Saturday, May 9, 2015

Vámospércs, Hungary (Vámospércs, Ungarn) (Vámospércs, Magyarország) 05.2015.


I visited the Jónás-rész protected area near Vámospércs, part of a Natura 2000 site in the South Nyírség region in May. This area has Pannonic sand steppes, lowland hay meadows, alkaline fens, and riparian mixed forests (Ulmenion minoris) with some remarkable cold climate relict plants, such as the Buxbaum's Sedge and the Globeflower. May is the best season to find the many orchids of the area. Location: Vámospércs and Nyíracsád. Date: 09.05.2015.

Ich besuchte das geschützte Gebiet Jónás-rész bei Vámospércs, einen Abschnitt eines Natura-2000-Gebietes im Süd-Nyírség in Mai. Das Jónás-rész weist Pannonische Steppen auf Sand, Magere Flachland-Mähwiesen, Kalkreiche Niedermoore und Hartholzauewälder (Ulmenion minoris) auf, mit einigen außergewöhnlichen Kaltzeitreliktarten, wie die Buxbaums Segge und die Trollblume. Mai ist der beste Monat um die vielen Orchideen des Gebietes zu finden. Ort: Vámospércs und Nyíracsád. Datum: 09.05.2015.

Májusban ellátogattam a dél-nyírségi Vámospércs melletti Jónás-részhez, mely egy Natura 2000 terület egyik darabja. A környék pannon homoki gyepeket, sík- és dombvidéki kaszálóréteket, mészkedvelő üde láp- és sásréteket és keményfás ligeterdőket (Ulmenion minoris), ezen belül is tölgy-kőris-szil ligeteket vonultat fel, néhány kiemelkedő hidegkori maradványfajjal, mint a Buxbaum-sás vagy a zergeboglár. Május a legmegfelelőbb időszak a környék számos orchideájának megtalálására. Hely: Vámospércs és Nyíracsád. Dátum: 2015.05.09.


Globeflower (Trollius europaeus subsp. europaeusex situ:
Trollblume (Trollius europaeus subsp. europaeusex situ:
Európai zergeboglár (Trollius europaeus subsp. europaeus), ex situ:

Buxbaum's sedge (Carex buxbaumii), a very rare relict species:
Buxbaums Segge (Carex buxbaumii), eine sehr seltene Reliktart:
A Buxbaum-sás vagy bunkós sás (Carex buxbaumii), egy nagyon ritka reliktum faj:
Blue Sedge (Carex flacca):
Blaugrüne Segge (Carex flacca):
Deres sás (Carex flacca):


Grass-like Sedge (Carex panicea):
Hirse-Segge (Carex panicea):
Muharsás (Carex panicea):
Military Orchid (Orchis militaris subsp. militaris):
Helm-Knabenkraut (Orchis militaris subsp. militaris):
Vitézkosbor (Orchis militaris subsp. militaris):
European Hare (Lepus europaeus):
Feldhase (Lepus europaeus):
Mezei nyúl (Lepus europaeus):

No comments:

Post a Comment