Wednesday, June 13, 2012

High Tauern National Park, Austria (Nationalpark Hohe Tauern, Österreich) (Hohe Tauern Nemzeti Park, Ausztria) 06.2012.


The last place we visited in Austria was the High Tauern National Park, an UNESCO World Heritage site. The High Tauern is the highest mountain range in Austria, the country's highest peak, the Großglockner (3798 m) is located here. There is a famous mountain road, the Großglockner Hochalpinstraße, which is built to give the best panorama on the mountains of the Glockner-Group. The highest point of the road is at 2571 m, well over the tree line. Here, the mountains are composed mainly of crystallised rocks and schist, not of limestone, as in the Totes Gebirge. This allows the trees line to reach about 1800-2200 meters. The landscape is beautiful and the national park has a very interesting flora and fauna. First, I will show photos from the subalpine conifer forest areas we visited.

Der letzte Ort, den wir in Österreich besucht haben, war der Nationalpark Hohe Tauern, Teil der UNESCO Welterbe. Die Hohe Tauern ist die höchste Gebirgsregion Österreichs, der größste Berg des Landes, der Großglockner (3798 m ü. A.) ist auch hier. Es gibt eine berühmte Autostraße, die Großglockner Hochalpinstraße hier, die gebaut ist, das beste Panorama über die Bergen der Glocknergruppe zu geben. Der höchste Punkt der Alpinstraße liegt auf 2571 m, weit über der Baumgrenze. Die Geologie der Hohen Tauern wird von Kristallin-Gesteinen und Schiefern geprägt, nicht vom Kalkstein, wie in dem Toten Gebirge. Das ermöglicht, dass die Baumgrenze eine Höhe von 1800-2000 m erreichen kann. Die Landschaft ist atemberaubend und der Nationalpark hat eine sehr interessante Pflanzen- und Tierwelt. Zuerst zeige ich Fotos über den subalpinen Kiefernwald, den wir besucht haben.

Az utolsó hely, amit Ausztriában meglátogattunk, a Hohe Tauern Nemzeti Park, a világörökség része. A Hohe Tauern Ausztria legmagasabb hegyvonulata, az ország legmagasabb csúcsa, a Großglockner (3798 m) itt található. A hegyek közt átvezet a híres Großglockner Hochalpinstraße, egy hegyi autóút, melyet úgy építettek, hogy a legszebb kilátást nyújtsa a Glockner-csoport (Glocknergruppe) hegyeire. A hegyi út legmagasabb pontja 2571 méteren van, magasan a fahatár felett. A Hohe Tauern geológiáját a kristályosodott kőzetek és a csillámpala határozzák meg, nem pedig a mészkő, mint ahogy az a Holt-hegységben tapasztalható. Ez lehetővé teszi, hogy a fahatár 1800-2000 méterig is felkússzon errefelé. A táj a Hohe Tauernben lenyűgöző és a nemzeti park növény- és állatvilága is nagyon különleges. Először az általunk meglátogatott szubalpin fenyvesekről mutatok fotókat.

LocationOrtHelyszín: Großglocknerstraße, Austria.Großglocknerstraße, Österreich.Großglocknerstraße, Ausztria. DateDatumDátum: 13.06.2012.
In the High Tauern, the altitudinal zonation typical to the Central Alps is very spectacular. First, the alpine road leads through the montane mixed forests with Common Beech and Norway Spuce, than subapline conifer forests with Larch and Swiss Pine and subalpine pastures (alm-s), than  Larch forests, Mugo Pine shrubs and at the zone of subshrubs. Here is the end of the subalpine zone. It is followed by the alpine zone with alpine meadows. Above these, only very small, mostly cushion plants are found and in the highest zone, the nival, plants are absent. In the transition zone there are still lichens, moss and above these, algae on the snow.

In den Hohen Tauern sind die typische alpine Vegetationsstufen sehr spektakulär. Zuerst führt die Alpinstraße durch montane Mischwälder mit Rotbuchen und Gemeinen Fichten, dann durch subalpine Nadelwälder mit Lärche und Zirbel und Alme, dann durch Lärchenwälder, gefolgt von Latschen und der Stufe von Halbsträuchern. Das ist das Ende der subalpine Stufe. Diese sind von den alpinen Rasen gefolgt. Über diesen findet man nur noch kleine Pflanzen, meist Polsterpflanzen und in der höchten Stufe, in der nivalen, Pflanzen sind nicht zu finden. In der Überganszone gibt es noch Flechten und Moose, und über diese, Algen auf dem Schnee.

A Hohe Tauern-ben a tipikus alpesi magassági szintek nagyon látványosan jelennek meg. Az alpesi út először montán vegyes erdőkön vezet át, bükkel és lucfenyővel, majd szubalpin tűlevelű erdők következnek vörös- és cirbolyafenyővel ill. hegyi legelők (alm-ok). Ezeket a vörösfenyők, majd a törpefenyők és végül a  félcserjék szintjei követik. Itt ér véget a szubalpin zóna, mely után az alpin rétek következnek. Ezek felett már főleg apró, leginkább párnaszerűen növő növények találhatók, és a legmagasabb, a niválisnak nevezett zónában már nem élnek növények. Az átmeneti zónában még élnek zuzmók és mohák, ezek felett pedig algák a havon.

