Friday, August 16, 2013

Kács, Hungary (Kács, Ungarn) (Kács, Magyarország) 08.2013.


Last week we traveled to the small village of Kács in the southern part of the Bükk Mountains. This village is known for its historical buildings and small lukewarm thermal springs. These springs and the Kács Brook are the only remaining habitats of the Black Nerite Snail (Theodoxus prevostianus) in Hungary. This primitive snail was once a bit more common in the Carpathian Basin, however, nowadays it is only found in 3 other locations (in Austria and Slovenia) and nowhere else on the planet.


Letzte Woche sind wir nach das kleine Dorf Kács in dem südlichen Teil des Bükk-Gebirge gereist. Dieses Dorf ist für die historische Gebäuden und kleine lauwarme Thermalquellen bekannt. Diese Quellen und der Kács-Bach sind die einzige verbleibende Habitate der Schwarzen Kahnschnecken (Theodoxus prevostianus) in Ungarn. Diese primitive Schnecke war im Karpatenbecken früher etwas häufiger, aber heutzutage sind sie nur von 3 anderen Standorten (in Österreich und in Slowenien) bekannt und nirgenwo sonst auf der Erde.

Múlt héten a Bükk déli részén fekvő apró faluba, Kácsba utaztunk. Ez a falu történelmi emlékeiről és kis, langyos vizű termálforrásairól ismert. A források és a Kács-patak a fekete bödöncsiga (Theodoxus prevostianusutolsó megmaradt magyarországi élőhelyei. Ezek a primitív csigák korábban valamivel gyakoribbak voltak a Kárpát-medencében, manapság viszont az egész világon kizárólag 3 további helyen ismertek (Ausztriában és Szlovéniában).

Location/ Ort/ Helyszín: Kács, Hungary./ Kács  Ungarn./ Kács, Magyarország. Date/ Datum/ Dátum: 16.08.2013.The fast-flowing brook:
Der schnellfließende Bach:
A gyors folyású patak:In the lower region the snails can not survive, as they require clearer, lukewarm water and sludge-free stones to crawl on. I have only found 3 specimens here, along with some planarians (Dugesia gonocephala):

In den unteren Regionen können die Schnecken nicht überleben, weil sie klareres, lauwarmes Wasser und Steinen ohne Schlamm brauchen, auf denen sie kriechen können. Ich habe hier nur 3 Exemplare gefunden, zusammen mit einigen Europäischen Bachplanarien (Dugesia gonocephala):

Az alsóbb régiókban a csigák nem képesek életben maradni, mert tisztább, langyos vízre és iszapmentes kövekre van szükségük, melyeken mászkálhatnak. Itt csak 3 példányt találtam, néhány füles planáriával együtt (Dugesia gonocephala):


Dugesia gonocephala planarians:
Europäische Bachplanarien (Dugesia gonocephala):
Füles planáriák (Dugesia gonocephala):In the upper region, where there is an artificial watercourse, the Black Nerites thrive on the rocks:
In der oberen Region, wo der Wasserlauf künstlich ist, die Schwarze Kahnschnecken gedeihen auf den Steinen:
A felsőbb szakaszokon, ahol a patakmeder mesterséges, a fekete bödöncsigák nagyon jól érzik magukat a köveken:

No comments:

Post a Comment