Saturday, March 21, 2015

Alder Carr of Létavértes, Hungary (Erlenbruchwald bei Létavértes, Ungarn) (Létavértesi égerláp, Magyarország) 03.2015.


We visited the protected alder carr at Létavértes, South Nyírség Region in early March. This wet habitat has a rich soil fauna. Location: Újléta. Date: 21.03.2015.

Wir besuchten den geschützten Erlenbruchwald bei Létavértes in der Süd-Nyírség Region im März. Dieses Feuchtgebiet hat eine diverse Bodenfauna. Ort: Újléta. Datum: 21.03.2015.

Felkerestük az létavértesi védett égerlápot a Dél-Nyírségben márciusban. Ez a vizes élőhely gazdag talajfaunával rendelkezik. Hely: Újléta. Dátum: 2015.03.21.


The alder carr:
Der Erlenbruchwald:
Az égerláp:


Small nettle (Urtica urens):
Kleine Brennnessel (Urtica urens):
Kis csalán (Urtica urens):A pill woodlouse (Armadillidium sp):
Eine Rollassel (Armadillidium sp):
Egy gömbászka (Armadillidium sp):


A male ant-like litter beetle (Brachygluta haematica):
Ein Männchen der Kurzflüglerunterfamilie Pselaphinae (Brachygluta haematica):
Egy tapogatósbogár (Brachygluta haematica) hímje:


Dyschirius globosus ground beetle:
Dyschirius globosus Laufkäfer:
Dyschirius globosus futóbogár:


A wingless female Sciarid gnat:
Eine flügellose weibliche Trauermücke:
Egy szárnyatlan nőstény gyászszúnyog:


A velvet mite (Trombidoidea):
Eine Samtmilbe (Trombidoidea):
Egy bársonyatka (Trombidoidea):

No comments:

Post a Comment