nagyon diverz csoport, de nagyon alulkutatott. A meghatározásuk nagyon nehéz.
A female Ditomyia. These midges belong to their own family, Ditomyiidae, and they live exclusively near mountain broos. Their larvae develop inside polypores.
Egy nőstény Ditomyia. Ezek a szúnyogok egy külön családba tartoznak (Ditomyiidae), és kizárólag hegyi patakok mentén élnek meg. Lárváik taplókban fejlődnek.
Limoniid crane flies are a very species rich group, with many species that live near brooks.
Az iszapszúnyogok (Limoniidae) családja nagyon fajgazdag, számos fajuk van, mely kötődik a patakokhoz.A polypore, the Dryad's Saddle or Pheasant's Back Mushroom (Polyporus squamosus) with two fungus gnats (Mycetophilidae) on it,  searching for a suitable food source for their larvae.
Egy tapló, a pisztricgomba (Polyporus squamosus), melyen két gombaszúnyog (Mycetophilidae) keres épp megfelelő táplálékforrást lárvái számára.
The Fire Salamander (Salamandra salamandra salamandra):
A foltos szalamandra (Salamandra salamandra salamandra):
A rove beetle, Xantholinus tricolor:
Egy háromszínű rovátkásholyva, Xantholinus tricolor:
Some spring plants: this one is the Common Wood Sorrel  (Oxalis acetosella), which is edible and has a sorrow taste.
Pár tavaszi növény: a képen az erdei madársóska (Oxalis acetosella), mely ehető, savanykás ízű.

Viola reichenbachiana, the Early Dog-violet:
Viola reichenbachiana, az erdei ibolya:

I also made some photos in Miskolc. These are pairing grass moths (Ecpyrrhorrhoe rubiginalis, Crambidae family).
Készítettem pár fotót Miskolcon is. Ezek párzó rozsdavörös tűzmolyok (Ecpyrrhorrhoe rubiginalis, Crambidae család, azaz csőrösiloncák vagy fűgyökérrágó molyok családja).

And finally the relative of the scolopendras that lives in gardens: the Cryptopid blind scolopendra (Cryptops anomalans, Cryptopidae). They grow up to 4 cms long and they have a moderately painful bite.
És végül a szkolopendrák kertekben is élő rokona: a vakszkolopendra  (Cryptops anomalans, Cryptopidae). 4 cm hosszúra nő meg és mérsékelten fájdalmas harapása van.1 comment:

  1. The Suuillia specimen belongs to S. lineitergum. Andrzej

    ReplyDelete