Wednesday, August 31, 2011

South Nyírség, Hungary (Süd-Nyírség, Ungarn) (Dél-Nyírség, Magyarország) 08.2011


On the last day of August we drove out from Debrecen eastwards, towards Újléta, to a characteristic sandy habitat surounded by lowland forests and agricultural landscape. On the way we stopped at the Fancsika lakes where we searched for insects and spiders using a sweeping net in the patches of swamp habitats and the cattail vegetation by the water. Even here numerous spectacular species were found that I've never seen before, but the real sensation was found during the night-lamping.

Augusztus legvégén lámpázni indultunk Debrecentől keletre, Újléta felé, egy jellegzetes, alföldi erdőkkel és mezőgazdasági területekkel körülvett homokbuckáshoz. Út közben egy rövid kitérőt tettünk a Fancsikai-tavakhoz, ahol leginkább a foltszerű, mocsaras habitatokban és a gyékénnyel benőtt vízparton fűhálóztunk, rovarokat és pókokat keresve. Már itt is sikerült több, általam még sohasem látott és szerencsére fotogén fajt találni, de az igazi meglepetés csak az éjszakai lámpázáson került elő...

Location/Helyszín: Fancsika lakes/Fancsikai tavak. Date/Dátum: 31.08.2011.


The Fancsika lakes are artificial lakes directly at the edge of the city of Debrecen that are mostly used by anglers. They lay at the border of the area east of Debrecen called Erdőspuszta. The name means plain with forests, refering to the many lowland forests that once grew here. Nowadays only a small proportion of these forests have survived because of the agriculture. The area forms the southernmost part of the region called Nyírség. Some of the areas of Erdőspuszta are part of the Hajdúsági Landscape Protection Area. Along the sandy open (partially barren) grasslands, sandy pastures and the lowland sandy or fresh forests with Pedunculate Oak, this landscape protection area is characterised by small, yet valuable and important marshes and Willow or Birch moor forests with a rich flora and fauna. There are small Oak-Ash-Ulm floodplain forest as well. But habitats outside the protected areas are sometimes really degraded and the whole landscape is threatened by invasive plants such as the Black Locust, Common Milkweed and the goldenrods.

A Fancsikai-tavak mesterséges vízfelületek közvetlenül Debrecen szélén, leggyakrabban horgászok látogatják őket. A Debrecentől keletre található, Erdőspusztának nevezett terület határán fekszenek, melynek neve a valaha itt elterülő alföldi erdőségekre utal. Ma már ezen erdőknek csak kis része maradt meg a földművelés következtében. A terület a Nyírség legdélebbi részét képezi. Erdőspuszta egyes területei a Hajdúsági Tájvédelmi Körzethez tartoznak. A részben nyílt (tehát foltokban kopár) homoki gyepek és homoki vagy üde kocsányos-tölgyesek mellett a tájvédelmi körzetet kis kiterjedésű, de értékes és fontos láprétek, fűz- ill. nyírlápok jellemzik gazdag növény- és állatvilággal. Található erre néhány kis tölgy-kőris-szil ligeterdő is. Azonban a védett területeken kívül eső élőhelyek néha igen degradált állapotban vannak és az egész tájat veszélyeztetik az olyan invazív növények, mint az akác, a szíriai selyemkóró és az aranyvesszők.

On a wet meadow we came across one of the prettiest spiders of Hungary, the Strawberry Spider. This species places a dry leaf in its web rolled to form a cone and hides in that (Araneus alsine):
Egy nedves réten akadtunk rá az egyik legcsinosabb hazai pókra, a hűsölő keresztespókra. Ez a faj hálójába egy száraz falevelet sző, melyet tölcsérszerűen összehajt, és ebben rejtőzik el (Araneus alsine):The Marbled Orb Weaver is much bigger (Araneus marmoratus):
A márványos keresztespók jóval nagyobb termetű (Araneus marmoratus):A male of the same species:
Ugyan ennek a fajnak a hímje:


Usually smaller species belong to the family of jumping spiders, which do not produce a web for catching prey. The picture shows the female of Evarcha arcuata:
Az ugrópókok közé általában kisebb és fogóhálót nem szövő fajok tartoznak. A képen
az Evarcha arcuata, az íves ugrópók nősténye:


The male of Evarcha arcuata:
Az Evarcha arcuata hímje:


A Heliophanus auratus hímje
The male of Heliophanus auratus:


Marpissa nivoyi is a much slenderer species:
A Marpissa nivoyi egy karcsúbb faj:


The linyphiid spider Linyphia triangularis:
A vitorláspókok családjába tartozó hármoszöges vitorláspók (Linyphia triangularis):


We found 2 long-jawed spiders inside the cattail vegetation. This one is a male of Tetragnatha montana:
Találtunk két állaspókot is a gyékényes vegetációban. Ez a Tetragnatha montana hímje:


