Monday, June 27, 2011

Sithonia, Greece (Sithonia, Griechenland) (Sithonia, Görögország) 06.2011.


At the end of June we were on vacation in Greece, in the middle peninsula of Chalkidiki called Sithonia Peninsula. This is a mostly arid region, with quite few inhabitants characterised by mediterranean pine forests, olive groves and rocky sea shores. The highest point of the peninsula is about 900 ms. As we were there quite late in the summer, the whole area was very dry, meaning that very few flowers were blossoming and most arthropods were already past their active cycle. Most mediterranean animals are active from winter to spring and from autumn to winter, meaning that adult specimens either aestivate in summer or they die at the end of spring and only eggs or larvae survive. However, I did manage to find some intersting animals even on the land. Location: Neos Marmaras. Date: 21-27.06.2011.

Június végén nyaraláson voltunk Görögországban, Halkidiki középső félszigetén, melyet Sithoniának hívnak. Ez egy elég száraz terület, elég kevés lakossal, legjellemzőbbek rá a mediterrán fenyőerdők, olajfaligetek és sziklás tengerparton. A félsziget legmagasabb pontja 900 m körüli. Minthogy jócskán nyár volt már az utazás idején, az egész terület elég száraz volt már, így nagyon kevés növény virágzott és a legtöbb ízeltlábú már túl volt az aktív ciklusukon. A legtöbb mediterrán állat téltől tavaszig valamint ősztől télig aktív, tehát vagy a kifejlett példányok nyári álomra vonulnak, vagy elpusztulnak a tavasz végén és csak a tojások és lárvák maradnak életben. Ennek ellenére sikerült találnom pár érdekes állatot a szárazföldön is. Hely: Neos Marmaras. Dátum: 2011.06.21-27.


Sithonia at dawn.
Sithonia kora hajnalban.Mount Athos seen from Sithonia:
Az Athos-hegy Sithoniáról nézve:One of the slopes where I searched for animals: a small forest with lots of spiny bushes:
Az egyik domboldal, ahol állatok után kutattam: egy apró erdő, tele tüskés bokrokkal:Thyme species (Thymus sp):
Kakukkfű (Thymus sp):Common Glasswort (Salicornia europaea agg.):
Húsos sziksófű (Salicornia europaea agg.):Yellow Hornpoppy (Glaucium flavum):
Sárga szarumák (Glaucium flavum):Kermes Oak (Quercus coccifera):
Karmazsintölgy (Quercus coccifera):Olive trees (Olea europaea) and oleanders are everywhere:
Olajfák (Olea europaeaés leanderek mindenütt vannak:Olive Black Scales (Saissetia oleae):
Pajzstetvek olajfán (Saissetia oleae):Nerium (Nerium oleander):
Oleander (Nerium oleander):
Leander (Nerium oleander):Nerium Aphid (Aphis nerii):
Oleanderblattlaus (Aphis nerii):
 Leander-levéltetű (Aphis nerii):The Date Palm is non-native (Phoenix dactylifera):
A datolyapálma nem őshonos (Phoenix dactylifera):Tobacco Tree (Nicotiana glauca), an introduced species:
Dohányfa (Nicotiana glauca), egy behurcolt faj:
A huge Araneus circe spider, with a body lenght of about 23 mm:
Egy hatalmas Araneus circe keresztespók, testhossza kb. 23 mm:
In its web, a whole colony of commensalist Argyrodes spiders were living:
A hálójában egy egész kolóniája élt a kommenzalista Argyrodes törpepókoknak:
Anoter nice big Araneid spider is the Tropical Tent-Web Spider, Cyrtophora citricola. It can reach a body lenght of 15 mms. It makes its horizontal web mostly among century plants and cacti, which is consisted of characteristic rectangular cells. Its favourite plants, the century plants and cacti are not indigenous to the Mediterranean, they originate from South-America. Also, this spider indigenous to the Old World made its way recently into the Americas and its spreading there ever since.
Egy másik szép nagy keresztespók a Cyrtophora citricola, mely 15 mm hosszúra is megnőhet. Leginkább agávék vagy kaktuszok közé építi horizontális hálóját, mely jellegzetes, négyzet alakú sejtekből áll. Kedvenc növényei, az agávék és a kaktuszok nem őshonosak a Mediterráneumban, Dél-Amerikából származnak. Ugyanakkor ez az óvilági pók is valahogy átszökött Amerikába a közelmúltban, és egyre jobban terjed.
Cyclosa conica orb weaver:
Csúcsos keresztespók (Cyclosa conica):Gibbaranea species:
Gibbaranea-faj:


Bordered Orbweaver (Neoscona adianta) female:
Kökény-keresztespók (Neoscona adianta) nőstény:Another spider from the area, with very famous relatives is the Mediterranean Recluse Spider, Loxosceles rufescens. This belongs to the family of recluse spiders, which have six eyes and are famous for having a very powerful venom causing necrotic skin lesions (loxoscelism). The species in the Americas seem to be quite dangerous and agressive, while there are few reports of loxoscelism probably caused by the mediterranean species. It should be noted that some American or tropical species may be transported accidentally into the Old World (it has already happened), making it hard to decide if the mediterranean species is really responsible for the few European cases of severe loxoscelism. Anyway, I was happy to find this famed 6-eyed 'beast' which was sitting under a stone.
Egy másik pók a környékről, mely híres rokonsággal rendelkezik, a mediterrán remetepók, a Loxosceles rufescens. A remetepókok családjába tartozik, melyeknek 6 szemük van és híresek rendkívül erős mérgükről, mely nekrotikus léziókat okoz a harapás helyén (loxoscelismus). Az újvilági fajok elég veszedelmesnek és agresszívnak tűnnek, míg az európai faj által okozott loxoscelismusról kevés esetben számoltak be. Fontos megjegyezni, hogy az amerikai és trópusi fajokat behurcolhatják Európába (előfordult már), így nehéz eldönteni, hogy a kevés súlyos európai esetért valóban a mediterrán faj felelős-e. Mindenesetre örültem, hogy megtaláltam ezt a híres hatszemű 'szörnyet', mely egy szikla alatt üldögélt.

