Tuesday, July 26, 2011

Færdesmyra, Finnmark, Norway (Færdesmyra, Finnmark, Norwegen) (Færdesmyra, Finnmark, Norvégia) 07.2011.On the last week of July we - 3 members of the German Spinnen-Forum - traveled to Finnmark (Finnmárku), the extreme Northeast county of Norway. We were invited by three Norwegian arachnologists and we spent there a whole week. Our aim was to investigate the really poorly known spider fauna of this county and to find species of spiders that have never been recorded from Norway before. With a loaned car we traveled to many breath-taking landscapes in Sør-Varanger commune (Máttá-Várjjat in Sami) and spent every daytime with collecting and photographing the remarkable local fauna and flora. And luckily, daytime here in summer is really a long period. In a series of posts I will report about this journey. The territory that we visited is the easternmost part of Finnmark, its main city is Kirkenes with a population of 7300 (with nearby villages included) connected to the Barents Sea through the Varangerfjorden, situated 400 kms Nort of the Arctic Circle. The landscape is quite different from other parts of Norway, there are much lower mountains than on the Western coasts facing the Norwegian Sea. There are some tundra-like areas, but real arctic tundras are only found near the Nordkapp. The Southern part of Sør-Varanger is the westernmost part of the Russian taiga region, and it is also the triple border of Norway, Finnland and Russia. Climate is relatively mild especially along the coast. In summer one can observe the midnight sun and the temperature is quite comfortable, ranging from about 8 to 20 degrees Celsius when the sun is high. We visited the huge bog called Færdesmyra on the second day's morning. The protected areas of this is about 3 by 3 kms wide! The special feature of this bog is that it is partially a palsa-bog, so it has parts with permafrost. The ever-frozen ground water in the palsas forms ice-rich layers (lenses) in palsas and in the next winter another lens is formed, which pushes the older one downer, while pushing the ground above it upwards. This forms the characteristic landscapes of palsas. Because of the summers getting more and more hot this habitat type is under serious threat in Southern Finnmark. The flora here is characterized by peat forming sphagnum mosses, sedge, and other acid-water plants. On the top of palsas, several delicious berries can be found. Location: Færdesmyra. Date: 26.07.2011.

Július utolsó hetén a német Spinnen-Forum két másik tagjával együtt Finnmarkban (Finnmárku) jártunk, Norvégia északkeleti csücskében. Három norvég arachnológus meghívására utaztunk ide és egy egész hetet töltöttünk itt. Célunk a megye nagyon hiányosan ismert pókfaunájának feltérképezése és Norvégiából korábban még ki nem mutatott pókfajok megtalálása volt. Egy kölcsönzött autóval számos lélegzetelállító tájat jártunk be Sør-Varanger kommunában (Máttá-Várjjat számi nyelven) és minden nappalt a figyelemreméltó helyi fauna és flóra fényképezésével ill. gyűjtésével töltöttünk. Márpedig szerencsére errefelé a nappalok nyáron igencsak hosszúak. Néhány posztban erről az útról fogok most beszámolni. A terület, melyet meglátogattunk Finnmark legkeletibb része, fő városa Kirkenes 7300 fős lakossággal (a közeli kis falvakat is beleszámolva), a Varangerfjord a Barents-tengerrel köti össze. 400 km-rel fekszik a sarkkörtől északra. A táj eléggé különbözik Norvégia többi részétől, sokkal alacsonyabb hegyek vannak errefelé, mint az ország nyugati partjain, melyek a Norvég-tenger felé néznek. Vannak errefelé tundraszerű tájak, de az igazi arktikus tundrákat csak a Nordkapp közelében találni. Sør-Varanger legdélebbi része az orosz tajga régió legnyugatibb része és egyben ez alkotja a hármas határt Norvégia, Finnország és Oroszország között. A klíma relatíve enyhe, főleg a partok mentén. Nyáron megfigyelhető az éjféli napsütés és a hőmérséklet elég kellemes, 8 és 20 fok között van amikor a nap magasan jár. A Færdesmyra nevű óriási kiterjedésű lápot a második nap délelőttjén látogattuk meg. Ennek a védett része kb 3 x 3 km kiterjedésű! Ennek a lápnak különlegessége, hogy egyes részei palsa-lápok, azaz permafrosztos részei is vannak. Az állandóan fagyott talajvíz a palsákban jéglencséket alkot, majd a következő télen az újabb képződő lencse az előzőt lejjebb nyomja, miközben a talajt pedig felfelé. Emiatt alakul ki a palsák jellegzetes látképe. Az egyre melegebb nyarak miatt azonban ez az élőhelytípus Finnmark déli részén nagy veszélybe került. A helyi flórát tőzegmohák, gyapjúsások és egyéb, savas vízhez alkalmazkodott növények alkotják. A palsák tetején számos ízletes bogyós gyümölcs található. Hely: Færdesmyra. Dátum: 2011.07.26.


