Friday, September 7, 2012

Bugac-Puszta, Hungary (Bugac-Puszta, Ungarn) (Bugac-Puszta, Magyarország) 08.2012.Last August we traveled to the Kiskunság National Park, to the Hungarian Puszta to take some photos of the insect fauna there. We also did some night sheeting to find night-active moths (we lured them to a white bedsheet using the light of a strong lamp).

Im August, 2012 fuhren wir zum Nationalpark Kiskunság, zu der Ungarischen Puszta um die lokale Insektenfauna zu fotografieren. Wir haben mithilfe einem Bettlaken und einer starken Lampe auch nachtaktive Faltern angelockt.

2012 augusztusában A Kiskunsági Nemzeti Parkban, a Pusztán jártunk, hogy a helyi rovarvilágot fotózzuk. Éjjel pedig lámpáztunk is, lepkéket odacsalogatva egy lepedőre egy erős lámpa fényével.

LocationOrtHelyszín: Bugac-Puszta, Hungary.Bugac-Puszta, Ungarn.Bugac-Puszta, Magyarország. DateDatumDátum06-07.08.2012.


Bigger map

The edge of the protected Silver Poplar - Juniper plant community in Bugac-Puszta:
Der Rand der Silber-Pappel - Wacholder Pflanzengesellschaft in Bugac-Puszta:
A fehér nyárból és közönséges borókából álló borókás-nyáras társulás széle Bugac-Pusztán:The Water Mint (Mentha aquatica):
Die Wasserminze (Mentha aquatica):
A vízi menta (Mentha aquatica):The Sainfoin Milkvetch (Astragalus onobrychis):
Der Esparsetten-Tragant (Astragalus onobrychis):
A zászlós csüdfű (Astragalus onobrychis):


The Asparagus (Asparagus officinalis):
Der Gemeine Spargel (Asparagus officinalis):
A közönséges spárga (Asparagus officinalis):


The Field Eryngo (Eryngium campestre):
Der Feld-Mannstreu (Eryngium campestre):
A mezei iringó (Eryngium campestre):The female of Heath Bush Cricket (Gampsocleis glabra):
Weibchen der Heideschrecke (Gampsocleis glabra):
A tőrös szöcske nősténye (Gampsocleis glabra):


The Cotton Bollworm (Helicoverpa armigerais a migrant moth:
Die Baumwoll-Kapseleule (Helicoverpa armigera) ist eine wandernde Art:
A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) egy vándorló faj:


The caterpillars of the Spurge Hawk-moth (Hyles euphorbiae euphorbiae) can be up to 8 cm long:
Die Raupen des Wolsmilchschwärmers (Hyles euphorbiae euphorbiae) können eine Körperlänge von 8 cm erreichen:
A kutyatejszender (Hyles euphorbiae euphorbiae) hernyói akár 8 cm hosszúságúra is megnőhetnek:


The European Amazon Ant: these ants raid the nests of Formica ants and rob slaves for their own colonies.
Die Europäische Amazonenameisen (Polyergus rufescens) unternehmen regelmäßig Raubzüge zu den Nestern von Arten der Gattung Formica und rauben Sklaven für ihre eigene Kolonien:
Az európai amazonhangyák (Polyergus rufescens) rendszeresen megtámadják más, Formica genuszba tartozó hangyák fészkeit, és rabszolgákat rabolnak saját kolóniájuk ellátására:


A male crab spider, maybe Xysticus striatipes:
Ein Männchen einer Krabbenspinne, wahrscheinlich Xysticus striatipes:
Egy karolópók hímje, valószínűleg Xysticus striatipes:Runcinia grammica, a southernly crab spider species:
Runcinia grammica, eine südliche Krabbenspinnenart:
Runcinia grammica, egy déli karolópókfaj:


During the night, we found these moths: The Great Oak Beauty (Hypomecis roboraria):
Während der Nacht haben wir diese Nachtfalter gefunden: der Große Rindenspanner (Hypomecis roboraria):
Az éjszaka során ezeket a lepkéket találtuk: a nagy tölgyfaaraszoló (Hypomecis roboraria):


A Geometrid moth:
Eine Spannerart:
Egy araszolófaj:


The Common Heath (Ematurga atomaria):
Die Heidespanner (Ematurga atomaria):
A barna rétiaraszoló (Ematurga atomaria):The Small Elephant Hawk-moth (Deilephila porcellus):
Der Kleine Weinschwärmer (Deilephila porcellus):
A piros szender (Deilephila porcellus):


The Oak Eggar (Lasiocampa (Lasiocampa) quercus quercus):
Der Eichenspinner (Lasiocampa (Lasiocampa) quercus quercus):
A tölgyfapohók (Lasiocampa (Lasiocampa) quercus quercus):Schoenobius gigantella:
Schoenobius gigantella:
Az óriás nádfúrómoly (Schoenobius gigantella):The Poplar Lutestring (Tethea or):
Der Pappel-Eulenspinner (Tethea or):
A bélyeges pihésszövő (Tethea or):

No comments:

Post a Comment