Wednesday, July 27, 2011

Grense Jakobselv, Finnmark, Norway (Grense Jakobselv, Finnmark, Norwegen) (Grense Jakobselv, Finnmark, Norvégia) 07.2011.

Reindeer

On one day on our field trip in Finnmark, we traveled some 60 kms eastwards from Kirkenes to the border area of Norway and Russia. The border is along the small Jakobselva river, and one of the main villages here is Grense Jakobselv (basically just some houses). The avarage population density in Sør-Varanger is 3/sq km, but that of the border area and the adjacent easternmost part of Sør-Varanger is definetly lower! During this trip, we stopped at Jarfjordfjellet, collected some spiders at the Jakobselv river and at the shores of the Barents sea, and than traveled to the uninhabited tundra zone of the border area.

Az egyik napon finnmarki utunk során elautóztunk kb. 60 kilométerre keletre Kirkenestől a norvég-orosz határzónához. A határ a kis Jakobselva folyót követi, és a terület egyik fő települése Grense Jakobselv (tulajdonképp csak pár ház). Sør-Varanger-ben a népsűrűség kb. 3 fő négyzetkilométerenként, de a határ környékén illetve Sør-Varanger legkeletibb részén ez még ennél is jóval kisebb! Az utunk során megálltunk a Jarfjordfjelletnél, gyűjtöttünk a Jakobselva mentén és a Barents-tenger partjainál, majd végül a határrégió lakatlan, tundrás területeire indultunk.

Location/Helyszín: Norwegian-Russian border area/Norvég-orosz határ. Date/Dátum: 27.07.2011.


The first stop was Jarfjordfjellet: fjellets are hills or peaks that do not have vegetation on their tops. This one is only 190 m high. It proved to be an interesting place for us, its surroundings have a dense vegetation of cold-hardy herbaceous plants and dwarf shrubs. There are several small creeks and lakes.

Az első megállóhelyünk a Jarfjordfjellet volt: a fjellet olyan hegyet vagy hegycsúcsot jelent, amelynek a tetején nincs növényzet. Ez a csúcs mindössze 190 m magas. Számunkra nagyon érdekes terület volt, a környékén dúsan nőnek a hidegtűrő lágyszárúak és törpecserjék. Sok apró patak és tó is található errefelé.


Many kinds of lichens live on the stones:
A sziklákon sokféle zuzmó él:Many Common Heathers (Calluna vulgaris) grew here, like anywhere in Finnmark:
Sok csarab (Calluna vulgaris) nőtt itt, mint általában mindenütt Finnmarkban:


It was here that I first saw the Twinflower (Linnaea borealis), the favourite flower of Linné, the founder of modern biological nomenclature:
Itt láttam először Linnévirágot (Linnaea borealis), a biológiai nomenklatúra megalkotójának kedvenc növényét:


Another nice flower, the Snowline Wintergreen (Pyrola minor):
Egy másik szép virág, a kis körtike (Pyrola minor):


A rare little sac-spider, Clubiona norvegica:
Egy ritka kis pók, a norvég dajkapók (Clubiona norvegica):


A small nordic linyphiid, Hilaira herniosa:
Egy kisméretű északi vitorláspók, a Hilaira herniosa:


Orenoeta frigida, another one:
Egy másik, az Oreoneta frigida:


The female of Oryphantes angulatus:
Az Oryphantes angulatus nősténye:


A member of the rare dipteran family Pediciidae, Ula mollissima:
A ritka kétszárnyúcsalád, a Pediciidae egyik képviselője az Ula mollissima:


Along the Jakobselva, I photographed this Rosebay Willowherb (Fireweed) (Epilobium angustifolium):
A Jakobselva mentén fotóztam az erdei derécét (Epilobium angustifolium):


This is the Water Avens (Geum rivale):
Ez a bókoló gyömbérgyökér (Geum rivale):


A Tephritid fly, Xyphosia miliaria:
Egy fúrólégy, Xyphosia miliaria:


The Jakobselva river flows into the Barents Sea, near its estuary there is a wide, sandy zone with limited vegetation.
A Jakobselva folyó a Barents-tengerbe ömlik, torkolatánál széles, homokos, gyér növényzetű zóna alakult ki.

The small knolls are in Russia:
A kis dombok már Oroszországban vannak:Here we found a nice wolf spider, Arctosa alpigena:
Itt találtunk egy szép farkaspókot, az Arctosa alpigena fajt:


One of the plants I found here is Botrychium lunaria, the Common Moonwort:
Az egyik itt talált növény a kis holdruta (Botrychium lunaria):


The Large Pink, Dianthus superbus:
A buglyos szegfű (Dianthus superbus):Small mosses growing out of the sand - they look like small Christmas trees:
Apró mohák nőnek ki a homokból - mintha apró karácsonyfák lennének:


A bigger lichen (Stereocaulon sp):
Egy nagyobb zuzmó (Sterocaulon sp):


 The King Oscar II's Chapel was built in 1869  to reinforce Norway's territorial claim to the area, and was named after Oscar II of Sweden and Norway.
Kőből épült a II. Oszkár Király Kápolna, melyet 1869-ben építettek, hogy támogassák Norvégia igényét a területre. II. Oszkár svéd és norvég királyról kapta nevét.


There is a small beach nearby, where we saw two large reindeer males. Than, after a very-very short bath in the sea we left for the tundra.
A közelben van egy kis strand, ahol két termetes rénszarvasbikát láttunk, majd egy nagyon-nagyon rövid fürdés után továbbindultunk a tundra felé.The shores of the Barents Sea:
A Barents-tenger partjai:


2 comments:

 1. Hello Walter :)

  Fantastic pictures! I can't believe you found so many lovely plants and mosses! But you have an eye for those small things that many don't see, including me when I was concentrated on spiders only :)

  That litte tiny chick is just adorable :)
  These pictures take me right back to Passvik and Finnmark and that wonderful week we spent up there :)

  Sincerely
  Annie

  ReplyDelete
 2. Kedves Walter
  Nagyon köszönöm!
  Csodaszep!!!
  Sylvia

  ReplyDelete