Saturday, May 31, 2014

South Nyírség, Hungary (Süd-Nyírség, Ungarn) (Dél-Nyírség, Magyarország) 04-05.2014.Most of the isolated remaining natural landscapes of the South Nyírség Region are integrated into the Hajdúság Landscape Protection Area (and partially into the Natura 2000 Network). Here, on the north-eastern part of the Great Hungarian Plain, a slight depression may be called a valley, and small elevations are referred to as hills. Hence the names of some protected areas: Valley of the Kék-Kálló, or Daru Hills of Bagamér. I visited these places and the Jónás-rész Pasture, the Teleki Pasture, the Kis-Mogyorós Forest, the Káposztás-Plain and the small Keszler-tag Birch Moor in spring. Meadow-steppes, sand dunes, moors and old-growth forests sustain a remarkable biodiversity here. In the spring of 2014, I mainly focused on the characteristic and common plants of these places. Place: Vámospércs, Nyírábrány and Bagamér. Date: 04-05.2014.

Ein Großteil der isolierten verbleibenden Naturlandschaften der Süd-Nyírség Region sind ins Hajdúság Landschaftschutzgebiet (und Teilweise ins Natura 2000 Netzwerk) integriert.  Hier, im nordöstlichen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene, eine geringe Senke wird oft Tal genannt, und kleine Anhebungen sind als Hügeln bezeichnet. Daher stammen die Namen einiger geschützten Gebiete: Tal des Kék-Kálló, Daru Hügeln von Bagamér. Ich habe diese und die Jónás-rész Weide, die Teleki-Weide, den Kis-Mogyorós Wald, die Káposztás-Ebene und den kleinen Keszler-tag Birkenmoorwald im Frühjar besucht. Hier, Steppenwiesen, Sanddünen, Moore und Primärwälder aufrechterhalten eine bemerkenswerte Biodiversität. Im Frühjahr 2014 habe ich vor allem die charakteristischen und häufigen Pflanzen in diesen Gebieten in den Mittelpunkt gestellt. Ort: Vámospércs, Nyírábrány und Bagamér. Datum: 04-05.2014. 

A Dél-Nyírség izolált fennmaradó természetes tájainak nagy részét a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet foglalja magába (valamint részben a Natura 2000 hálózat). Itt, az Alföld északkeleti részén egy kis mélyedés is lehet völgy, vagy egy alacsony dombocskát is nevezhetnek hegynek. Innen jönnek egyes védett területek nevei, mint pl. a Kék-Kálló-völgy vagy a Bagaméri Daruhegyek. Ezeket, illetve a Jónás-rész legelőt, a Teleki-legelőt, a Kis-Mogyorós-erdőt, a Káposztás-lapost és az apró Keszler-tag nyírlápot látogattam meg tavasszal. Sztyepprétek, homokbuckák, lápok és ősi erdők tartják fenn ezeken a területeken a fajok figyelemreméltó sokféleségét.  2014 tavaszán elsősorban ezeknek a területeknek a karakterisztikus és gyakori növényeire fókuszáltam. Hely: Vámospércs, Nyírábrány és Bagamér. Dátum: 2014.04-05. The birch moor of Keszler-tag:
Birkenmoorwald von Keszler-tag:
A Keszler-tag nyírlápja:Marsh Ferns (Thelypteris palustris) can be found in Moors:
Der Sumpffarn (Thelypteris palustris) wächst in Mooren:
A tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) lápokban található meg:The Downy Birch or Moor Birch (Betula pubescens subsp. pubescens), a rare and characteristic species in birch moors:
Die Moor-Birke (Betula pubescens subsp. pubescens), eine seltene und charakteristische Art der Birkenmoorwälder:
A molyhos nyír (Betula pubescens subsp. pubescens) a nyírlápok ritka karakterfaja:


Kis-Mogyorós Forest:
Kis-Mogyorós Wald:
Kis-Mogyorós-erdő:
The Pannonian Narrow-leafed Ash (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) is characteristic in old-growth forests:
Die Pannonische Schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), ein charakteristicher Baum in Primärwälder:
A magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) az öreg erdők jellegzetes fája:

European Privet (Ligustrum vulgare):
Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare):
Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare):


Guelder-rose (Viburnum opulus):
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus):
Kányabangita (Viburnum opulus):Forests of the Black Locust Tree (Robinia pseudoacacia) threaten natural habitats:
Wälder der Gewöhnlichen Robinie (Robinia pseudoacacia) gefährden natürliche Lebensräume:
A fehér akác (Robinia pseudoacacia) erdei veszélyeztetik a természetes élőhelyeket:


Landscape at Bagamér with wet meadow and the Daru Hills:
Landschaft um Bagamér mit Feuchwiese und den Daru Hügeln:
A táj Bagamér környékén lápréttel és a Daruhegyekkel:


Drier meadows and forests:
Trockenere Wiesen und Wälder:
Szárazabb rétek és erdők:


