Wednesday, September 12, 2012

Fir of Hotova-Dangell National Park, Albania (Nationalpark Tannenwald von Hotova-Dangell, Albanien) (Hotova-Dangell Fenyvese Nemzeti Park, Albánia) 09.2012.


We visited the termal ponds of Ura ë Kadiut in the Fir of Hotova-Dangell National Park (Parku Kombëtar Bredhi i Hotovës-Dangelli) and spent two days here. The rapid-flowing river, Lëngarica that flows through the national park created a valley with sludgy rift and the thermal springs are found on the sides of this valley. They are very popular among tourists and local people as well. Some of the thermal springs have dense vegetation, while others are simple rock pools. The chemical composition of the thermal waters varies greatly. After heavy rains, the river even covers some of the thermal pools.

Wir besuchten die Thermalteiche von Ura ë Kadiut in dem Nationalpark Tannenwald von Hotova-Dangell (Parku Kombëtar Bredhi i Hotovës-Dangelli) und haben 2 Tage hier verbracht. Der schnell fließende Fluss, Lëngarica, der durch das Nationalpark fließt, gestaltete ein Tal mit matschiger Anschwellung und die Thermalseen befinden sich an beiden Seiten des Flusstales. Sie sind bei Touristen und Einheimischen sehr beliebt. Einige Thermalquellen haben dichte Vegetation, andere sind einfache Steinbecken. Die chemische Zusammenstellung der Thermalwässer variiert sich stark.  Nach starken Regen überfließt der Fluss sogar einige Thermalteiche.

Meglátogattuk Ura ë Kadiut termálvizeit a Hotova-Dangell Fenyvese Nemzeti Parkban (Parku Kombëtar Bredhi i Hotovës-Dangelli), ahol 2 napot töltöttünk. A nemzeti parkot átszelő gyors sodrású folyó, a Lëngarica egy iszapos üledékkel teli völgyet hozott létre, a termálforrások pedig a folyóvölgy két oldalán helyezkednek el. Mind a turisták, mind a helyiek között nagyon népszerűek. Némelyik termáltónak sűrű növényzete van, mások egyszerű sziklamedencék. Az egyes termálvizek kémiai összetétele nagyban különbözik egymástól. Heves esőzések után a folyó még a termáltavak egy részét is elönti.

LocationOrtHelyszín: Fir of Hotova-Dangell National Park, Albania.Nationalpark Tannenwald von Hotova-Dangell, Albanien.Hotova-Dangell Fenyvese Nemzeti Park, Albánia. DateDatumDátum: 12.09.2012.The valley of the Vjosë river, to which the Lëngarica flows:
Der Tal des Flusses Vjosë, zu dem der Lëngarica-Fluss fließt:
A Vjosë-folyó völgye, ebbe folyik a Lëngarica:
There's a great view on the Nemërçkë Mountains from the thermal waters:
Es gibt einen schönen Ausblick auf das Nemërçkë-Gebirge von den Thermalteichen:
A termálvizektől remek kilátás nyílik a Nemërçkë-hegységre:


The valley of the Lëngarica:
Der Tal des  Lëngarica-Flusses:
A Lëngarica völgye:The Ottoman bridge of Ura ë Kadiut:
Die osmanische Brücke von Ura ë Kadiut:
Ura ë Kadiut ottomán kőhídja:


This thermal pond has dense vegetation:
Ein Thermalteich mit dichtem Vegetation:
Egy termáltó sűrű növényzettel:


These plants are Nitella species (stoneworts). They are 'algae' but are closely related to the land plants:
Diese Pflanzen gehören zur Gattung Nitella (Glanzleuchteralgen). Sie sind 'Algen', die nahe zu den echten Pflanzen verwandt sind:
Ezek a növények a Nitella genuszba tartoznak (csillárkamoszatok). Bár 'moszatok', valójában a szárazföldi növények közeli rokonai:The slimy substance on the rocks...
Die schlammige Substanz auf den Felsen...
A nyálkás anyag a köveken...


...is home to these midge larvae:
...ist die Zuhause für diese Zückmückenlarven:
...ezeknek az árvaszúnyog-lárváknak az otthona:


The Oriental Plane (Platanus orientalis):
Die Orientalische Platane (Platanus orientalis):
A keleti platán (Platanus orientalis):


The Tawny Earwig (Labidura riparia):
Der Sandohrwurm (Labidura riparia):
A homoki fülbemászó (Labidura riparia):


This wolf spider was very common here. Its name is Pardosa tatarica (male):
Diese Wolfspinne war sehr häufig hier. Die Art heißt Pardosa tatarica (Männchen):
Ez a farkaspók nagyon gyakori volt itt. A neve Pardosa tatarica (hím):The female:
Das Weibchen:
A nőstény:


A very large Trogulus harvestman:
Ein sehr großer  Brettkanker (Trogulus sp):
Egy nagyon nagy sáros kaszáspók (Trogulus sp):


Some animals from the dry slopes: the prickly leaf beetle Dicladispa testacea:
Einige Tiere von den trockenen Talhängen: der stachelige Blattkäfer Dicladispa testacea:
Néhány állat a száraz hegyoldalakról: a tüskés, Dicladispa testacea nevű levélbogár:


A colourful pill woodlouse (Armadillidium sp):
Eine bunte Kugelassel (Armadillidium sp):
Egy tarka gömbászka (Armadillidium sp):


A milliped:
Ein Tausendfüßler:
Egy ezerlábú:


A giant long-headed grasshopper, probably Acrida turrita:
Eine riesige Nasenschrecke, wahrscheinlich Acrida turrita:
Egy óriási sisakos sáska, valószínűleg az Acrida turrita:
We've also spotted the famous Egyptian Locust (Anacridium aegyptium):
Wir haben auch die berühmte Ägyptische Wanderheuschrecke (Anacridium aegyptium) gefunden:
A híres egyiptomi sáskára (Anacridium aegyptium) is rábukkantunk:Some reptiles: the Blue-throated Keeled Lizard (Algyroides nigropunctatus):
Einige Retilien: die Pracht-Kieleidechse (Algyroides nigropunctatus):
Néhány hüllő: a fekete éleshátúgyík (Algyroides nigropunctatus):The Greek Slowworm (Anguis graeca):
Die Griechische Blindschleiche (Anguis graeca):
A görög lábatlangyík  (Anguis graeca):


And a very small juvenile of the Eastern Hermann's Tortoise (Testudo hermanni boettgeri):
Und die östliche Unterart der Griechischen Landschildkröte, ein sehr junges Examplar (Testudo hermanni boettgeri):
És a görög teknős keleti alfajának egy nagyon fiatal példánya  (Testudo hermanni boettgeri):


We also visited the town of Përmet, in the valley of the Vjosë :
Wir haben auch die Kleinstadt Përmet in dem Tal des Vjosë-Flusses  besucht:
Meglátogattuk Përmet kisvárosát is a Vjosë völgyében:

No comments:

Post a Comment