Wednesday, May 1, 2013

Maddalena Archipelago, Sardinia (La Maddalena, Sardinien) (Maddalena-szigetek, Szardínia) 05.2013.The islands of the Maddalena Archipelago are located north-east of Sardinia and are only accessible by boat. There are some pleasant, small villages here but most of the archipelago is in the territory of a national park named Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Crystal clear waters, beaches with pink sand, granite coastlines formed by the wind and the sea, small forests and interesting flora and fauna make this place fabulous. Place: Caprera Island. Date: 01.05.2013.

Die Inseln des Maddalena-Archipels legen nordöstlich von Sardinien und sind nur per Boot erreichbar. Es gibt hier einige schöne, kleine Dörfer aber der Großteil des Archipels ist in dem Bereich eines Nationalparkes, der Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena heißt. Kristalklares Wasser, Strände mit rosarotem Sand, von Wind und Wetter geformte Granitküste, kleine Wälder und eine interessante Flora und Fauna machen dieser Ort fabelhaft. Ort: Insel Caprera. Dátum: 01.05.2013.

A Maddalena-szigetcsoport tagjai Szardíniától északkeletre fekszenek, és csak vízi úton megközelíthetőek. Található itt pár hangulatos, apró falu, de a szigetvilág nagy része egy nemzeti park, a Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena területéhez tartozik. A kristálytiszta víz, a rózsaszín homokkal borított strandok, az időjárás formálta gránit partok, az apró erdők és az érdekes élővilág teszik ezt a helyet varázslatossá. Hely: Caprera-sziget. Dátum: 2013.05.01.We spent a whole day on Isola Caprera:
Wir haben einen ganzen Tag auf Isola Caprera verbracht:
Egy egész napot töltöttünk az Isola Caprera nevű szigeten:Granite everywhere:
Granit überall:
Gránit mindenütt:

An undetermined fern:
Ein unbestimmter Farn:
Egy meghatározatlan páfrány:


Southern Polypody (Polypodium cambricum):
Säge-Tüpfelfarn (Polypodium cambricum):
Fűrészeslevelű édesgyökerű páfrány(Polypodium cambricum):


A water-starwort (Callitriche sp):
Ein Wasserstern (Callitriche sp):
Egy mocsárhúr (Callitriche sp):


Pines are common in the forests on the island:
Kiefern sind häufig in den Wäldern der Insel:
A sziget erdeiben gyakoriak a fenyők:


A cypress:
Eine Zypresse:
Egy ciprusfaj:Another shrub, a heath:
Ein anderer Strauch, eine Heide:
Egy másik cserje, egy hanga:

 

A flax species:
Eine Leinart:
Egy lenfaj:


A navelwort (Umbilicus sp):
Ein Venusnabel (Umbilicus sp):
Egy vénuszköldök (Umbilicus sp):


The Giant Fennel (Ferula communis ssp communis):
Der Riesenfenchel (Ferula communis ssp communis):
Az óriás husáng (Ferula communis ssp communis):


Strange roomrapes (Orobanche sp) under in a small cave:
Komische Sommerwurzen (Orobanche sp) in einer kleinen Höhle:
Furcsa szádorok (Orobanche sp) egy apró barlangban:


Jersey Toadflax (Linaria pelisseriana):
Langsporniges Leinkraut (Linaria pelisseriana):
Egy gyújtoványfű-faj (Linaria pelisseriana):


Spanish Valerian (Centranthus calcitrapa):
Fußangel-Spornblume (Centranthus calcitrapa):
Egy sarkantyúvirág-faj (Centranthus calcitrapa):


Sardinian Serapias (Serapias nurrica ssp. nurrica):
Sardinischer oder Nurra-Zungenstendel (Serapias nurrica ssp. nurrica):
Szardíniai nyelvorchidea (Serapias nurrica ssp. nurrica)


Tongue Serapias (Serapias lingua ssp. lingua):
Einschwieliger Zungenstendel (Serapias lingua ssp. lingua):
Közönséges nyelvorchidea (Serapias lingua ssp. lingua):
A nice hawk-moth, Hyles dahlii, endemic in Sardinia, Corsica and the Baleric Islands.
Ein schöner Schwärmer, Hyles dahlii, endemisch auf Korsika, Sardinien und den Balearen.
Egy szép szender, a Hyles dahlii, endemikus Szardínián, Korzikán és a Baleár-szigeteken.


Termites:
Termiten:
Termeszek:


Western Conehead Mantis (Empusa pennata):
Westliche Haubenfangschrecke (Empusa pennata):
Nyugati tollas imádkozósáska (Empusa pennata):Phalangium targionii male, an harvestman endemic to Sardinia and Sicily:
Männchen von Phalangium targionii, einem Weberknecht, der auf Sizilien und Sardinien endemisch ist:
Phalangium targionii hímje. Ez a kaszáspók Szardínián és Szicílián endemikus:


Dasylobus argentatus:
Dasylobus argentatus:
Dasylobus argentatus:


A small Scotolemon sp harvestman:
Ein kleiner Scotolemon sp Weberknecht:
Egy apró Scotolemon sp kaszáspók:


Mediterranean Recluse Spider (Loxosceles rufescens):
Braune Einsiedlerspinne (Loxosceles rufescens):
Mediterrán remetepók (Loxosceles rufescens):


Liophrurillus flavitarsis:
Liophrurillus flavitarsis:
Liophrurillus flavitarsis:The daddy long leg spider Spermophorides mediterranea:
Die Zitterspinne Spermophorides mediterranea:
Spermophorides mediterranea álkaszáspók:


A Mediterranean zoropsid spider (Zoropsis spinimana):
Die Nosferatuspinne (Zoropsis spinimana):
A mediterrán álfarkaspók (Zoropsis spinimana):


Geckobia latastei mites on the leg of a gecko:
Geckobia latastei Milben auf dem Bein eines Geckos:
Geckobia latastei atkák egy gekkó lábán:


The European Leaf-toed Gecko (Euleptes europaea), the rarest European gecko species:
Der Europäische Blattfingergecko (Euleptes europaea), die seltenste Geckoart Europas:
A mediterrán levéllábú gekkó (Euleptes europaea), Európa legritkább gekkófaja:


And the local subspecies of the Tyrrhenian Wall Lizard (Podarcis tiliguerta tiliguerta):
Und die einheimische Unterart der Tyrrhenischen Mauereidechse (Podarcis tiliguerta tiliguerta):
És a tirrén faligyík helyi alfaja (Podarcis tiliguerta tiliguerta):No comments:

Post a Comment