Plants from wet meadows and similar habitats: Cursed Buttercup (Ranunculus scleratus):
Pflanzen der Feuchtwiesen und ähnlichen Lebensräume: Gift-Hahnenfuß (Ranunculus scleratus):
Növények láprétekről és hasonló élőhelyekről: torzsika boglárka (Ranunculus scleratus):


Marsh Spurge (Euphorbia palustris):
Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris):
Mocsári kutyatej (Euphorbia palustris):Great Yellowcress (Rorippa amphibia):
Wasser-Sumpfkresse (Rorippa amphibia):
Vízi kányafű (Rorippa amphibia):Lesser Pond-sedge (Carex acutiformis):
Sumpf-Segge (Carex acutiformis):
Posvány sás (Carex acutiformis):


Blue Sedge (Carex flacca):
Blaugrüne Segge (Carex flacca):
Deres sás (Carex flacca):

Downy Sedge (Carex tomentosa):
Filz-Segge (Carex tomentosa):
Molyhos sás (Carex tomentosa):


Early Marsh-orchid (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata):
Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata):
Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata):The Jónás-rész Pasture:
Die Jónás-rész Weide:
A Jónás-rész legelője:


Pants of meadow steppes and similar habitats: Pale Madwort (Alyssum alyssoides):
Pflanzen der Steppenwiesen und ähnlichen Lebensräume: Kelch-Steinkraut (Alyssum alyssoides):
Sztyeprétek és hasonló élőhelyek növényei: közönséges ternye (Alyssum alyssoides):


Small Seed False Flax (Camelina microcarpa):
Kleinfrüchtiger Leindotter (Camelina microcarpa):
Vetési gomborka (Camelina microcarpa):

Flixweed or Herb-Sophia (Descurainina sophia):
Gewöhnliche Besenrauke (Descurainina sophia):
Sebforrasztófű (Descurainina sophia):Diffuse Wallflower (Erysimum diffusum):
Grauer Schöterich (Erysimum diffusum):
Szürke repcsény (Erysimum diffusum):Russian Chamomile or Russian Mayweed (Anthemis ruthenica):
Ruthenische Hundskamille (Anthemis ruthenica):
Homoki pipitér (Anthemis ruthenica):

Musk or Nodding Thistle (Carduus nutans subsp. leiophyllus):
Nickende Distel (Carduus nutans subsp. leiophyllus):
Bókoló bogáncs (Carduus nutans subsp. leiophyllus):


Field Gromwell (Buglossoides arvensis subsp. arvensis):
Acker-Steinsame (Buglossoides arvensis subsp. arvensis):
Mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis subsp. arvensis):Hairy Vetch (Vicia hirsuta):
Rauhaarige Wicke (Vicia hirsuta):
Borzas bükköny (Vicia hirsuta):


Clammy Campion (Silene viscaria):
Gewöhnliche Pechnelke (Silene viscaria):
Szurokszegfű (Silene viscaria):


Sheep's Sorrel (Rumex acetosella):
Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella):
Juhsóska (Rumex acetosella):Meadow Sage (Salvia pratensis subsp. pratensis):
Wiesensalbei (Salvia pratensis subsp. pratensis):
Mezei zsálya (Salvia pratensis subsp. pratensis):


Mother of Thyme (Thymus praecox subsp. praecox):
(Thymus praecox subsp. praecox):
Korai kakukkfű (Thymus praecox subsp. praecox):Corn Salad (Valerianella sp):
Feldsalat (Valerianella sp):
Galambbegy (Valerianella sp):


Common Hawthorn (Crataegus monogyna):
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna):
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna):
European Wild Pear (Pyrus pyraster):
Wildbirne (Pyrus pyraster):
Vadkörte (Pyrus pyraster):Tassel Hyacinth (Leopoldia comosa):
Schopfige Traubenhyazinthe (Leopoldia comosa):
Üstökös gyöngyike (Leopoldia comosa):


Quaking-grass or Dodder-grass (Briza media subsp. media):
Mittleres Zittergras (Briza media subsp. media):
Közepes rezgőfű (Briza media subsp. media):Soft Brome (Bromus hordaceus subsp. hordaceus):
Weiche Trespe (Bromus hordaceus subsp. hordaceus):
Puha rozsnok (Bromus hordaceus subsp. hordaceus):


Meadow Soft Grass (Holcus lanatus subsp. lanatus):
Wolliges Honiggras (Holcus lanatus subsp. lanatus):
Pelyhes selyemperje (Holcus lanatus subsp. lanatus):


Some animals from various habitats: a mayfly emerging from the Kék-Kálló:
Einige Tierarten von verschiedenen Lebensräumen: eine Eintagsfliege schlüptf aus dem Kék-Kálló:
Néhány állatfaj különböző élőhelytípusokból: egy kérész bújik ki a Kék-Kállóból:


