Wednesday, June 10, 2015

Nyírábrány, Hungary (Nyírábrány, Ungarn) (Nyírábrány, Magyarország) 06.2015.


Nyírábrány in the South Nyírség Region is renowned for its relict birch moors, alkaline fens and lowland hay meadows, especially at the Keszler-tag Birch Moor and the Káposztás-lapos Meadow, parts of the Natura 2000 network. In summer, one can find here the Sheep's Bit Scabious and the European White Helleborine, relict species that are more common in mountainous areas. Location: Nyírábrány. Date: 10.06.2015.

Nyírábrány in der Süd-Nyírség Region ist von den örtlichen reliktären Birkenmooren, Kalkreichen Niedermooren und Mageren Flachland-Mähwiesen bekannt. Diese Habitattypen sind vor allem in dem Keszler-tag Birkenmoor und auf der Káposztás-lapos Wiese zu finden; beide sind Teile des Natura 2000 Netzwerkes. Im Sommer findet man hier den Weißen Germer und das Berg-Sandglöckchen, reliktäre Arten die hauptsächlich in Berglandschaften verbreitet sind. Ort: Nyírábrány. Datum: 10.06.2015.

Nyírábrány ismert a helyi, maradványjellegű nyírlápokról, mészkedvelő üde láp- és sásrétekről és kaszálórétekről, melyek különösen a Keszler-tagon és a Káposztás-laposon maradtak meg. Ezek a helyek a Natura 2000 hálózat részei. Nyáron rá lehet itt akadni a fehér zászpára vagy a hegyi kékcsillagra, reliktum fajokra, melyek inkább a hegyvidékeken elterjedtek. Hely: Nyírábrány. Dátum: 2015.06.10.The Keszler-tag birch moor:
Das Keszler-tag Birkenmoor:
A Keszler-tag nyírlápja:


Small Cudweed (Filago minima) at Káposztás Meadow:
Zwerg-Filzkraut (Filago minima) bei der Káposztás-Wiese:
Hegyi penészvirág (Filago minima) a Káposztás-laposon:
Sheep's Bit Scabious (Jasione montana subsp. montana):
Berg-Sandglöckchen (Jasione montana subsp. montana):
Hegyi kékcsillag (Jasione montana subsp. montana):Silverleaf Poplar (Populus alba):
Silber-Pappel (Populus alba):
Fehér nyár (Populus alba):


The invasive False Indigo-bush (Amorpha fruticosa):
Der invasive Bastardindigo (Amorpha fruticosa):
Az invazív gyalogakác (Amorpha fruticosa):Fox Grape (Vitis labrusca), also invasive:
Fuchsrebe (Vitis labrusca), auch invasiv:
Rókaszőlő (Vitis labrusca), szintén invazív:Yellow Iris (Iris pseudacorus):
Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus):
Sárga nőszirom (Iris pseudacorus):


European White Helleborine (Veratrum album):
Weißer Germer (Veratrum album):
Fehér zászpa (Veratrum album):

Dead Nettle Leaf Beetle (Chrysolina (Fastuolina) fastuosa):
Prächtiger Blattkäfer (Chrysolina (Fastuolina) fastuosa):
Csalán levélbogár (Chrysolina (Fastuolina) fastuosa):


Great Green Bush-Cricket (Tettigonia viridissima) female nymph:
Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima) weibliche Nymphe:
Zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima) nőstény nimfa:Galls of the Oak Apple Gall Wasp (Biorhiza pallida):
Gallen der Schwammgallwespe (Biorhiza pallida):
A szivacsgbacs-darázs (Biorhiza pallida) gubacsai:


Lasius (Lasius) platythorax workers:
Lasius (Lasius) platythorax Arbeiterinnen:
Erdei feketehangya (Lasius (Lasius) platythorax) dolgozók:


Myrmica scabrinodis workers:
Myrmica scabrinodis Arbeiterinnen:
Vörös bütyköshangya (Myrmica scabrinodis) dolgozók:
Some were infected with the fungus Rickia wasmannii:
Einige waren mit der Pilzart Rickia wasmannii befallen:
Némelyiket a Rickia wasmannii gombafaj fertőzte:


No comments:

Post a Comment