Sunday, August 31, 2014

South Nyírség, Hungary (Süd-Nyírség, Ungarn) (Dél-Nyírség, Magyarország) 06-08.2014.


Most of the isolated remaining natural landscapes of the South Nyírség Region are integrated into the Hajdúság Landscape Protection Area (and partially into the Natura 2000 Network). Here, on the north-eastern part of the Great Hungarian Plain, a slight depression may be called a valley, and small elevations are referred to as hills. Hence the names of some protected areas: Valley of the Kék-Kálló, or Daru Hills of Bagamér. I visited these places and the Gúti Forest, the Teleki Pasture, the Káposztás-Plain and the small Keszler-tag Birch Moor in summer. Meadow-steppes, sand dunes, moors and old-growth forests sustain a remarkable biodiversity here. Place: Vámospércs, Nyírábrány and Bagamér. Date: 06-08.2014.

Ein Großteil der isolierten verbleibenden Naturlandschaften der Süd-Nyírség Region sind ins Hajdúság Landschaftschutzgebiet (und Teilweise ins Natura 2000 Netzwerk) integriert. Hier, im nordöstlichen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene, eine geringe Senke wird oft Tal genannt, und kleine Anhebungen sind als Hügeln bezeichnet. Daher stammen die Namen einiger geschützten Gebiete: Tal des Kék-Kálló, Daru Hügeln von Bagamér. Ich habe diese und den Gúti-Wald, die Teleki-Weide, die Káposztás-Ebene und den kleinen Keszler-tag Birkenmoorwald im Sommer besucht. Hier, Steppenwiesen, Sanddünen, Moore und Primärwälder aufrechterhalten eine bemerkenswerte Biodiversität. Ort: Vámospércs, Nyírábrány und Bagamér. Datum: 06-08.2014. 

A Dél-Nyírség izolált fennmaradó természetes tájainak nagy részét a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet foglalja magába (valamint részben a Natura 2000 hálózat). Itt, az Alföld északkeleti részén egy kis mélyedés is lehet völgy, vagy egy alacsony dombocskát is nevezhetnek hegynek. Innen jönnek egyes védett területek nevei, mint pl. a Kék-Kálló-völgy vagy a Bagaméri Daruhegyek. Ezeket, illetve a Gúti-erdőt, a Teleki-legelőt, a Káposztás-lapost és az apró Keszler-tag nyírlápot látogattam meg nyáron. Sztyepprétek, homokbuckák, lápok és ősi erdők tartják fenn ezeken a területeken a fajok figyelemreméltó sokféleségét.  Hely: Vámospércs, Nyírábrány és Bagamér. Dátum: 2014.06-08. 


The Teleki-Pasture:
Die Teleki-Weide:
A Teleki-legelő:
Near the Keszler-tag (with sheep - Ovis gmelini aries):
Bei der Keszler-tag (mit Hausschafe - Ovis gmelini aries):
A Keszler-tag mellett (juhokkal - Ovis gmelini aries):


The Downy Birch or Moor Birch (Betula pubescens subsp. pubescens), a rare and characteristic species in birch moors:
Die Moor-Birke (Betula pubescens subsp. pubescens), eine seltene und charakteristische Art der Birkenmoorwälder:
A molyhos nyír (Betula pubescens subsp. pubescens) a nyírlápok ritka karakterfaja:


Guelder-rose (Viburnum opulus):
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus):
Kányabangita (Viburnum opulus):


Sweetbriar Rose (Rosa rubiginosa):
Wein-Rose (Rosa rubiginosa):
Rozsdaszínű rózsa (Rosa rubiginosa):
Alder Buckthorn (Rhamnus frangula):
Faulbaum (Rhamnus frangula):
Kutyabenge (Rhamnus frangula):Greater Water Parsnip (Sium latifolium):
Breitblättriger Merk (Sium latifolium):
 Széleslevelű békakorsó (Sium latifolium):


Fine-leaved Water-dropwort (Oenanthe aquatica):
Großer Wasserfenchel (Oenanthe aquatica):
Mételykóró (Oenanthe aquatica):


Wild Angelica (Angelica sylvestris subsp. bernardae):
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris subsp. bernardae):
Erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris subsp. bernardae):


Hemp (Cannabis sativa subsp. sativa):
Echte Hanf (Cannabis sativa subsp. sativa):
Kender (Cannabis sativa subsp. sativa):


Yellow Bedstraw  (Galium verum subsp. verum):
Echtes Labkraut (Galium verum subsp. verum):
Tejoltó galaj (Galium verum subsp. verum):Ragwort species (Jacobaea erratica):
Jakobskraut-Art (Jacobaea erratica):
Aggófű-faj (Jacobaea erratica):Common Purslane (Portulaca oleracea):
Portulak (Portulaca oleracea):
Kövér porcsin (Portulaca oleracea):Goldmoss Stonecrop (Sedum acre):
Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre):
Borsos varjúháj (Sedum acre):


Annual Hedgenettle (Stachys annua subsp. annua):
Einjähriger Ziest (Stachys annua subsp. annua):
Egynyári tisztesfű (Stachys annua subsp. annua):Common Hedgenettle (Stachys officinalis subsp. officinalis):
Echte Betonie (Stachys officinalis subsp. officinalis):
Orvosi tisztesfű (Stachys officinalis subsp. officinalis):Garden Valerian subspecies (Valeriana officinalis subsp. collina):
Echter Baldrian Unterart (Valeriana officinalis subsp. collina):
Dombi macskagyökér (Valeriana officinalis subsp. collina):Onion Grass or Wild Garlic (Allium vineale):
Weinberg-Lauch (Allium vineale):
Bajuszos hagyma (Allium vineale):