A treehopper (Centrotus cornutus):
Dornzikade (Centrotus cornutus):
Púpos kabóca (Centrotus cornutus):


Acyrthosiphon sp plant lice (Aphididae) on marsh spurge:
Acyrthosiphon sp Pflanzenläuse (Aphididae) auf Sumpf-Wolfsmilch:
Acyrthosiphon sp levéltetvek (Aphididae) a mocsári kutyatejen:
Currant Blister Aphids (Cryptomyzus ribis) on redcurrant in a garden:
Johannisbeerbeulenläuse (Cryptomyzus ribis) auf Johannisbeere in einem Garten:
Levélpirosító ribiszke-levéltetű (Cryptomyzus ribis) kerti ribiszkén:Thrips (Thripidae) on mayweed:
Thripse (Thripidae) auf Hundskamille:
Tripszek (Thripidae) pipitéren:


Trichiosoma sp sawfly:
Trichiosoma sp Keulhornblattwespe:
Trichiosoma sp buzogányos növényevő darázs:


The protected bumblebee Bombus (Megabombus) argillaceus:
Die geschützte Tonerdhummel (Bombus (Megabombus) argillaceus):
A védett délvidéki poszméh (Bombus (Megabombus) argillaceus):A small longhorn moth (Cauchas sp):
Eine kleine Langhornmotte (Cauchas sp):
Egy apró tőrösmoly (Cauchas sp):


A peculiar moth (Euplocampus anthracinalis):
Anthrazitmotte (Euplocampus anthracinalis):
Fésűscsápú korhadékmoly (Euplocampus anthracinalis):


Silver-studded Blue (Plebejus argus):
Geißklee-Bläuling (Plebejus argus):
Ezüstös boglárka (Plebejus argus):Purple-shot Copper (Lycaena alciphron alciphron) female:
Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron alciphron) Weibchen:
Ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron alciphron) nőstény:


Sooty Copper (Lycaena tityrus) male:
Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus) Männchen:
Barna tűzlepke (Lycaena tityrus) hím:


Small Poplar Borer (Saperda populnea):
Kleiner Pappelbock (Saperda populnea):
Kis nyárfacincér (Saperda populnea):


Spotted Willow Leaf Beetle (Chrysomela vigintipunctata):
Gefleckter Weidenblattkäfer (Chrysomela vigintipunctata):
Húszfoltos fűzlevelész (Chrysomela vigintipunctata):


Another leaf beetle (Prascorius phellandrii):
Eine andere Blattkäferart (Prascorius phellandrii):
 Egy másik levélbogárfaj (Prascorius phellandrii):


A weevil that lives on willow (Lepyrus palustris):
Gefleckter Hülsenkäfer (Lepyrus palustris):
Kétpettyes fűzormányos (Lepyrus palustris):Seven-spot ladybird (Coccinella septempunctata):
Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata):
Hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata):


The invasive Harlequin Ladybird (Harmonia axyridis):
Der invasive Asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis):
Az invazív harlekinkatica (Harmonia axyridis):


White-spotted Rose Beetle (Oxythyrea funesta):
Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta):
Sokpettyes virágbogár (Oxythyrea funesta):


A small march fly male (Dilophus sp):
Eine kleine männcliche Haarmücke (Dilophus sp):
Egy apró hím bársonyszúnyog (Dilophus sp):


A limoniiid crane fly (Epiphragma ocellare ocellare):
Eine Stelzmücke (Epiphragma ocellare ocellare):
Egy iszapszúnyog (Epiphragma ocellare ocellare):


Chironomus (Camptochironomus) sp nonbiting midge:
Chironomus (Camptochironomus) sp Zuckmücke:
Chironomus (Camptochironomus) sp árvaszúnyog:


Empis sp dance fly  male with prey:
Empis sp Tanzfliege, Männchen mit Beute:
Empis sp táncoslégy hímje zsákmányával:


A snail-killing fly (Sciomyzidae):
Eine Hornfliege (Sciomyzidae):
Egy csigalégy (Sciomyzidae):


Hoverfly (Syrphidae) larva:
Schwebfliegenlarve (Syrphidae):
Zengőlégy (Syrphidae) lárvája:


Bumblebee Mimic Hoverfly (Volucella bombylans):
Hummel-Waldschwebfliege (Volucella bombylans):
Bundás pihelégy (Volucella bombylans):


A lynx spider male (Oxyopes heterophthalmus):
Eine Luchsspinne (Oxyopes heterophthalmus), Männchen:
Egy hiúzpók (Oxyopes heterophthalmus) hímje:


And the female:
Und das Weibchen:
És a nőstény:


Birch Polypore (Piptoporus betulinus):
Birkenporling (Piptoporus betulinus):
Nyírfatapló (Piptoporus betulinus):


Uromyces scutellatus rust fungus on spurge:
Uromyces scutellatus Rostpilz auf Wolfsmilch:
Uromyces scutellatus rozsdagomba kutyatejen:No comments:

Post a Comment