The tree line:
Die Baumgrenze:
A fahatár:From the subalpine forest at about 1700 m: The Deer Fern (Blechnum spicant):
Aus dem subalpinen Wald auf etwa 1700 m: der Gewöhnliche Rippenfarn (Blechnum spicant):
A szubalpin erdőből, kb. 1700 m magasan: az erdei bordapáfrány (Blechnum spicant):It was rining all day, but at least I could take photos of wet hair mosses (Polytrichum sp):
Es hat den ganzen Tag geregnet, aber mindestens konnte ich Fotos von nassen Frauenhaarmosen machen (Polytrichum sp):
Egész nap esett az eső, de legalább tudtam vizes szőrmohákról lőni néhány képet  (Polytrichum sp):The Emerald-Green Earthworm (Allolobophora smaragdina), a very peculiar species of the Alps:
Der Smaragdgrübe Erdwurm (Allolobophora smaragdina), eine sehr merkwürdige Art der Alpen:
A smaragdzöld giliszta (Allolobophora smaragdina), az Alpok egy nagyon különleges faja: 


A garden centipede (Geophilidae):
Ein Erdläufer (Geophilidae):
Egy rinya (Geophilidae):


A dipluran (Campodea (Campodea) plusiochaeta):
Ein Doppelschwanz (Campodea (Campodea) plusiochaeta):
Egy fonálfarkú ősrovar (Campodea (Campodea) plusiochaeta):


Robertus truncorum female, a comb-foot spider species:
Robertus truncorum Weibchen, eine Kugelspinne:
Robertus truncorum nőstény, egy törpepók:


A typical mountain wolf spider, Alopecosa aculeata, female and male:
Eine typische Wolfspinne der Bergen, die Dunkelbraune Tarantel (Alopecosa aculeata), Weibchen und Männchen:
Egy tipikus hegyi farkaspókfaj (Alopecosa aculeata), nőstény és hím:

Pardosa blanda male, a nice wolf spider that lives between 1000-3000 meters high in mountains:
Pardosa blanda Männchen, eine schöne Wolfspinne, die zwischen 1000 und 3000 m Höhe in Gebirgen lebt:
Pardosa blanda hím, egy szép farkaspók, mely 1000 és 3000 méteres magasságban él a hegyekben:


Pardosa riparia female:
Pardosa riparia Weibchen:
Pardosa riparia nőstény:


And a common species, Pardosa amentata, male:
Und eine gewöhnliche Art, Pardosa amentata, Männchen:
És egy közönséges faj, a Pardosa amentata, hím:


Parazygiella montana, a orb-weaver spider:
Parazygiella montana, eine Radnetzspinne:
Parazygiella montana, egy keresztespók:


And the most interesting animal from here: a snail-eating harvestman, Ischyropsalis kollari female:
Und das interessanteste Tier von hier: ein Schneckenkanker, Ischyropsalis kollari Weibchen:
És a legérdekesebb állat innen, egy csigaevő kaszáspók, Ischyropsalis kollari nőstény:


We drove a little down to the Schupfer Hochalm, to 1620 m. Here there are some nice streams, with many White Veratrums everywhere (Veratrum album):
Wir fuhren ein Bisschen nach unten zum Schupfer Hochalm, zu einer Höhe von 1620 m. Hier fließen einige schöne Bächer und überall gibt es Weiße Germer (Veratrum album):
Kicsit lejjebb mentünk a Schupfer Hochalm-hoz, 1620 méteres magasságba. Itt van néhány szép patak és mindenütt fehér zászpák nőnek (Veratrum album):

This moss, probably the Bonfire Moss (Funaria hygrometrica), was near the stream:
Dieses Moos, wahrscheinlich das Wetteranzeigende Drehmoos (Funaria hygrometrica), war neben dem Bach:
Ez a moha, valószínűleg a higrométermoha (Funaria hygrometrica), a patak mellett nőtt:Alpine Gentian (Gentiana alpina):
Der Alpen-Enzian (Gentiana alpina):
A havasi tárnics (Gentiana alpina):The Wolly Buttercup (Ranunculus lanuginosus):
Der Wollige Hahnenfuß (Ranunculus lanuginosus):
A gyapjas boglárka (Ranunculus lanuginosus):


The Twoflower Violet (Viola biflora):
Das Zweiblütige Veilchen (Viola biflora):
A sárga ibolya (Viola biflora):The Alpine Coltsfoot (Homogyne alpina):
Der Alpen-Brandlattich (Homogyne alpina):
A bérci mirigylapu (Homogyne alpina):There were many big millipeds here:
Es gab hier viele große Tausendfüßer:
Sok nagy ezerlábú volt errefelé:A nice weevil, Otiorhynchus (Prilisvanus) gemmatus:
Ein schöner Rüsselkäfer, Otiorhynchus (Prilisvanus) gemmatus:
Egy szép ormányosbogár, Otiorhynchus (Prilisvanus) gemmatus:Paranemastoma quadripunctatum, an unusual harvestman:
Paranemastoma quadripunctatum, ein komischer Weberknecht:
Paranemastoma quadripunctatum, egy furcsa kaszáspók:Sitticus rupicola, a jumping spider living on mountains:
Sitticus rupicola, eine Springspinne, die in Gebirgen lebt:
Sitticus rupicola, egy hegyekben élő ugrópók:This is probably Araniella alpina, an orb weaver:
Das ist wahrscheinlich Araniella alpina, eine Radnetzspinne:
Ez valószínűleg a hegyi tökkeresztespók (Araniella alpina):We've also found a bat infestated with mites:
Wir haben auch eine Fledermaus mit einem Milbenbefall gefunden:
Találtunk egy atkákkal fertőzött denevért is:


Finally, we stopped at the shrub zone to take photos of the Rustyl-leaved Alpinrose (Rhododendron ferrugineum):
Am Ende haben wir in der Stufe der Sträuchern die Rostblättrige Alpenrose fotografiert (Rhododendron ferrugineum):
Végül megálltunk a cserjék zónájában is, hogy lefotózhassuk a rozsdás havasszépét (Rhododendron ferrugineum):


1 comment:

  1. Kedves Walter
    Fantasztikus!!
    Köszönöm szepen
    Sylvia

    ReplyDelete