Thursday, November 10, 2011

Debrecen, Hungary (Debrecen, Ungarn) (Debrecen, Magyarország) 11.2011.


In the botanic garden of Debrecen University, on a nice November day, I made some pictures to represent the autumn mood. Also, I will show some microscope photos made of the tiniest arthropods of Hungary, also found in the garden.

A Debreceni Egyetem botanikuskertjében egy szép novemberi napon készítettem pár őszi hangulatú képet. Emellett mutatok pár fotót Magyarország legkisebb ízeltlábúiról, melyeket szintén ott találtam meg..

Location/Helyszín: Debrecen. Date/Dátum: 10.11.2011.
There were fallen leaves everywhere:
Mindenfelé lehullottak már a levelek:


In this time of the year, some Sycamore Maple leaves that have fallen...
Az évnek ebben a szakában néhány, már lehullott hegyijuhar-levél...


...turn into a nice magenta colour:
...szép magenta-színűvé válik:

 


The fruits of the European Barberries (Berberis vulgaris) ripen at the end of autumn:
A sóskaborbolya (Berberis vulgaris) gyümölcsei késő ősszel érnek be:
A dead Cutleaf Teasel (Dipsacus laciniatus):
Egy héjakútmácsonya-kóró (Dipsacus laciniatus):


The fruits of the European Spindle (Euonymus europaeus) are also a characteristic sight in the garden in autumn:
A csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) termései szintén jellegzetes látványnak számítanak a kertben ősszel:

But there are some plants that are still flowering in November, like this nightshade (also called horsenettle) species (Solanum sp). This specimen may be a Solanum nigrum ssp. nigrum or Solanum nigrum ssp. schultesii, or some introduced species. Nightshades, these plants in the potato family (Solanaceae) are quite hard to determine. There are some native species that look quite the same, and also many further species have been introduced to Europe from North America and other parts of the world. Such introduced species that are occasionally found in Hungary are: Solanum americanum, S. chenopodioides, S. pygmaeum, S. sarrachoides, S. sisymbriifolium, S. triflorum and there are some more exotic species that have records from other parts of Europe. And if this genus hadn't been complicated enough, every species has multiple synonyms. There is site that deals with these plants called Solanaceae Source.
Azonban van néhány növény, mely még novemberben is virágzik, mint ez a csucsorfaj (Solanum sp). Ez a példány talán a Solanum nigrum ssp. nigrum or Solanum nigrum ssp. schultesii, vagy valamelyik behurcolt faj. A csucsorok, melyek a burgonyafélék közé tartoznak (Solanaceae) elég nehezen határozhatóak. Néhány őshonos faj hasonlóan néz ki, emellett Észak-Amerikából és egyéb tájakról is behurcoltak Európába számos további fajt. Magyarországon a következő ilyen idegen fajokat lehet néha megtalálni: Solanum americanum, S. chenopodioidesS. pygmaeumS. sarrachoidesS. sisymbriifoliumS. triflorum és ezek mellett vannak Európa más tájain kimutatott egzotikus fajok is. És ha még nem lenne elég bonyolult ez a genusz, minden fajnak számos szinonimája van. Van egy honlap ami ezekkel a növényekkel foglalkozik: a Solanaceae Source.
An ornamental plant unknown to me from the garden:
Egy számomra ismeretlen dísznövény a kertből:


And for the end, I show two stack-photos that were made with a 10x microscope lens. I found some galls on a sprig of a Norway Maple. These galls are induced by tiny, four-legged mites of the family Eriophyidae, the so-called gall mites. These mites are usually 0.1 - 0.2 mm long, so these are one of the smallest arthropods. As adults, theye are only as big as a human ovum! This species, Aceria heteronyx spends its life inside the 1-2 mm wide gall. They only inhabit Norway Maple trees. I opened up one gall and made a photo of the tiny inhabitants:
Végül mutatok két stack-fotót, melyek egy 10x-es mikroszkópobjektívvel készültek. Egy korai juhar ágacskáján találtam pár gubacsot. Ezeket a gubacsokat apró, négylábú atkák okozzák, melyek az Eriophyidae családba tartoznak, azaz az úgynevezett gubacsatkák közé. Ezek az atkák általában 0,1 - 0,2 mm hosszúak, tehát a legeslegkisebb ízeltlábúak közé tartoznak. Felnőttként csupán olyan nagyságúak, mint egy emberi petesejt! Ez a faj, az Aceria heteronyx egész életét az 1-2 mm nagyságú gubacsban éli le. Kizárólag a korai juharon élnek meg. Egy gubacsot kinyitottam és készítettem egy fotót az apró lakóiról:


In another gall I found invaders: small, 0.2 mm long mites of the Tydeidae family (yellow mites). They probably sought shelter for the winter inside the gall.
Egy másik gubacsban betolakodókat találtam: apró, 0,2 mm hosszú sárga poratkákat (Tydeidae család). Valószínűleg a tél elől kerestek menedéket a gubacsban.


Large wolf spiders often flee into houses from the cold, like these Hogna radiata females:
A nagyméretű farkaspókok gyakran házakba menekülnek hideg időben, mint ezek a Hogna radiata nőstények:


No comments:

Post a Comment