Monday, June 13, 2011

Közép-Garadna - Bükk Mountians, Hungary (Közép-Garadna - Bükk-Gebirge, Ungarn) (Közép-Garadna, Bükk-hegység, Magyarország) 06.2011.


In June 2011 we visited the Bükk mountains in North-East Hungary. The nice, sunshiny day was perfect for taking photos and we managed to find some very rare animals. We spent some time searching at Közép-Garadna, at a place where we had managed to find the strangest harvestman of Hungary back in 2009. We were succesful at the end, we found a male and a female Holoscotolemon jaqueti specimen. This is the only harvestman in our country that belongs to the primitive suborder Laniatores. It is easily recognised from its orange colour and its huge, spiny pedipalps. Holoscotolemon and hence the suborder Laniatores are only known since a couple of years in Hungary, exclusively from some places in the Bükk mountains. Due to its life habits it is really difficult to find this species. I found it under piles of stone, some 50 cm deep. This harvestman reaches maturnity slowly and its reproduction rate is certainly very low. Its population number is hence never high. There is page of the species – and of the other harvestmen - in the SpinnenWiki here. Location: Bükk, Közép-Garadna. Date: 13.06.2011.

Im Juni 2011 haben wir das Bükk-Gebirge in Nordost-Ungarn besucht. Der schöne Sonnentag war ideal für Fotografie und wir haben einige sehr seltene Tierarten gefunden. Wir haben einige Zeit in Közép-Garadna verbracht, ein Ort wo wir noch in 2009 den seltsamsten Weberknecht Ungarns gefunden hatten. Wir haben Glück gehabt, ein männliches und ein Weibliches Exemplar der Art Holoscotolemon jaqueti wurden gefunden. Dieser ist der einzige Weberknecht in Ungarn, der in die primitive Unterordnung Laniatores gehört. Er ist von der orangen Färbung und von den überdimensionierten, stacheligen Palpen einfach erkannt. Holoscotolemon und die Unterordnung Laniatores sind nur seit einigen Jahren in Ungarn, ausschließlich von ein paar Fundörtern in dem Bükk bekannt. Wegen der Lebensweise der Art ist es sehr kompliziert, sie zu finden. Ich habe die Exemplare unter einem 50 cm tiefen Steinhaufen gefunden. Dieser Weberknecht erreicht Reife ziemlich langsam und seine Reproduktionsrate ist sicher sehr niedrig. Seine Bevölkerungszahl ist deswegen nie hoch. Es gibt eine Seite von dieser Art (und von anderen) hier im Spinen-Wiki. Ort: Bükk, Közép-Garadna. Datum: 13.06.2011.

2011 júniusában a Bükkben jártunk. A szép, napos idő tökéletes volt a fotózáshoz, és sikerült pár igazán ritka állatot lencsevégre kapni. Közép-Garadnán eltöltöttünk egy kis időt egy kőtörmelékkel teli helyen, ahol korábban, 2009-ben sikerült rálelni Magyarország legfurcsább kaszáspókjára. A keresés végül eredményes volt, sikerült találni egy hím és egy nőstény Holoscotolemon jaqueti-t. Ez a kaszáspók az egyetlen idehaza, amely a primitív Laniatores alrendbe tartozik, rögtön felismerhető narancssárga színéről és hatalmas, tüskés tapogatólábáról. A Holoscotolemon és így a Laniatores alrend csupán pár éve ismert ek hazánkból, mindössze a Bükk-hegység pár pontjáról. Életmódja miatt rendkívül nehéz ráakadni, én kőrakások alatt, kb. fél méter mélyen találtam. Ez a kaszás lassan éri el a kifejlett kort és szaporodási rátája is minden bizonnyal alacsony. Egyedszáma így sohasem magas. A fajról – és a többi kaszáspókról is – van egy oldal a SpinnenWiki-n. Hely: Bükk, Közép-Garadna. Dátum: 2011.06.13.


The female of Holoscotolemon jaqueti:
Das Weibchen von Holoscotolemon jaqueti:
Holoscotolemon jaqueti nősténye:
The male is smaller:
Das Männchen ist kleiner:
A hím kisebb:

When one places two specimens together, they threaten each other with their terrifying pedipalps:
Wenn man 2 Exemplare nebeneinander setzt, sie bedrohen einander mit den furchterregenden Pedipalpen:
Ha az ember kettőt helyez egymás mellé, azok félelmetes tapogatólábaikkal fenyegetik egymást:A video:
Ein Video:
Egy videó:


At the same site we found the nemastomatid harvestman, Mitostoma chrysomelas (its species name means golden-black). This species lives also under stones. The body is only 2-3 mm long, but the legs are quite long. The female:
Auch hier haben wir ein Weberknecht, Mitostoma chrysomelas aus der Familie Nemastomatidae gefunden (der Artname bedeutet gold-schwarz). Diese Art lebt auch unter Steinen. Der Körper erreicht nur 2-3 mm, aber die Beine sind ziemlich lang. Das Weibchen:
Ugyan ezen a helyen találtuk meg a Nemastomatidae családba tartozó Mitostoma chrysomelas nevű kaszáspókot (fajneve arany-feketét jelent). Ez a faj is kövek alatt él. Teste csak 2-3 mm hosszú, de lábai elég nyúlánkak. A nőstény:
The male of Mitostoma chrysomelas:
Das Männchen von Mitostoma chrysomelas:
Mitostoma chrysomelas hímje:


A couple:
Ein Paar:
Egy pár:


Finally, one more cryptic harvestman was found, Dicranolasma scabrum. Its most characteristic features are the projections on the head, which bear the eyes and some inward-pointing spines. The body is always covered by particles of earth.
Und noch ein geheimnisvoller Weberknecht, Dicranolasma scabrum. Er hat charakteristische Vorsprünge auf dem Kopf, die die Augen und einige nach innen gerichtete Stacheln tragen. Sein Körper ist immer mit Bodenpartikeln bedeckt.
Végül még egy rejtett életmódú kaszást találtunk, a sapkás kaszáspók (Dicranolasma scabrum) nevűt. A legszembeötlőbb jellemzői a fejnyúlványai, ezeken helyezkednek el a szemek, ill. befelé álló nyúlványok találhatók rajtuk. Az állat testét mindig földdarabkák borítják.


The female of the phalangiid long-legged harvestman Platybunus bucephalus which lives on the vegetation:
Ein Weibchen der langbeinigen Weberknechtart Platybunus bucephalus (Familie Phalangiidae), die auf der Vegetation lebt:
A hosszú lábú, Phalangiidae családba tartozó Platybunus bucephalus kaszáspók nősténye, mely a növényzeten él:A nice snipe fly (Chrysopilus sp) male was also found around here:
Ein schönes Männchen einer Schnepfenfliege (Chrysopilus sp) wurde auch hier gefunden:
Egy szép kószalégy (Chrysopilus sp) hímet is találtunk a környéken:

A female of Chrysopilus pullus:
Ein Weibchen von Chrysopilus pullus:
Chrysopilus pullus nősténye:And a Rhagio sp male:
Und ein Rhagio sp Männchen:
És egy Rhagio sp hím:

No comments:

Post a Comment