Tuesday, October 23, 2012

Hajdúság, Hungary (Hajdúság, Ungarn) (Hajdúság, Magyarország) 10.2012.Last October, I had the opportunity to join a group of mammalologists who study the lesser mole rats of the Carpathian Basin. In the Hajdúság region in East-Hungary (traditional county of the Hajdús) and in the Transylvanian Plain in Romania, an endemic (sub)species of mole rats is found: Nannospalax (leucodon) transsylvanicus. This blind rodent was once widespread, now only relict populations remain - it is strictly protected now. They spend their entire life underground, digging an extensive system of branched burrows and feeding mostly on roots. For studying the population in a military-owned area near Hajdúhadház, 2 specimens were dug out, examined and released back.


Im letzten Oktober habe ich die Möglichkeit gehabt, mich zu einer Gruppe von Säugetierforschern anzuschließen, die die Blindmausarten des Karpathenbeckens forschen. In der Hajdúság Region in Ost-Ungarn (das traditionelle Komitat der Heiducken) und in dem Kreischgebiet (Transylvanische Tiefebene) in West-Rumänien gibt es eine endemische (Unter)Art der Blindmäuser: Nannospalax (leucodon) transsylvanicus. Diese blinde Nagetiere waren früher weit verbreitet, jetzt gibt es nur Reliktpopulationen - sie sind jetzt streng geschützt. Blindmäuse verbringen ihr ganzes Leben unter der Erde in einem ausgedehntem verzweigten Gangsystem und fressen vor allem Wurzeln. Um die Population in einem Gebiet (im Besitz der Armee)  neben Hajdúhadház zu studieren, 2 Examplaren wurden ausgegraben, untersucht und dann wieder freigelassen.

Tavaly októberben lehetőségem volt csatlakozni emlőskutatókhoz, akik a Kárpát-medence földikutyafajait kutatják. A Hajdúságban és a Mezőségben (Nyugat-Románia) él a nyugati földikutyáknak egy bennszülött (al)faja, az erdélyi földikutya, a Nannospalax (leucodon) transsylvanicus. Ez a vak rágcsáló korábban nagyobb területen volt elterjedt, mára viszont csak reliktumpopulációi maradtak, melyek már szigorú védelem alatt állnak. A földikutyák egész életüket a föld alatt töltik kiterjedt, elágazó járatrendszerükben és leginkább gyökerekkel táplálkoznak. Egy Hajdúhadház melletti, a katonaság tulajdonában lévő területen élő populáció vizsgálatához 2 példányt ástak ki, vizsgáltak meg, majd engedtek vissza a járatukba.

LocationOrtHelyszín: Hajdúhadház, Hungary.Hajdúhadház, Ungarn./ Hajdúhadház, Magyarország. DateDatumDátum: 23.10.2012.The area:
Das Gebiet:
A terület:The hills made by the mole rats:
Die Hügel der Blindmäuser:
A földikutyák túrásai:
And the two specimens of Nannospalax (leucodon) transsylvanicus. See more about this animal here.
Und die 2 Examplaren von Nannospalax (leucodon) transsylvanicus. Siehe mehr über dieses Tier hier.
És a két erdélyi földikutya (Nannospalax (leucodon) transsylvanicus). Bővebb információ erről az állatról itt.

We also found nice spider nets:
Wir haben auch schöne Spinnennetze gefunden:
Szép pókhálókat is láttunk:


A puffball fungus:
Ein Bauchpilz:
Egy pöfeteg:


The Common Hawthorn (Crataegus monogyna) with fruits:
Der Eingriffelige Weißdorn (Crataegus monogyna) mit Früchten:
Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) gyümölcsökkel:And a Lesser Red Knotgrass (Polygonum arenarium):
Und ein Sand-Vogelknöterich (Polygonum arenarium):
És egy homoki keserűfű (Polygonum arenarium):


No comments:

Post a Comment