Friday, June 14, 2013

Bodrog River, Hungary (Fluß Bodrog, Ungarn) (Bodrog, Magyarország) 06.2013.


Last weekend I traveled to Tokaj in North-East Hungary to the confluence of the rivers Bodrog and Tisza to photograph a famous natural phenomenon, the swarming of Tisza Mayflies (Palingenia longicauda) also called the 'Blooming of the Tisza'. Every year, the swarming period lasts only 2 or 3 days and each swarming is only some hours long in the late afternoon. But near Tokaj, there are two swarmings each year, as the shallower Bodrog river becomes warm sooner than the Tisza, resulting in an earlier swarm of its mayfly population. I took photos during the second day of the swarming at the Bodrog.

Letztes Wochenende fuhr ich nach Tokaj in Nordost-Ungarn, wo die Flüsse Bodrog und Theiß zusammenfliessen, um eine berühmte Naturerscheinung, das Schwärmen der Theiß-Eintagsfliegen (Palingenia longicauda), das auch als Theißblüte bekannt ist, zu fotografieren. Jedes Jahr, der Zeitraum der Schwärmen ist nur 2 bis 3 Tage, und jedes dauert nur einige Stunden im Spätnachmittag. Aber neben Tokaj gibt es 2 Schwärmen jedes Jahr, da der seichtere Bodrog früher warm wird und so die Population der Eintagsfliegen früher schwärmen. Ich habe am zweiten Tag des Schwärmen bei dem Bodrog die Fotos gemacht.

Múlt hétvégén elutaztam Tokajba, a Bodrog és a Tisza összefolyásához, hogy a híres természeti jelenséget, a tiszavirágzást, a tiszavirág nevű kérészfaj (Palingenia longicauda) rajzását fotózzam. Minden évben csupán 2-3 nap hosszú a rajzás időszaka, egy-egy rajzás pedig csak pár órán át tart a késődélután folyamán. Tokajban azonban évente 2 rajzás van, minthogy a sekélyebb Bodrog hamarabb felmelegszik és kérészpopulációja így hamarabb rajzik. A bodrogi rajzás második napján készítettem a fotókat.

Location/ Ort/ Helyszín: Tokaj, Hungary./ Tokaj, Ungarn./ Tokaj, Magyarország. Date/ Datum/ Dátum: 09.06.2013.The river Bodrog:
Der Fluss Bodrog:
A Bodrog:First, the male preimagines left their larval skins around 17:30 and took some minutes of rest on plants or rocks at the bank:
Zuerst männliche Preimagines haben ihre Larvenhäute um etwa 17:30 verlassen und eine Pause auf Pflanzen oder Steinen am Ufer gemacht:
Először a hím preimágók hagyták el lárvabőrüket 17:30 körül, majd pihenőt tartottak a folyóparti köveken és növényeken:


The males shed their skin once more after some minutes...
Die Männchen haben sich nach ein paar Minuten wieder gehäutet...
A hímek pár perc után újra megvedlettek...
... and flew away suprisingly quickly:
... und flogen überraschend schnell weg:
... majd meglepően gyorsan elrepültek:After some 20 minutes, only the skins were left at the bank:
Nach etwa 20 Minuten, nur die Häute blieben am Ufer:
Kb. 20 perc múlva már csak a bőrök maradtak a parton:
The swarming itself takes place in the middle of the river, when the males search for the freshly emerged females. Females do not shed their skins after leavig their larval stage.
Das Schwärmen passiert in der Flussmitte, wo die Männchen die auftauchende Weibchen suchen. Die Weibchen häuten sich nich nochmals danach, dass sie die Larvenhaut verlassen haben.
A rajzás maga a folyó közepén zajlik, ahol a hímek a frissen felbukkanó nőstényeket keresik. A nőstények már nem vedlenek ismét a lárvabőr elhagyása után.


It is an astonishing sight as thousands and thousands of the largest mayfly species of Europe fills the air:
Es ist eine erstaunliche Sicht als die größte Eintagsfliegenart Europas die Luft über dem Fluss füllt:
Lenyűgöző látvány, ahogy Európa legnagyobb kérészfaja betölti a levegőt a folyó felett:They quickly become exhausted...
Sie werden schnell erschöpft...
Hamar teljesen kifáradnak...
... and after about 2 hours they die. By than, the females have laid their eggs.
... und nach etwa 2 Stunden sterben sie. Bis dann haben die Weibchen die Eier gelegt.
... és kb. 2 óra elteltével el is pusztulnak, addigra a nőstények már lerakták tojásaikat.


At around 19:30, only the last specimens were still alive:
Um etwa 19:30, nur die letzte Exemplaren lebten noch:
Este 19:30 körül már csak az utolsó példányok éltek:


I also made some videos of the blooming of the Tisza (click HD):
Ich habe auch einige Videos von der Theißblüte gemacht (bestens in HD anschauen):
Készítettem pár videót is a tiszavirágzásról (HD-ben érdemes nézni):


I also took some other photos, this is a freshly emerged dragonfly:
Ich habe auch einige andere Fotos gemacht, das ist eine frisch gehäutete Libelle:
Készítettem pár más fotót is, itt egy frissen kibújt szitakötő:


The European Birthwort (Aristolochia clematitis):
Die Gewöhnliche Osterluzei (Aristolochia clematitis):
A közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis):A pondweed (Potamogeton sp):
Ein Laichkraut (Potamogeton sp):
Egy békaszőlő (Potamogeton sp):


Many thanks for Márton Szabolcs!
Vielen Dank für Márton Szabolcs!
Köszönet Szabolcs Mártonnak!

No comments:

Post a Comment