Monday, June 13, 2011

Sebesvíz, Bükk Mountains, Hungary (Sebesvíz, Bükk-Gebirge, Ungarn) (Sebesvíz, Bükk-hegység, Magyarország) 06.2011.


In June 2011 we visited the the brook Sebesvíz in the Bükk Mountains. Lots of rare insects were swarming, mainly dipteran species that favour the humidity around the brookLocation: Sebesvíz Brook. Date: 13.06.2011.

lm Juni 2011 besuchten wir den Bach Sebesvíz im Bükk-Gebirge. Viele Insekten schwärmten, vor allem Fliegen und Mücken, die die hohe Luftfeuchtigkeit um dem Bach bevorzugen. Ort: Sebesvíz-Bach. Datum: 13.06.2011.

2011 júniusában a Bükkben jártunk, a Sebesvíz-pataknál. Számos ritka rovar rajzott itt, főleg kétszárnyúak, melyek szeretik a patak közelének magas páratartalmát. Hely: Sebesvíz-patak. Dátum: 2011.06.13.


Macrocera is a rare nematoceran fly characterised by the long antennae:
Die Macrocera ist eine seltene Mücke mit langen Fühlern:
Macrocera egy hosszú csápokkal rendelkező kétszárnyú:

A Simuliid black fly which feeds on blood of vertebrates:
Eine Kriebelmücke die sich vom Blut der Wirbeltiere ernährt: 
Egy cseszle, mely gerincesek véréből táplálkozik:


A fly of the family Megamerinidae, Megamerina dolium:
Eine Fliege der Familie Megamerinidae, Megamerina dolium:
Egy légy a Megamerinidae családból, a Megamerina dolium:Stilt-legged flies (Micropezidae) are mostly found in forests:
Stelzenfliegen (Micropezidae) leben vor allem in Wäldern:
A gólyalábú-legyeket (Micropezidae) leginkább erdőkben találhatjuk meg:Palloptera saltuum (family Pallopteridae) cleans its wing on a leaf:
Eine Palloptera saltuum (Familie Pallopteridae) putzt sich die Flügel:
Egy Palloptera saltuum (rámáslegyek, Pallopteridae családja) tisztogatja szárnyait egy levélen:


A snail-killing fly (Sciomyzidae):
Eine Schneckenfliege (Sciomyzidae):
Egy csigalégy (Sciomyzidae):Chyliza vittata female (Psilidae):
Chyliza vittata Weibchen (Psilidae):
Chyliza vittata nőstény (Psilidae):


Psila fimetaria from the same family:
Psila fimetaria von derselben Familie:
Psila fimetaria ugyan abból a családból:Odinia sp (Odiniidae):
Odinia sp (Odiniidae):
Odinia sp (taplólegyek családja, Odiniidae):This big fly is Coenomyia ferruginea, the stink-fly. It has a distinct odour that can be smelt for years from museum specimens also.
Diese große Fliege ist Coenomyia ferruginea, die Stinkfliege. Sie hat einen starken Geruch, den man auch für mehrere Jahre bei Museumexemplaren riechen kann.
Ez a nagy légy a Coenomyia ferruginea, a szagoslégy. Jellegzetes szaga van, mely múzeumi példányokon is évekig érezhető.Laphria sp robber fly:
Eine Laphria sp Raubfliege:
Egy Laphria sp rablólégy:This Hybotid dance fly is an Oedalea sp female ovipositing into a rotten tree trunk:
Diese Tanzfliege aus der Familie Hybotidae ist ein Oedalea sp Weibchen, das gerade in einen verfaulten Baumstamm Eier legt:
Itt egy Hybotidae családba tartozó táncoslégy, egy Oedalea sp nőstény, mely épp egy korhadt fatönkbe petézik:

A video of the oviposition:
Ein Video über die Eiablage:
Egy videó a tojásrakásról:


A dance fly from the family Empididae:
Eine Tanzlfliege aus der Familie Empididae:
Egy táncoslégy az Empididae családból:


A Chelifera sp:
Eine Chelifera sp:
Egy Chelifera sp:


A big, wasp-mimicing hoverfly called Temnostoma maeridionale:
Eine große wespenähnliche Schwebfliege (Temnostoma meridionale):
Egy nagyméretű darázsutánzó zengőlégy (Temnostoma meridionale):male baetid mayfly:
Eine männliche Eintagsfliege aus der Familie Baetidae:
Egy Baetidae családba tartozó kérész hímje:A female mayfly:
Eine weibliche Eintagsfliege:
Egy nőstény kérész:A green lacewing:
Eine Florfliege:
Egy zöldfátyolka:A checkered beetle (Tillus elongatus):
Ein männlicher Holzbuntkäfer (Tillus elongatus):
A fekete szúfarkas hímje (Tillus elongatus): Fan-bearing Wood Borer (Ptilinus pectinicornis):
Gekämmter Nagekäfer (Ptilinus pectinicornis):
Fésűscsápú Kopogóbogár (Ptilinus pectinicornis):A sawfly with a larva of an oil beetle:
Eine Pflanznwespe mit einer Maiwurmkäferlarve:
Egy növényevő darázs egy nünükelárvával:The place is home to the Blue Carpathian Slug (Bielzia coerulans), a nice, protected species:
Der schöne, geschützte Blauschnegel (Bielzia coerulans) lebt hier auch:
A környéken él a kék kárpáti meztelencsiga (Bielzia coerulans), ez a szép, védett faj:

In the brook, we found many little fire salamander larvae:
Im Bach haben wir viele Feuersalamanderlarven gefunden:
A patakban sok apró szalamandralárvát találtunk:
A colony of slime moulds on a tree trunk (Comatricha sp):
Eine Kolonie von Schleimpilzen auf einem Baumstamm (Comatricha sp):
Egy nyálkagomba-telep egy korhadt fán (Comatricha sp):
This is probably an Agathidium sp beetle that lives on slime moulds:
Das ist wahrscheinlich ein Agathidium sp Käfer der auf Schleimpilzen lebt:
Ez valószínűleg egy Agathidium sp bogár, mely nyálkagombákon él:In a brook near Ómassa we found some whirligig beetles. These can swim very fast on the water surface.
In einem Bach neben Ómassa haben wir Taumelkäfer fotografiert. Sie schwimmen sehr schnell auf dem Wasseroberfläche:
Ómassa mellett egy patakban találtunk pár keringőbogarat. Ezek a bogarak nagyon gyorsan tudnak úszni a víz felszínén.
And finally, a flower: Perennial Honesty (Lunaria rediviva):
Und eine Blume: das Ausdauernde Silberblatt (Lunaria rediviva):
És végül egy virág: az erdei holdviola (Lunaria rediviva):

No comments:

Post a Comment