The species of this young female can not be determined:
Ezt a fiatal nőstényt nem lehet fajra meghatározni:We also cought some spectacular fly species with the sweeping net that I photographed at home. This one belongs to a small and virtually unknown family, the Anthomyzidae. Its name is Anthomyza neglecta:
Elkaptunk pár látványos légyfajt is a fűhálóval, melyeket otthon fotóztam le. Ez a példány a kis fajszámú és szinte ismeretlen Anthomyzidae családba tartozik (tüskéscombú legyek családja). A neve Anthomyza neglecta:


A small chloropid fly cleans inself (Lasiosina immaculata female):
Egy kis gabonalégy tisztogatja magát (Lasiosina immaculata nőstény):


We found 4 different species of snail-killing flies (Sciomyzidae). Some members of this family lay eggs into snails and the growing larvae eat the snails from inside. Some other species have aquatic larvae.

Négy különböző csigalégy-fajt találtunk (Sciomyzidae). Ennek a családnak néhány képviselője csigákba rakja petéit, a növekvő lárvák pedig a csigákat belülről felfalják. Más fajoknak viszont vízben élő lárváik vannak.

This one is Ilione albiseta:
Ennek a neve Ilione albiseta:


A male of a Limnia species:
Egy Limnia-faj hímje:A male of a Psacadina species:
Egy Psacadina-faj hímje:And finally, the female of Sepedon spinipes:
És végül a Sepedon spinipes nősténye:


A Myopites apicatus, a very small Tephritid fly:
Egy Myopites apicatus, egy apró fúrólégy:


Trigonometopus frontalis, this strange Lauxaniid fly can be easily recognised by its head form:
A Trigonometopus frontalis, ez a furcsa pudvalégy könnyen felismerhető fejformájáról:
As the night came we moved on to Újléta for installing the lamp. Quite few moths visited us, but altogether it was a succesful day, especially because a very interesting spider specimen that was somehow attracted to the light...

Ahogy az éjszaka közeledett, Újléta felé indultunk a lámpa felállításához. Elég kevés éjjelilepke látogatott meg minket, de összességében eredményes nap volt, főleg, mert egy nagyon érdekes pókot is odavonzott valahogy a lámpa...

Location/Helyszín: Újléta. Date/Dátum: 31.08.2011.

The Archer's Dart (Agrotis vestigialis):
A fenyő bagolypille (Agrotis vestigialis):


The Chinese Character (Cilix glaucata) is a moth of the family Drepanidae:
A törpeszövő (Cilix glaucata) a sarlósszövők családjába tartozik:The Burnished Brass (Diachrysia chrysitis):
A közönséges aranybagoly (Diachrysia chrysitis):


The special spider that was found in the light of the lamp is a cobweb spider, Chrysso nordica.It is an inhabitant of the Russian and Ukrainian steppes and it was found in Hungary for the first time in 2002. It is a true rarity, there are no more photos of it on the net. The presence of this spider indicates well, how special the Pannonian Biogeographical Region is, as not only the species of the continental and mediterranean regions, but those of the Steppe Region are mixed together here. The specimen in the picture is a female.
A különleges pók, ami felbukkant a lámpa fényében, egy törpepók, a Chrysso nordica. Az orosz és ukrán sztyeppék lakója, csak 2002-ben került elő először Magyarországról. Igazi ritkaság, nincs is róla több fotó a neten. Jelenléte jól jelzi, milyen különleges a Pannon Biogeográfiai Régió, hiszen Kontinentális és Mediterrán Régiók mellett a Sztyeppei Régió fajai is keverednek itt. A példány a képen egy nőstény.A Preying Mantis female was also attracted to the light (Mantis religiosa):
Egy imádkozósáska-nőstényt is bevonzott a lámpa (Mantis religiosa):


I gave her a drop of water, which stucked on its 'nose':
Adtam neki egy csepp vizet, ami az 'orrára' ragadt:


We had one more visitor, whom we did not welcome as much as the others: a hornet.
Volt még egy látogatónk, melynek nem örültünk annyira: egy lódarázs.


Many thanks for the communities of the Diptera.info forum and the Spinnen-Forum for helping with the determinations!
Sok köszönet a Diptera.info fórum és a Spinnen-Forum közösségeinek a határozási segítségekért!

2 comments:

 1. Jo Walter!

  Köszönet a fantasztikus kepekert. Örülök, hogy ratalaltam erre az oldalra.
  Az a meghatarozhatatlan nösteny pok nem egy fiatal Tetragnatha striata? Vö: http://www.jorgenlissner.dk/Tetragnathidae.aspx
  http://www.jorgenlissner.dk/images/Pictures/Tetragnatha_striata_juvhan_300.jpg
  Üdv: Gergö

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello, köszi! a fiatal Tetragnatha-kkal általában nem foglalkozom, de ez alighanem valóban striata. Üdv, W

   Delete