Saturday, May 9, 2015

Bagamér, Hungary (Bagamér, Ungarn) (Bagamér, Magyarország) 05.2015.


Most of the isolated remaining natural landscapes of the South Nyírség Region are integrated into the Hajdúság Landscape Protection Area. Here, on the north-eastern part of the Great Hungarian Plain, a slight depression may be called a valley, and small elevations are referred to as hills. Hence the names of some protected areas: Valley of the Kék-Kálló, or Daru Hills of Bagamér, parst of the Natura 2000 Network. Pannonic sand steppes, sand dunes, Molinia meadows, and lowland hay meadows sustain a remarkable biodiversity here. At the edges of the protected areas, oak and silver linden forest patches can be found that harbour the Steppe Iris.  Place: Bagamér. Date: 01-09.05.2015.

Ein Großteil der isolierten verbleibenden Naturlandschaften der Süd-Nyírség Region sind ins Hajdúság Landschaftschutzgebiet integriert. Hier, im nordöstlichen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene, eine geringe Senke wird oft Tal genannt, und kleine Anhebungen sind als Hügeln bezeichnet. Daher stammen die Namen einiger geschützten Gebiete: Tal des Kék-Kálló, Daru Hügeln von Bagamér, Teile des Natura 2000 Netzwerkes. Hier, Pannonische Steppenwiesen auf Sand, Sanddünen, Pfeifengraswiesen und Magere Flachland-Mähwiesen aufrechterhalten eine bemerkenswerte Biodiversität. Am Rand der geschützten Gebieten sind Wälder mit Eiche und Silber-Linde zu finden, die die Nacktstängelige Schwertlilie beherbergen. Ort: Bagamér. Datum: 01-09.05.2015.

A Dél-Nyírség izolált fennmaradó természetes tájainak nagy részét a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet foglalja magába. Itt, az Alföld északkeleti részén egy kis mélyedés is lehet völgy, vagy egy alacsony dombocskát is nevezhetnek hegynek. Innen jönnek egyes védett területek nevei, mint a Kék-Kálló-völgy vagy a Bagaméri Daruhegyek, melyek a Natura 2000 hálózat részei. Pannon homoki gyepek, homokbuckák, kékperjés láprétek és kaszálórétek tartják fenn ezeken a területeken a fajok figyelemreméltó sokféleségét. A védett területek szélén tölgyes és ezüsthársas erdőket találni, melyek a magyar nőszirom populációját rejtik. Hely: Bagamér. Dátum: 2015.05.01-09. 


Pannonian sand steppe habitat:
Pannoniche Steppenwiese:
Pannon homoki gyep:


Hungarian Pasque Flower (Pulsatilla flavescens, earlier Pulsatilla hungarica) in fruit:
Ungarische Kuhschelle (Pulsatilla flavescens, früher Pulsatilla hungarica) mit Früchten:
Magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens, korábban Pulsatilla hungarica) termésben:

Yarrow species (Achillea setacea):
Feinblättrige Schafgarbe (Achillea setacea):
Pusztai cickafark (Achillea setacea):Upright Bugle (Ajuga genevensis):
Genfer Günsel (Ajuga genevensis):
Közönséges ínfű (Ajuga genevensis):
Eastern Dwarf Broom (Chamaecytisus ratisbonensis):
Regensburger Zwergginster (Chamaecytisus ratisbonensis):
Selymes zanót (Chamaecytisus ratisbonensis):

Grass-leaved Stitchwort (Stellaria graminea):
Gras-Sternmiere (Stellaria graminea):
Pázsitos csillaghúr (Stellaria graminea):


Purple Mullein (Verbascum phoeniceum subsp. phoeniceum):
Violette Königskerze (Verbascum phoeniceum subsp. phoeniceum):
Lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum subsp. phoeniceum):


Germander Speedwell (Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys):
Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys):
Ösztörűs veronika (Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys):Prostrate Speewell (Veronica prostrata):
Niederliegender Ehrenpreis (Veronica prostrata):
Lecsepült veronika (Veronica prostrata):