The robust and primitive Filistata insidiatrix spiders live in rock crevices. This is a nymph:
A robusztus és primitív Filistata insidiatrix pókok sziklarepedésekben élnek. Ez egy nimfa:This Dysderid spider (Dysdera crocata) is harmless for humans, as like all European spider species except for 3.
Ez a fojtópók (Dysdera crocata) nem jelent veszélyt az emberekre, akárcsak 3 kivételével az összes többi európai pókfaj.

Scytodes thoracica, the spitting spider is a species found only in houses in colder areas of Europe. Here it was found in nature. It catches prey by 'spitting' silk on it. I noticed that it has a transparent prosoma and made a photo with back-light also:
A csupaszpók (Scytodes thoracica) csak házakban él meg Európa hűvösebb területein. Itt a természetben sikerült megtalálni. Prédáját úgy kapja el, hogy 'selymet' köp rá. Észrevettem, hogy fejtora áttetsző, így csináltam róla egy fotót ellenfényben is:

I found this crab spider (Thomisus onustus) at the sea shore:
A tengerparton találtam ezt a viráglakó karolópókot (Thomisus onustus):
Heriaeus melloteei crab spider:
Heriaeus melloteei karolópók:


A big Thanatus atratus male from the mountain:
Egy nagy Thanatus atratus hím a hegyekből:Hogna sp wolf spider:
Hogna sp farkaspók:The most active spiders in this time of the year were these labyrinth spider females, making huge and conspicuous webs on bushes (Agelena labyrinthica).
A legaktívabb pókok az évnek ebben a szakában ezek az illó tölcsérpók nőstények voltak, hatalmas és feltűnő hálókat szőttek a bokrokra (Agelena labyrinthica).


The female of the South-European funnel weaver spider Lycosoides coarctata:
Egy dél-európai zugpók, a Lycosoides coarctata nősténye:


Menemerus semilimbatus jumping spider female:
Menemerus semilimbatus ugrópók nősténye:


Evarcha jucunda female:
Evarcha jucunda nőstény:


Female Synageles dalmaticus:
Synageles dalmaticus nőstény:Aphantaulax trifasciata male ground spider:
Aphantaulax trifasciata hím kövipók:


Callilepis cretica female:
Callilepis cretica nőstény:


Also in the mountains I came across a large Zacheus crista male.
Szintén a hegyekben találtam ezt a Zacheus crista hímet.


Neobisiidae pseudoscorpion:
Neobisiidae álskorpió:


A beaked mite (Bdellidae) from a frontal view. This is a small predator that lives under stones.
Egy csőrös atka (Bdellidae) szemből, egy apró kis ragadozó, mely kövek alatt él.Erythraeus sp mite:
Erythraeus sp atka:


A scarab beetle:
Blatthornkäfer:
Cserebogár:


Darkling beetle (Pimelia sp):
Schwarzkäfer (Pimelia sp):
Gyászbogár (Pimelia sp):


Dicladispa testacea leaf beetle:
Dicladispa testacea Blattkäfer:
Dicladispa testacea levélbogár:


Stizus species, a crabronid wasp:
Stizus-Art, eine Grabwespe:
Stizus-faj, egy kaparódarázs:


Leaden Spider Wasp (Pompilus cf. cinereus):
Bleigraue Wegwespe (Pompilus cf. cinereus):
Útonállódarázs (Pompilus cf. cinereus):


Camponotus cf. cecconii ant with mites:
Camponotus cf. cecconii Ameise mit Milben:
Camponotus cf. cecconii lóhangya atkákkal:Crematogaster species ant:
Crematogaster sp Ameise:
Crematogaster sp hangya:


Underwing species (Catocala disjuncta):
Catocala disjuncta Nachtfalter:
Catocala disjuncta éjjelilepke:


Common Copper (Lycaena phlaeas phlaeas):
Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas phlaeas):
Közönséges tűzlepke (Lycaena phlaeas phlaeas):


The Cleopatra (Gonepteryx cleopatra citrina):
Kleopatra-Falter (Gonepteryx cleopatra citrina):
Kleopátralepke (Gonepteryx cleopatra citrina):


A large bush cricket (Bradyporus dasypus):
Sattelschrecke (Bradyporus dasypus):
Tüskéslábú pozsgóc (Bradyporus dasypus):


Armadillo officinalis pill woodlouse:
Armadillo officinalis Kugelassel:
Armadillo officinalis gömbászka:Clausilidae snail:
Clausilidae Schnecke:
Clausilidae csiga:Juvenile toad:
Junge Kröte:
Fiatal varangy:

No comments:

Post a Comment