Sunday, September 16, 2012

Sarandë District, Albania II. (Kreis Sarandë, Albanien II.) (Sarandë járás, Albánia II.) 09.2012.


We spent a day in the vicinity of Shalës in South-Albania, camping on the shore of a small river between 500-700 m high hills, covered with maquis shrublands. The area is used by goat herders, who roam around with the herd and their dogs on the steep hills - the landscape is just idyllic. Of course the local fauna offers some interesting discoveries as well.

Wir haben einen Tag in der Nähe von Shalës in Süd-Albanien verbracht. Wir campten am Ufer eines kleinen Flusses zwischen Hügeln von 500-700 m Höhe, bedekt von Macchia-Vegetation. Die Umgebung ist von Ziegenhirten benutzt, die mit der Herde und mit ihren Hunden auf den steilen Hügeln herumwandern - die Landschaft ist einfach idyllisch. Natürlich bietet die heimische Fauna auch interessante Entdeckungen.

Egy napot töltöttünk a dél-albániai Shalës közelében, egy folyó partján táborozva az 5-700 méteres dombok által körbevéve, melyeket macchia-növényzet borít. A területet kecskepásztorok használják, akik a nyájjal és kutyáikkal a dombok közt vándorolnak - a táj egyszerűen idilli. Természetesen a helyi állatvilág is érdekes felfedezni valókat kínál.

Location/ Ort/ Helyszín: Shalës, Albania./ Shalës, Albanien./ Shalës, Albánia. Date/ Datum/ Dátum: 16.09.2012.The river bank:
Das Ufer:
A folyópart:


Potamon cf. fluviatile, a freshwater crab lives here:
Potamon cf. fluviatile, ein Süßwasserkrebs lebt hier:
Potamon cf. fluviatile, egy édesvízi tarisznyarák él itt:


The hills:
Die Hügel:
A dombok:


A juvenile Montpellier Snake (Malpolon monspessulanus insignitus):
Eine junge Europäische Eidechsennatter (Malpolon monspessulanus insignitus):
Egy fiatal európai gyíkászkígyó (Malpolon monspessulanus insignitus):
Many large Buthus gibbosus scorpions were found here:
Viele größe Buthus gibbosus Skorpione wurden hier gefunden:
Számos méretes Buthus gibbosus skorpiót találtunk itt:

Scolopendras are also common:
Skolopendern sind auch häufig:
A szkolopendrák is gyakoriak:A very old and sizable Marginated Tortoise (Testudo marginata marginata):
Eine sehr alte und große Breitrandschildkröte (Testudo marginata marginata):
Egy nagyon öreg és termetes szegélyes teknős (Testudo marginata marginata):

Zelotes argoliensis, a rare gnaphosid spider:
Zelotes argoliensis, eine seltene Plattbauchspinne:
Zelotes argoliensis, egy ritka kövipók:


A nymph of a Lycosa species:
Die Nymphe einer Lycosa-Art:
Egy Lycosa-faj nimfája:


Asianellus festivus jumping spider, female:
Asianellus festivus Springspinne, Weibchen:
Asianellus festivus, nőstény ugrópók:A velvet mite:
Eine Samtmilbe:
Egy bársonyatka:


And a Pomatias sp operculated land snail:
Und eine Landdeckelschnecke (Pomatias sp):
És egy ajtóscsiga (Pomatias sp):

No comments:

Post a Comment