Sunday, February 23, 2014

South Nyírség, Hungary (Süd-Nyírség, Ungarn) (Dél-Nyírség, Magyarország) 02.2014.


In February, we took a trip to the South Nyírség region in Hungary, near the Romanian border to photograph early spring flowers and amphibians. The places we visited are managed by the Hajdúság Landscape Protection Area. Location: Soth-Nyírség. Date: 23.02.2014.


Im Februar haben wir eine Exkursion nach das Gebiet Süd-Nyírség in Ungarn, an der rumänische grenze gemacht, um die Blumen und Lurche der Vorfrühling zu fotograieren. Die Gebiete die wir besucht haben sind vom Hajdúság Landschaftsschutzgebiet administriert. Ort: Süd-Nyírség. Datum: 23.02.2014.

Februárban a Dél-Nyírségben jártunk, a román határ mellett, hogy a kora tavasz virágait és kétéltűit fotózzuk. A meglátogatott területek a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet alá tartoznak. Hely: Dél-Nyírség. Dátum: 2014.02.23.


Alder carr neben Újléta:
Erlenbruchwald bei Újléta:
Égerláp Újléta mellett:


Black Alder (Alnus glutinosa) inflorescence:
Blütestanden der Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
Az enyves éger virágzata (Alnus glutinosa):
Phellinus alni, a polypore on the alder:
Phellinus alni, ein Porling auf der Erle:
Phellinus alni, egy égeren élő tapló:An elf cap (Sarcoscypha sp):
Ein Kelchbecherling (Sarcoscypha sp):
Egy csészegomba (Sarcoscypha sp):A Moor Frog, Eastern European subspecies (Rana arvalis wolterstorffi):
Balkan-Moorfrosch (Rana arvalis wolterstorffi):
Hosszúlábú mocsári béka (Rana arvalis wolterstorffi):Young Common Newt (Lissotriton vulgaris vulgaris):
Junger Teichmolch (Lissotriton vulgaris vulgaris):
Fiatal pettyes gőte (Lissotriton vulgaris vulgaris):From the dryer places: a nice moss:
Von den trockneren Gebieten: ein schönes Moos:
A szárazabb területekről: egy szép moha:


The very rare Spring Meadow Saffron (Colchicum bulbocodium ssp. versicolor):
Die sehr seltene Frühlingslichtblume (Colchicum bulbocodium ssp. versicolor):
A nagyon ritka egyhajúvirág (Colchicum bulbocodium ssp. versicolor):


The Spring Meadow Saffron (Crocus reticulatus ssp. reticulatus) is also a rare and protected species:
Der Netz-Krokus (Crocus reticulatus ssp. reticulatus) ist auch eine seltene und geschützte Art:
A tarka sáfrány (Crocus reticulatus ssp. reticulatus) is ritka, védett faj:Two fungus species: the Witches' Butter (Exidia glandulosa or E. truncata):
Zwei Pilzarten: der Stoppelige Drüsling (Exidia glandulosa or E. truncata):
Két gombafaj: a fekete mirigygomba (Exidia glandulosa or E. truncata):A Nectria-species:
Eine Nectria-Art:
Egy Nectria-faj:

No comments:

Post a Comment