Common Rush (Juncus effusus):
Flatter-Binse (Juncus effusus):
Békaszittyó (Juncus effusus):Round-headed Club-rush (Scirpoides holoschoenus):
Kugelsimse (Scirpoides holoschoenus):
Homoki szürkekáka (Scirpoides holoschoenus):Couch Grass (Elytrigia repens subsp. repens):
Kriech-Quecke (Elytrigia repens subsp. repens):
Tarackbúza (Elytrigia repens subsp. repens):


Cone-headed Grasshopper (Acrida ungarica ungarica):
Gewöhnliche Nasenschrecke (Acrida ungarica ungarica):
Sisakos sáska (Acrida ungarica ungarica):


Cabbage Whitefly (Aleyrodes proletella):
Kohlmottenschildlaus (Aleyrodes proletella):
Közönséges liszteske (Aleyrodes proletella):Jumping plant louse (Psyllidae):
Blattfloh (Psyllidae):
Levélbolha (Psyllidae):


The Cardinal (Argynnis pandora):
Der Kardinal (Argynnis pandora):
Zöldes gyöngyházlepke (Argynnis pandora):Marbled White (Melanargia galathea galathea):
Schachbrett (Melanargia galathea galathea):
Sakktáblalepke (Melanargia galathea galathea):


Burnet (Zygaena sp):
Widderchen (Zygaena sp):
Csüngőlepke (Zygaena sp):


White-backed Marble (Hedya salicella):
Blattroller-Art (Hedya salicella):
Fehérhátú tükrösmoly (Hedya salicella):


Leptura quadrifasciata longhorn beetle male:
Vielbindiger Schmalbock (Leptura quadrifasciata) Männchen:
Feketeszőrű szalagoscincér (Leptura quadrifasciata) hím:


Mint Leaf Beetle (Chrysolina herbacea):
Minze-Blattkäfer (Chrysolina herbacea):
Zöld mentalevelész (Chrysolina herbacea):Knotgrass Leaf Beetle (Chrysolina polita):
Geglättete Blattkäfer (Chrysolina polita):
Réti mentalevelész (Chrysolina polita):


Neocrepidodera species:
Neocrepidodera-Art:
Földibolha (Neocrepidodera sp):


Viburnum Leaf Beetle (Pyrrhalta viburni):
Schneeballblattkäfer (Pyrrhalta viburni):
Bangita-olajosbogár (Pyrrhalta viburni):False Blister Beetle (Oedemera podagrariae):
Echter Schenkelkäfer (Oedemera podagrariae):
Székfű-álcincér (Oedemera podagrariae):Beetles and a scorpionfly feeding on tree sap:
Käfer und eine Skorpionsliege ernähren sich vom Baumsaft:
Bogarak és egy skorpiólégy táplálkozása fanedven:Weevil species (Larinus (Phyllonomeus) sturnus):
Großer Distelrüssler (Larinus (Phyllonomeus) sturnus):
Aszat-púderbarkó (Larinus (Phyllonomeus) sturnus):


A related weevil (Larinus (Phyllonomeus) turbinatus):
Kratzdistelrüssler (Larinus (Phyllonomeus) turbinatus):
Kúposorrú púderbarkó (Larinus (Phyllonomeus) turbinatus):


Thistle Stemborer Weevil (Lixus cardui):
Großer Distel-Stängelrüssler (Lixus cardui):
Bogáncsfúró dudvabarkó (Lixus cardui):


Sawfly coccon:
Raupenkokon einer Pflanzenwespe:
Növényevő darázs kokonja:Picture-winged Snailkiller fly (Trypetoptera punctulata):
Gepunktete Hornfliege (Trypetoptera punctulata):
Pirosszemű szarvaslégy (Trypetoptera punctulata):


Ornate Dog Tick (Dermacentor reticulatus):
Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus):
Kutyakullancs (Dermacentor reticulatus):


Hogna radiata wolf spider:
Schwarzbäuchige Tarantel (Hogna radiata):
Réti farkaspók (Hogna radiata):


Bordered Orbweaver (Neoscona adianta) female:
Heideradnetzspinne (Neoscona adianta) Weibchen:
Kökény-keresztespók (Neoscona adianta) nőstény:Male:
Männchen:
Hím:


Evarcha falcata, a jumping spider:
Evarcha falcata, eine Springspinne:
Vörhenyes ugrópók (Evarcha falcata):


White-spotted False-widow (Steatoda albomaculata):
Weißfleckige Fettspinne (Steatoda albomaculata):
Koszorús törpepók (Steatoda albomaculata):


Female hackled orb-weaver (Uloborus walckenaerius):
Kräuselradnetzspinne (Uloborus walckenaerius), Weibchen:
Derespók (Uloborus walckenaerius) nőstény:Male:
Männchen:
Hím:


Rana species:
Rana-Art:
Barnabéka-faj (Rana sp):


Field or Meadow Mushroom (Agaricus cf. campestris):
Wiesen-Champignon (Agaricus cf. campestris):
Réti vagy kerti csiperke (Agaricus cf. campestris):Ash-polypore (Perenniporia cf. fraxinea):
Eschen Baumschwamm (Perenniporia cf. fraxinea):
Kőris-tapló (Perenniporia cf. fraxinea):


Trimmatostroma salicis fungus:
Trimmatostroma salicis Pilzart:
Trimmatostroma salicis mikrogombafajScrambled Egg Slime Mould (Fuligo septica):
Gelbe Lohblüte oder Hexenbutter (Fuligo septica):
Cservirág nyálkagomba (Fuligo septica):

No comments:

Post a Comment