Thyme-leaved Speedwell (Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia):
Quendel-Ehrenpreis (Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia):
Kakukkveronika (Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia):


White Swallow-wort (Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria):
Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria):
Közönséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria):


The Sand Iris is very rare in the Nyírség Region (Iris arenaria):
Die Sand-Schwertlilie ist sehr selten in der Nyírség Region (Iris arenaria):
A homoki nőszirom rendkívül ritka a Nyírségben (Iris arenaria):Plants from the same population in the botanic garden of the University of Debrecen:
Pflanzen von derselben Population im Botanischen Garten der Universität Debrecen:
Növények ugyan ebből a populációból a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében:Curled Pondweed or Curly-leaf Pondweed (Potamogeton crispus):
Krauses Laichkraut (Potamogeton crispus):
Bodros békaszőlő (Potamogeton crispus):The forests near Bagamér:
Die Wälder bei Bagamér:
A Bagamér környéki erdők:

Pedunculate Oak (Quercus robur subsp. robur):
Stieleiche (Quercus robur subsp. robur):
Kocsányos tölgy (Quercus robur subsp. robur):


Silver Linden (Tilia tomentosa):
Silber-Linde (Tilia tomentosa):
Ezüst hárs (Tilia tomentosa):


Eriophyes leiosoma mite galls on lime:
Gallen der Milbe Eriophyes leiosoma auf Linde:
Eriophyes leiosoma gubacsatka gubacsai hárson:


Common Hawthorn (Crataegus monogyna subsp. nordica):
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna subsp. nordica):
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna subsp. nordica):Downy Oat-grass (Helictotrichon pubescens subsp. pubescens):
Flaumige Wiesenhafer (Helictotrichon pubescens subsp. pubescens):
Pelyhes zabfű (Helictotrichon pubescens subsp. pubescens):Hungarian subspecies of the Steppe Iris (Iris aphylla subsp. hungarica):
Ungarische Unterart der Nacktstängeligen Schwertlilie (Iris aphylla subsp. hungarica):
Magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica):


A star of Betlehem species (Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii):
Milchstern-Art (Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii):
Pusztai madártej (Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii):

Angular Solomon's-seal (Polygonatum odoratum):
Echtes Salomonssiegel (Polygonatum odoratum):
Soktérdű vagy orvosi salamonpecsét (Polygonatum odoratum):A damsel bug, Prostemma aeneicolle:
Sichelwanze (Prostemma aeneicolle):
Feketehátú tolvajpoloska (Prostemma aeneicolle):A stiletto fly (Thereva sp) male:
Eine Luchsfliege (Thereva sp) Männchen:
Egy tőröslégy (Thereva sp) hím:


The Green Longhorn (Adela reaumurella):
Longhornmotte (Adela reaumurella):
Smaragdfényű tőrösmoly (Adela reaumurella):


Lypusa sp moths:
Lypusa sp Motten:
Mórlepkék (Lypusa sp):


Glanville fritillary (Melitaea cinxia):
Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia):
Réti tarkalepke (Melitaea cinxia):


Lilioceris merdigera leaf beetle:
Maiglöckchenhähnchen (Lilioceris merdigera):
Liliombogár (Lilioceris merdigera):Ground beetle:
Laufkäfer:
Futóbogár:


Malachite Beetle (Malachius bipustulatus):
Zweifleckiger Zipfelkäfer (Malachius bipustulatus):
Kétfoltos bibircsesbogár (Malachius bipustulatus):


Cockchafer (Melolontha melolontha):
Feldmaikäfer (Melolontha melolontha):
Májusi cserebogár (Melolontha melolontha):Male of the Carrhotus xanthogramma jumping spider:
Männchen der Springspinne Carrhotus xanthogramma:
Rozsdás ugrópók (Carrhotus xanthogramma) hímje:Singa nitidula orb weaver:
Singa nitidula Radnetzspinne:
Fényes keresztespók (Singa nitidula):


Cunaxidae mite:
Cunaxidae Milbe:
Cunaxidae atka:

No comments:

Post a Comment