Monday, August 15, 2011

Bugac-Puszta, Hungary (Bugac-Puszta, Ungarn) (Bugac-Puszta, Magyarország) 08.2011.


In the middle of August, with some friends we traveled to an area of the Great Hungarian Plateau quite well known among tourists: the Puszta. We spent 2 days in a nature reserve called Bugac-Puszta near the village of Bugac. The nature reserve is part of the Kiskunság National Park, which is in turn part of the World Network of Biosphere Reserves. There are characteristic sandy plains and patches of White Poplar - Juniper woods which form a floristic association. The climate is arid and very hot in the summer. These characteristics and the unique fauna make Bugac-Puszta an excellent destination for nature photographers (but the best time to travel here is probably not August).

Augusztus közepén néhány baráttal együtt elutaztunk az Alföld egy ismert túristacélpontjára, a Pusztára. A Bugac-Puszta nevű védett területen töltöttünk két napot, Bugac mellett. A védett terület a Kiskunsági Nemzeti Park része, amely viszont a Bioszférarezervátumok Nemzetközi Hálózatába tartozik. Jellegzetes homokpuszták, valamint a borókás-nyáras növénytársulás alkotta erdőfoltok találhatóak errefelé. A klíma száraz és nyáron nagyon forró. Ezek a jellemzők illetve az egyedülálló állatvilág kiváló úticéllá teszik Bugac-Pusztát a természetfotózás kedvelői számára (de a legjobb időszak az ideutazáshoz valószínűleg nem Augusztus).

Location/Helyszín: Bugac-Puszta. Date/Dátum: 14-15.08.2011


The typical landscape:
A jellegzetes táj:The Juniper-White Poplar associations:
A borókás-nyáras társulás:Some typical plants on the sandy soil. The Spiny Restharrow (Ononis spinosa):
A homokos talaj pár jellegzetes növénye. A tövises iglice (Ononis spinosa):


Great Burnet (Sanguisorba officinalis):
Őszi vérfű (Sanguisorba officinalis):


A feather grass forms abstract motifs (Stipa sp):
Egy árvalányhaj formáz absztrakt mintákat (Stipa sp):
A yarrow species (Achillea sp):
Egy cickafark-faj (Achillea sp):


The Common Milkweed (Asclepias syriaca) is an agressive invasive weed from North America. It threatens the natural vegetation in many areas of the Great Hungarian Plain.
A selyemkóró (Asclepias syriaca) egy agresszív invazív gyom Észak-Amerikából. Az Alföld sok részén veszélyezteti a természetes vegetációt.A peculiar grasshopper grazes among the grass, the Acrida ungarica ungarica. Their population in Hungary is consisted only of parthenogenetic females.
A fűben legelészik a különleges testfelépítésű sisakos sáska (Acrida ungarica ungarica). Magyarországon egy szűznemzéssel szaporodó, csak nőstényekből álló populációjuk él.
The praying mantis (Mantis religiosa) opens its wing:
Egy imádkozósáska (Mantis religiosa) bontogatja szárnyait:A big and beautiful antlion, Myrmecaelurus trigrammus. The Puszta is just the perfect place for these amazing insects. Determined by Dezső Szalóki.
Egy nagyméretű és gyönyörű hangyaleső, a Myrmecaelurus trigrammus (a fajt szokták magyarul hangyafarkasnak is hívni). A Puszta épp a megfelelő hely ezeknek a bámulatos rovaroknak. Határozás: Szalóki Dezső.
Not just antlion imagines are hunting the skies for insects here, but also big robber flies (Stenopogon sp):
Nemcsak hangyaleső-imágók vadásznak itt az égen rovarokra, hanem nagyméretű rablólegyek is (Stenopogon sp):Pairs of them can be seen slowly flying from one plant to another:
Párjaikat lehet látni, ahogy egyik növényről a másikra repülnek lomhán:


The Balkan Wall Lizard (Podarcis taurica taurica) is very abundant here, this is a juvenile:
A homoki gyík (Podarcis taurica taurica) gyakori erre, ez egy fiatal példány:


After the 'megafauna', I turned to the smaller arthropods. First, we spent many time trying to shot some pictures of the long-legged flies (Medetera sp) sitting on tree trunks and house walls. Here are some results:
A 'megafauna' után a kisebb ízeltlábúakra koncentráltam. Először sok időt töltöttünk azzal, hogy megpróbáljuk lefotózni a fatörzseken és házfalakon üldögélő szúnyoglábú legyeket (Medetera sp). Íme pár eredmény:
Later I phorographed the animals living on the sandy ground. This is a gnaphosid spider called Berlandina cinerea which lives in arid habitats and in contrast with its relatives, it hunts in daylight.
Később a homokos talajon lakó állatokat fotóztam. Ez a pók a szürkefoltos kövipók (Berlandina cinerea), mely száraz területeken él és rokonaival szemben nappal vadászik.


A wolf spider, a female of a Pardosa species:
Egy farkaspók, Pardosa faj nősténye:


Near a small pond I spent many time searching for small arthropods among grass tussocks. I managed to find some interesting spiders and insects, that otherwise would have gone unnoticed.
Egy kis tavacska mellett sok időt töltöttem azzal, hogy a fűcsomók között kerestem ízeltlábúakat. Sikerült találnom pár érdekes pókot és rovart, melyek máskülönben észrevétlenek maradtak volna számomra.

A small brachypterous fly, Elachiptera brevipennis. It rather jumps than flies.
Egy apró, rövidszárnyú légy, az Elachiptera brevipennis. Inkább ugrik, mint repül.


A slender jumping spider (Marpissa nivoyi):
Egy karcsú ugrópók (Marpissa nivoyi):


This is the female of the ant mimic jumping spider Myrmarachne formicaria:
Ez a nagy hangyautánzópók (Myrmarachne formicaria) nősténye:The male:
A hím:
Finally, two Pachygnatha specimens, a female and a male. These spiders belong to the long-jawed orb weaver family.
Végül két Pachygnatha példány, egy nőstény és egy hím. Ezek a pókok az állaspókok közé tartoznak.


2 comments:

 1. Hello Walter
  Thats amazing and very interesting .Thank you very much for sharing your expeditions!
  Kind regards
  Sylvia

  ReplyDelete
 2. Good morning

  I'm preparing an exhibition about mimetism in France. Your photos about Myrmarachne formicaria interest me. Is it possible to contact you about this ? you can join me here : e.guiho@bayonne.fr
  Thanks a lot
  Eric Guiho, France

  ReplyDelete