Clickable maps of the trips

Sunday, April 29, 2012

Zemplén mountains, Hungary (Tokajer Gebirge, Ungarn) (Zempléni-hegység, Magyarország) 10.2009., 08.2010.


The Zemplén mountains (also Tokaj mountains) is a mountain range in North-East Hungary, famous for its culture, its many medieval stone castles and its interesting fauna and flora influenced by the Carpathian mountains, and last, but not least, for its viper population. In 2009, October was very nice and with some friends, we took a trip there, to the peaceful mountain villages of Hejce and Mogyoróska and to the ruins of the Regéc Castle, built around 1300.

Das Tokajer Gebirge (in Ungarn meistens Sempliner Gebirge genannt) ist ein Gebirgslandschaft im Nordosten Ungarns, berühmt von seinem Kultur, den mittelalterlichen Burgen und von dem interessanten Fauna und Flora, die von den Karpaten beeinflusst sind, und zu guter letzt, von seiner Kreuzotterpopulation. In 2009 hatten wir einen sehr schönen Oktober und mit einigen Freunden, wir machten ein Exkursion dort zu den geruhsamen Gebirgsdörfer von Hejce und Mogyoróska und zu den Ruinen der Burg von Regéc, die um 1300 gebaut wurde.

A Zempléni- (vagy Tokaji-) hegység Északkelet-Magyarország egyik hegyvidéki tája, híres kultúrájáról, számos középkori kőváráról és érdekes, a Kárpátok által befolyásolt faunájáról és flórájáról, valamint nem utolsó sorban az itt élő viperapopulációról. 2009-ben nagyon szép októberünk volt, így pár baráttal tettünk egy kirándulást Hejce és Mogyoróska békés hegyi falvaiba, illetve a Regéci Vár romjaihoz, mely 1300 körül épült.

Location/Ort/Helyszín: Zemplén mountains/ Tokajer Gebirge/ Zempléni hegység. Date/Datum/Dátum: 03.10.2009.


The landscape:
Das Landschaft:
A táj:View from the castle:
Aussicht von der Burg:
Kilátás a várból:

We found two interesting fly species: this is the female of Stomorhina lunata of the family Rhiniidae:
Wir haben zwei interessante Fliegenarten gefunden: diese ist das Weibchen von Stomorhina lunata von der Familie Rhiniidae:
Két érdekes légyfajt találtunk: ez a Stomorhina lunata nősténye, a Rhiniidae családból:


The other one is a blood-sucking fly that loses its wings when it finds a suitable mammal host: Lipoptena cervi from the family Hippoboscidae (louse flies):
Die andere ist eine blutsaugende Fliege, die ihre Flügel verlässt, wenn sie einen passenden Wirt findet: Lipotena cervi von der Familie Hippoboscidae (Lausfligen):
A másik egy vérszívó légyfaj, mely szárnyait ledobja, ha megfelelő gazdára talál: a Lipoptena cervi, a szarvas-kullancslégy a Hippoboscidae családból (kullancslegyek):


Later, in August, 2010 I traveled there, again near the Regéc castle to make a cycling trip and I made some photos also.

Später, im August, 2010 icg reiste dorthin, wieder in der Nähe von Burg Regéc um ein Radfahr-Tour zu machen, und ich habe auch einige Fotos gemacht.

Később, 2010 Augusztusában ismét elutaztam ide, megint a Regéci vár közelébe, hogy egy biciklis túrát tegyek, közben pár képet is csináltam.

Location/Ort/Helyszín: Zemplén mountains/ Tokajer GebirgeZempléni hegység. Date/Datum/Dátum: 28.08.2010.A Common Buzzard hunting over the fields (Buteo buteo buteo):
Ein Mäusebussard jägt über die Felder (Buteo buteo buteo):
Egy egerészölyv vadászik a mezők felett (Buteo buteo buteo):
A Carabid beetle larva found at the bank of the river Hernád:
Eine Laufkäferlarve am Ufer des Hernád:
Egy futóbogár-lárva a Hernád partján:This young European Green Toad (Bufo viridis viridis) has a rather untypical colour pattern.
Diese junge Wechselkröte (Bufo viridis viridis) hat ein ziemlich untypische Muster.
Ennek a fiatal zöld varangynak (Bufo viridis viridis) elég atipikus a mintázata.


A big wood ant nest, some 1.5 m high:
Ein großer Waldameisenhügel, etwa 1.5 m hoch:
Egy nagy vöröshangya-fészek, kb 1,5 m magas:


A large edible mushroom, the Giant Funnel (Leucopaxillus giganteus), about 30 cms tall:
Eine größe essbare Pilzart, der Riesenkrempenritterling (Leucopaxillus giganteus), etwa 30 cm hoch:
Egy nagyméretű ehető gomba, a hatalmas tölcsérgomba (Leucopaxillus giganteus), kb 30 cm magas:


Bladder Hibiscus (Hibiscus trionum):
Stundenblume (Hibiscus trionum):
Varjúmák (Hibiscus trionum):


2 comments:

  1. üdvözlet. a fenti képek egyikén a szöveggel ellentétben nem Papaver dubium, hanem Hibiscus trionum (varjúmák) látható, amely egy egészen közönséges gyomnövény. Persze ettől még szép. :)

    ReplyDelete