Friday, August 19, 2011

Balmazújváros, Hungary (Balmazújváros, Ungarn) (Balmazújváros, Magyarország) 08.2011.


In the second half of August we drove to the Keleti Canal, near the town Balmazújváros (at the edge of Hortobágy National Park) for night-lamping. Countless biting and non-biting midges were swarming near the water and the lamp attracted many other insects. Only common moth species came, but from other insect groups a couple of rarer species showed up.

Augusztus második felében a Keleti-főcsatorna mellett lámpáztunk, Balmazújvárostól nem messze,a Hortobágyi Nemzeti Park mellett. A vízparton rengeteg csípőszúnyog és árvaszúnyog rajzott, a bekapcsolt lepke-lámpa pedig számtalan további rovart vonzott oda. Lepkékből csak gyakori fajok jöttek, de néhány más rovarcsoportból egy-egy ritkább faj is felbukkant.

Location/Helyszín: Keleti Canal/Keleti-főcsatorna. Date/Dátum: 19.08.2011.


The male of the Lesser Puss Moth (Cerura erminea):
A hermelin púposszövő (Cerura erminea) hímje:


It has a quite suprising 'face' from a frontal view:
Szemből elég meglepő ábrázattal rendelkezik:


The Orache Moth (Trachea atriplicis):
A nyári zöldbagoly (Trachea atriplicis):


The Elephant Hawk-moth (Deilephila elpenor elpenor):
A szőlőszender (Deilephila elpenor elpenor):


The very common Setaceous Hebrew Character (Xestia c-nigrum):
A nagyon gyakori C-betűs bagolylepke (Xestia c-nigrum):


The Four-spotted Footman (Lithosia quadra), female. Its larvae eat lichens.
A négypettyes zuzmószövő (Lithosia quadra), nőstény. Lárvái zuzmókkal táplálkoznak.


A damselfly from the family Coenagrionidae:
Egy szitakötő a Coenagrionidae családból:


A female of a cone-head bush-cricket (Conocephalus):
Egy kúpfejűszöcske-nőstény (Conocephalus):


The name of this earwig is Labia minor, so it shares its name with the anatomical name of a bodypart. This makes searching images of this insect on the internet quite difficult... The first is a female specimen, the second is a male.
Ennek a fülbemászónak a latin neve Labia minor, tehát egyezik egy testrész anatómiai nevével, emiatt igen nehéz róla képeket keresni a neten... Az első egy nőstény, a második hím.The Steppe Cricket (Melanogryllus desertus), a female:
A sztyeppei tücsök (Melanogryllus desertus) nősténye:This long-jawed spider female was found by the water. Its name is Tetragnatha montana, and despite its latin name it lives also on plains. It prefers water in its habitats.
Ezt az állaspókot a víz mellett találtam. Neve hegyi állaspók (Tetragnatha montana), neve ellenére az alföldeken is megtalálható. Vízközeli élőhelyeket kedvel.No comments:

Post a Comment