Friday, August 31, 2012

Debrecen, Hungary (Debrecen, Ungarn) (Debrecen, Magyarország) 08.2012.I always try to keep an eye of the arthropod fauna in cities - sometimes I find the most peculiar species in parks or gardens. This summer I focused on a small park located between two buildings of the University of Debrecen. This park is only 150 by 120 metres big (less than 2.5 acres) and planted with old Pedunculate Oaks. These old trees provide a valuable habitat for many kinds of insects. Almost all species shown here were found there.

Ich versuche immer, die Gliederfüßerfauna in Städten zu beachten - manchmal finde ich die merkwürdigste Arten in Parken oder Gärten. Diesen Sommer fokussierte ich auf einen kleinen Park zwischen zwei Gebäuden der Universität Debrecen. Dieser Park ist nur 150 mal 120 metern groß und es ist mit alten Stieleichen bepflanzt. Diese alten Bäume bieten einen wertvollen Lebensraum für viele Insekten an. Fast alle Arten, die ich hier zeige, wurden dort gefunden.

Mindig igyekszem a városokban lakó ízeltlábúfaunára odafigyelni - néha a legkülönlegesebb fajokat épp parkokban vagy kertekben találom. Ezen a nyáron egy kis parkra koncentráltam, mely a Debreceni Egyetem két épülete között helyezkedik el. Ez a park mindössze 150 x 120 méter nagyságú és idős kocsányos tölgyekkel van beültetve. Ezek az öreg fák értékes életteret adnak számos rovar számára. Majdnem minden fajt, melyeket itt bemutatok, ott találtam.

LocationOrtHelyszín: Debrecen, Hungary.Debrecen, Ungarn.Debrecen, Magyarország. DateDatumDátum: 07-08.2012.


This fly with the nice head is Aulacigaster (family Aulacigastridae). Its larvae develop in tree sap.
Diese Fliege mit dem schönen Kopf heißt Aulacigaster (Familie Aulacigastridae). Ihre Larven entwickeln sich in Baumsaft.
Ez a szép fejű légy az  Aulacigaster (Aulacigastridae család). Lárvái fák kifolyó nedvében fejlődnek.


An odiniid fly:
Eine Fliege aus der Familie Odiniidae:
Egy taplólégy (Odiniidae):


Woodlouse-killing flies of the species Melanophora ruralis, female and male:
Asselntöterfliegen, die Art Melanophora ruralis, Weibchen und Männchen:
Ászkalegyek, Melanophora ruralis faj, nőstény és hím:Heliothela wulfeniana, a grass moth:
Heliothela wulfeniana, ein Zünsler:
A fényes kormosmoly (Heliothela wulfeniana):


A snout moth, Aglossa signicostalis. Its larvae live only in ant colonies in old trees.
Ein Rüsselzünsler, Aglossa signicostalis. Seine Larven leben nur in Ameisenkolonien in alten Bäumen.
A hangyakedvelő fényilonca (Aglossa signicostalis) hernyói csak öreg fákban található hangyabolyokban élnek meg:


Another grass moth, Loxostege sticticalis:
Der Rübenzünsler (Loxostege sticticalis):
A muszkamoly vagy rétimoly (Loxostege sticticalis):This wasp, Ecdamua nambui is a neozoon from the Eastern Palaearctic:
Diese Wespe, Ecdamua nambui ist ein Neozoon aus der Ostlichem Palaearcticum:
Ez a darázs, az Ecdamua nambui egy jövevényfaj az Kelet-Palearktikumból:Colydium sp, a cylindrical bark beetle (Zopheridae, Colydiinae):
Colydium sp, ein Rindenkäfer (Zopheridae, Colydiinae):
Colydium sp, egy fahéjbogár (Zopheridae, Colydiinae):


The longhorn beetle Trichoferus pallidus is protected in Hungary:
Der Bleiche Alteichen-Nachtbock (Trichoferus pallidus) ist in Ungarn geschützt:
A sápadt éjcincér (Trichoferus pallidus) védett Magyarországon:A kermesid scale insect:
Eine Schildlaus aus der Familie Kermesidae:
Egy Kermesidae pajzstetű:


Cryptachaea riparia male, a comb-footed spider:
Cryptachaea riparia Männchen, eine Kugelspinne:
Cryptachaea riparia hím, egy törpepók:


This spider is a really interesting one. It is called the Wood Ant Spider (Dipoena torva) and its male has a very strange prosoma (cephalothorax) with a conspicuous depression. It lives mostly on old trees, mostly above 5 metres, and it preys only on ants.
Diese Spinne ist eine sehr interessante Art. Es heißt Dipoena torva und das Männchen der Art besitzt ein sehr komisches Prosoma mit einer auffallenden Senke. Diese Spinne lebt fast nur auf alten Bäumen, normalerweise über 5 metern Höhe und ernährt sich von Ameisen.
Ez a pók egy nagyon különleges faj képviselője. A neve Dipoena torva és a hímjének a fejtorán egy feltűnő bemélyedés található. Szinte kizárólag öreg fákon él, általában 5 méteres magasság felett, és hangyákkal táplálkozik.


I also found a big orb-weaver on the old oaks: Leviellus thorelli, one of the rarest species of its family in Central Europe.
Ich habe auch eine große Radnetzspinne auf den alten Eichen gefunden: Leviellus thorelli, eine der seltensten Arten der Familie in Mitteleuropa.
Egy keresztespókot is találtam az öreg tölgyeken: ez a Leviellus thorelli, családjának egyik legritkább faja Közép-Európában.Its web:
Ihre Netz:
A hálója:


A specimen with parasitic mite larvae:
Ein Examplar mit parasitischen Milbenlarven:
Egy atkalárvák által parazitált példány:Micaria sociabilis female:
Micaria sociabilis Weibchen:
Micaria sociabilis nőstény:


Philodromus longipalpis, a running crab spider:
Philodromus longipalpis, eine Laufspinne:
Philodromus longipalpis, egy fürgekarolópók:A pregnant pseudoscorpion:
Ein trächtiger Pseudoscorpion:
Egy terhes álskorpió:


Finally, two non-native aquatic plants from the pond in the botanic garden of the university. Both are occasionally found in natural habitats as adventives. The first one is the Common Water Hyacinth (Eichhornia crassipes).
Schließlich, 2 nicht-heimische Wasserpflanzen aus dem Teich im botanischen Garten der Universität. Beide treten in Ungarn gelegentlich als Adventivpflanzen auf. Diese erste ist die Dickstielige Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes).
Végül két, nem őshonos vízinövény az egyetemi botanikuskertben. Mindkettő elszórtan előfordul Magyarországon jövevényfajként. Az első a lila vízijácint (Eichhornia crassipes).And this is a duckweed fern species (Azolla sp):
Und diese ist eine Algenfarne (Azolla sp):
Ez pedig egy moszatpáfrány (Azolla sp):

No comments:

Post a Comment