Saturday, August 13, 2011

Kisgyőr, Hungary (Kisgyőr, Ungarn) (Kisgyőr, Magyarország) 08.2011.


I spent only one and a half hour in Kisgyőr this summer. This is a small village near Miskolc in north-east Hungary that I regularly visit for taking photos. It is surrounded by a protected landscape of warm, submediterranean slope-steppes, bush-forests and old orchards, called The Galya. The area constitutes the southernmost part of the Bükk-mountains, but its flora and fauna is more like that of the submediterranean slopes in the Balkans. Despite the very short trip, I managed to find several nice themes to photograph and I think this is a good proof that one does not have to travel far from home to find an astonishing nature.


Csupán másfél órát töltöttem ezen a nyáron Kisgyőrben. Ez egy kis falu Miskolc közelében, melyet gyakran meglátogatok fotózás céljából. Meleg, mediterrán lejtősztyepek, bokorerdők és öreg gyümölcsösök alkotta védett táj veszi körbe, melynek neve Galya. A terület a Bükk-hegység legdélebbi része, de faunája és flórája jobban hasonlít a Balkán szubmediterrán lejtőiéhez. A kirándulás nagyon rövid volt, de számos szép fotótémát találtam, szerintem ez jól bizonyítja, hogy nem kell messzire utazni, hogy lenyűgöző természeti világot találjunk.

Location/Helyszín: Kisgyőr. Date/Dátum: 13.08.2011


The labyrinth spider Allagelena gracilens casts its web on bushes:
Az karcsú tölcsérpók (Allagelena gracilens) bokrokra építi hálóját:


The Green Huntsman Spider, that can not be confused with any other (Micrommata viresens):
Egy összetéveszthetetlen pókfaj, a zöld hunyópók (Micrommata viresens):


I mostly searched under stones and found these very young orb-weavers in a coccoon:
Leginkább kövek alatt keresgéltem, így találtam ezeket a nagyon fiatal keresztespókokat egy kokonban:


Tapinopa longidens, a linyphiid spider male:
Tapinopa longidens, egy vitorláspók-hím:


One more spider, a dysderid female (Harpactea rubicunda):
Még egy pók, egy fojtópók-nőstény (Harpactea rubicunda):


The small and rare harvestman Carinostoma elegans:
Az apró és ritka Carinostoma elegans kaszáspók:


A small mite from the family Smarididae:
Egy apró atka a Smarididae családból:


Typical habitat for these Arachnids on the slopes:
Ezeknek a pókszabásúaknak egy tipikus élőhelye a lejtőkön:


I was very happy to find a velvet ant (Mutilla sp, Mutillidae), which is a scarce family of wasps. The females are always wingless.
Nagyon örültem, hogy találtam egy hangyadarazsat (Mutilla sp), ez a hártyásszárnyúak egyik családja (Mutillidae). A nőstények mindig szárnyatlanok:In the orchards there are also animals that live under stones, but there are less rare species. There are rather cosmopolitan species, like this Spanish Slug (Arion lusitanicus):
A gyümölcsösökben is akadnak kövek alatt lakó állatok, de kevesebb a ritka faj, inkább kozmopoliták vannak, mint ez a spanyol meztelencsiga (Arion lusitanicus):


Some plants from the Galya: the Fragrant Yellow Allium (Allium flavum).
Néhány növény a Galyáról: a sárga hagyma (Allium flavum).


A flower from the carrot family, with frittilary butterflies on it:
Egy ernyősvirágzatú (zellerféle), rajta gyöngyházlepkékkel:


The European Green Lizard (Lacerta viridis viridis):
A zöld gyík (Lacerta viridis viridis):


A pair of the White-legged Damselflies or Blue Featherlegs, Platycnemis pennipes:
Egy széleslábúszitakötő-pár (Platycnemis pennipes):


Finally, a series of shots of the Italian Tree Cricket (Oecanthus pellucens):
Végül egy sorozat a pirregő tücsökről (Oecanthus pellucens):In this photo, all major sensory organs of the cricket are visible. The reason for the strange editing is that the auditory organs are on the first legs:
Ezen a képen a tücsök valamennyi fontosabb érzékszerve látszik. A szokatlan képkivágás oka, hogy a tücsök hallószervei az első lábakon helyezkednek el:

No comments:

Post a Comment