Wednesday, October 23, 2013

Domica Cave, Slovak Karst, Slovakia (Domica-Höhle, Slowakischer Karst, Slowakei) (Domica-barlang, Szlovák-karszt, Szlovákia) 10.2013.


We took a short trip to the Slovak Karst National Park (a world heritage site together with the Aggtelek Karst) this autumn with a permit to take photos of the local cave fauna. We managed to find many interesting arthropods in two segments of the Domica cave - a dry one open for tourists, the another closed, with a brook. Location: Domica Cave. Date: 23.10.2013.


In diesem Herbst haben wir den Nationalpark Slowakischer Karst (zusammen mit dem Aggteleker Karst Teil des Welterbes) besucht mit einer Erlaubnis um die lokale Höhlenfauna zu fotografieren. Wir konnten mehrere interessante Gliederfüßer in zwei Abschnitten (ein trockener und für Touristen geöffneter und ein geschlossener mit einem Bach) der Domica-Höhle fotografieren. Ort: Domica-Höhle. Datum: 23.10.2013.

Ősszel meglátogattuk a Szlovák Karszt Nemzeti Parkot (ami a világörökség része az Aggtelekivel együtt) ahol engedélyünk volt a barlangi állatvilágról fotókat készíteni. Találtunk számos érdekes ízeltlábút a barlang két szakaszában (egy turisták számára járható, száraz és egy lezárt, patakos járatban). Hely: Domica-barlang. Dátum: 2013.10.23.The stalactites and the bat guano in the cave - the latter is habitat for many arthropods:
Die Tropfsteine und Fledermausguano in der Höhle - der letztere ist das Habitat für viele Gliederfüßer:
A cseppkövek és a denevérguano - utóbbi számos ízeltlábú élőhelye:

An earthworm, probably washed down here in the cave:
Ein Erdwurm, wahrscheinlich in die Höhle eingeschwemmt:
Egy giliszta, valószínűleg a víz mosta be a barlangba:


This endemic blind isopod, Mesoniscus graniger lives only in the Aggtelek and Slovak Karst system:
Diese endemische blinde Assel, Mesoniscus graniger lebt nur in dem Aggteleker und Slowakischer Karstsystem:
Ez az endemikus vak ízeltlábú, a szemercsés vakászka (Mesoniscus graniger) kizárólag az Aggteleki és a Szlovák-karszt rendszerében él:
The Aggtelek Cave Amphipod (Niphargus aggtelekiensis) was described from the Aggtelek Karst, but it is not endemic:
Der Aggteleker Höhlenflohkrebs (Niphargus aggtelekiensis) wurde vom Aggteleker Karst beschrieben, aber es ist nicht endemisch:
Az aggteleki vakbolharákot (Niphargus aggtelekiensis) az Aggteleki-karsztról írták le, de nem endemikus:

A very hungry female Bat Tick (Ixodes vespertilionis):
Eine ausgehungerte weibliche Fledermauszecke (Ixodes vespertilionis):
Egy kiéhezett nőstény denevérkullancs (Ixodes vespertilionis):


A nice harvestman that lives in forests as well (Mitostoma chrysomelas):
Ein schöner Weberknecht der auch in Wäldern lebt (Mitostoma chrysomelas):
Egy szép kaszáspók, mely erdőkben is él (Mitostoma chrysomelas):An almost eyeless Porrhomma sp spider:
Eine fast augenlose Porrhomma sp Spinne:
Egy majdnem szem nélküli Porrhomma sp pók:
Heteromurus nitidus, a blind non-endemic springtail:
Heteromurus nitidus, ein blinder, nicht-endemischer Springschwanz:
Heteromurus nitidus, egy vak, nem-endemikus ugróvillás:Another one from the family Onychiuridae:
Eine adnere aus der Familie Onychiuridae:
Egy másik az Onychiuridae családból:


We found two non-endemic ground beetles - this is the rare Trechoblemus micros:
Wir haben zwei non-endemische Laufkäferarten gefunden- diese ist der seltene Braune Haarflinkläufer (Trechoblemus micros):
Találtunk két nem-endemikus aprófutoncot is - ez a ritka Trechoblemus micros:
The common Trechus austriacus:
Der gemeine Keller-Finkläufer (Trechus austriacus):
A gyakori osztrák aprófutonc (Trechus austriacus):

No comments:

Post a Comment