The landscape:
A táj:

Lichens:
Zuzmók:


Sphagnum mosses:
Tőzegmohák (Sphagnum sp):


Some parts are fully covered by common cottongrass (Eriophorum angustifolium):
Egyes részeit teljesen beborítja a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium):
European Goldenrod (Solidago virgaurea):
Közönséges aranyvessző (Solidago virgaurea):


One of the berries found ewerywhere in Finnmark is the Black Crowberry (Empetrum nigrum). It is edible.
Az egyik, mindenfelé található bogyós gyümölcs Finnmarkban a fekete varjúbogyó (Empetrum nigrum). Ehető.
There are many blueberries, this one is the Common Bilberry (Vaccinium myrtillus):
Sok az áfonya is, ez itt a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus):Bog Bilberry (Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum):
Hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum):


But the most famous is the cloudberry, a very expensive delicacy in nordic countries (Rubus chamaemorus). It is yellowish when ripen.
De a leghíresebb a mocsári hamvas szeder, mely nagyon drága finomság az északi országokban (Rubus chamaemorus). Éretten sárgás.The Marsh Labrador tea, Rhododendron tomentosum (also known as Ledum palustre). This plant has a strong odour and it has traditionally been used as a gruit in brewing beer in the Middle Ages.
A mocsári molyűző, a Rhododendron tomentosum (Ledum palustre néven is ismert). Erős illata van, a középkorban sör ízesítésére használták a helyiek.


On the top of palsas, there are huge wood ant nests (Formica sp). They were ewerywhere in Finnmark, but we did not find any other ant species.
A palsák tetején hatalmas vöröshangyafészkek vannak (Formica sp). Finnmarkban mindenfelé láttuk őket, de más hangyafajokat egyáltalán nem találtunk.The Four-spot Orb-weaver (Araneus quadratus) casted its web on the shrubs of the palsa-tops.
A palsák cserjéire szőtte hálóját a négyes keresztespók (Araneus quadratus):

+

Meioneta gulosa female:
Meioneta gulosa nőstény:


Near the bog we investigated the nearby rocks and found many arachnids and insects.
A láp közelében lévő sziklákat is átkutattuk, sok pókszabásút és rovart találtunk.
A large wolf spider, Alopecosa pinetorum. It only lives in high altitudes in Central Europe, here it was quite common everywhere.
Egy nagy farkaspók, az Alopecosa pinetorum. Közép-Európában csak magasan fekvő területeken él, itt azonban mindenfelé gyakori volt.Another giant among local spiders, the lappic ground spider (Gnaphosa lapponum):
A helyi pókok egy másik óriása, a lapp kövipók (Gnaphosa lapponum):

A big predatory ground beetle, Carabus (Oreocarabus) glabratus. I am unsure if it belongs to the subspecies glabratus or lapponicus.
Egy nagy ragadozó futóbogár, a domború futrinka, Carabus (Oreocarabus) glabratus. Nem tudom, vajon a glabratus vagy a lapponicus alfajba tartozik-e.A weevil [Polydrusus (Polydrusustereticollis]:
Szalagos lombormányos [Polydrusus (Polydrusus) tereticollis]:A psocopteran:
Egy fatetű:There were many harvestmen in almost every habitats in Finnmark, but usually only one species, Mitopus morio (we found only one or two specimens of Oligolophus tridens altogether). Mitopus is very variable in colour and markings.
Szinte mindenütt sok kaszáspókot találtunk Finnmarkban, de általában csak egy fajt, a Mitopus morio-t (összesen egy-két Oligolophus tridens-t találtunk). A Mitopus nagyon változékony színét és mintázatát tekintve.This is undetermined, but probably also Mitopus:
Ez a példány nincs meghatározva, de valószínűleg ez is Mitopus:Lithobius sp centipede:
Lithobius sp százlábú:

1 comment:

  1. It's a really nice blog and trip report Walter. It was a nice trip and stay, wasn't it? :-)

    All the best.

    Steinn Andersen

    ReplyDelete