Sunday, May 31, 2015

Nyírábrány, Hungary (Nyírábrány, Ungarn) (Nyírábrány, Magyarország) 05.2015. I.


Nyírábrány in the South Nyírség Region is renowned for its relict birch moors, alkaline fens and lowland hay meadows, especially at the Keszler-tag Birch Moor and the Káposztás-lapos Meadow, parts of the Natura 2000 network. In late spring, one can find here the Brook Thistle, the Fibrous Tussock-Sedge, the White Helleborine or the Bay Willow, relict species that are more common in mountainous areas and in Northern Europe. Location: Nyírábrány. Date: 01-31.05.2015.


Nyírábrány in der Süd-Nyírség Region ist von den örtlichen reliktären Birkenmooren, Kalkreichen Niedermooren und Mageren Flachland-Mähwiesen bekannt. Diese Habitattypen sind vor allem in dem Keszler-tag Birkenmoor und auf der Káposztás-lapos Wiese zu finden; beide sind Teile des Natura 2000 Netzwerkes. Im Mai findet man hier die Bach-Kratzdistel, die Schwarzschopf-Segge, den Weißen Germer, oder die Lorbeer-Weide, reliktäre Arten die hauptsächlich in Berglandschaften und in Nordeuropa verbreitet sind. Ort: Nyírábrány. Datum: 01-31.05.2015.

Nyírábrány ismert a helyi, maradványjellegű nyírlápokról, mészkedvelő üde láp- és sásrétekről és kaszálórétekről, melyek különösen a Keszler-tagon és a Káposztás-laposon maradtak meg. Ezek a helyek a Natura 2000 hálózat részei. Késő tavasszal rá lehet itt akadni a csermelyaszatra, a rostostövű sásra, a fehér zászpára vagy a babérlevelű fűzre, reliktum fajokra, melyek inkább a hegyvidékeken vagy épp Észak-Európában elterjedtek. Hely: Nyírábrány. Dátum: 2015.05.01-31.


The Káposztás-lapos:
Die Káposztás-lapos Wiese:
A Káposztás-lapos:


Field Pansy (Viola arvensis subsp. arvensis):
Gewöhnliches Acker-Stiefmütterchen (Viola arvensis subsp. arvensis):
Mezei árvácska (Viola arvensis subsp. arvensis):

Chickweed subspecies (Cerastium pumilum cf. subsp. glutinosum):
Bleiches Hornkraut (Cerastium pumilum cf. subsp. glutinosum):
Fakó madárhúr (Cerastium pumilum cf. subsp. glutinosum):


European Birthwort (Aristolochia clematitis):
Gewöhnliche Osterluzei (Aristolochia clematitis):
Közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis):


Brook Thistle (Cirsium rivulare):
Bach-Kratzdistel (Cirsium rivulare):
Csermelyaszat (Cirsium rivulare):Bay Willow (Salix pentandra) female:
Weibliche Lorbeer-Weide (Salix pentandra
Nőivarű babérlevelű fűz (Salix pentandra):The orchid Anacamptis palustris subsp. elegans:
Sumpf-Knabenkraut (Anacamptis palustris subsp. elegans):
Pompás sisakoskosbor (Anacamptis palustris subsp. elegans):European White Helleborine (Veratrum album):
Weißer Germer (Veratrum album):
Fehér zászpa (Veratrum album):


Fibrous Tussock-Sedge (Carex appropinquata):
Schwarzschopf-Segge (Carex appropinquata):
Rostostövű sás (Carex appropinquata):


A titanoecid spider (Titanoeca schineri):
Eine Kalksteinspinne (Titanoeca schineri):
Kétpettyes mészpók (Titanoeca schineri):


Acrosathe sp stiletto fly:
Acrosathe sp Luchsfliege:
Acrosathe sp tőröslégy:


Southern festoon eggys and caterpillar (Zerynthia polyxena):
Osterluzeifalter (Zerynthia polyxena):
Farkasalmalepke tojásai és hernyója (Zerynthia polyxena):The leaf-rolling weevil Byctiscus betulae:
Der Rebenstecher oder Rebstecher (Byctiscus betulae):
Szőlőlevélsodró (Byctiscus betulae):
The protected darkling beetle Oodescelis melas:
Der geschützte Schwarzkäfer Oodescelis melas:
A védett alföldi gyászbogár (Oodescelis melas):
Grass Choke Disease Fungus (Epichloë sp):
Kernpilz (Epichloë sp):
Gyűrűspenész (Epichloë sp):

No comments:

Post a Comment