Thursday, May 26, 2011

Čiovo Island, Croatia (Čiovo-Insel, Kroatien) (Čiovo-sziget, Horvátország) 05.2011.


At the end of May 2011 we visited the Balkan on a trip organised by the Spinnen-Forum (there is a common trip report here at the Forum). Our aim was to find as many spider species as possible and to get to know the mediterranean fauna. The base during the trip was the island ČiovoThis island is located between Trogir and Split in the region of Middle-Dalmatia, it has an area of 28.8 square kilometers, its highest point is 217 m. Some smaller settlements are located on the island and the town of Trogir (which is on the World Heritage list) expands partly onto it also. Its area is – luckily – still mostly covered by natural vegetation. There are plenty of natural or semi-natural dry, coastal pine forests intterrupted by olive groves. A beautiful rocky seashore is found on the southern part. Location: Čiovo Island. Date: 22-26.05.2011.

Ende Mai 2011 haben wir den Balkan besucht. Die Exkursion wurde von dem Spinnen-Forum organisiert (es gibt einen gemeinen Exkursionsbericht hier). Unser Ziel war so viele Spinnenarten wie möglich zu finden, und einen Überblick von der Fauna des Mittelmeerraumes zu bekommen. Die Basis während der Exkursion war die Insel Čiovo. Diese Insel befindet sich zwischen Trogir und Split in der Region Mitteldalmatien, hat eine Oberfläche von 28,8 Quadratkilometer und ihre höchste Erhebung ist 217 m. Es gibt einige kleine Dörfer auf der Insel und auch die Stadt Trogir (die auch auf der Liste der Welterben steht) dehnt sich hier aus. Das Gebiet ist, zum Glück, noch zum Großteil mit natürlicher Vegetation bedeckt. Es gibt zahlreiche natürliche oder halbnatürliche, trockene, küstennahe Pinienwälder, die von Olivenhaine unterbrochen sind. Eine wunderschöne steinige Küste findet man auf der südlichen Seite. Ort: Insel Čiovo. Datum: 22-26.05.2011.

2011 májusának végén a Spinnen-Forum szervezésében a Balkánon jártunk (A Forum-on itt található egy közös úti beszámoló). Célunk volt minél több helyi pókfaj megtalálása és a mediterrán fauna megismerése volt. A túra során a Čiovo-sziget volt a bázisunk. A sziget Trogir és Split között, Közép-Dalmácia régiójában található, területe 28,8 négyzetkilométer, legmagasabb pontja 217 m. A szigeten néhány kisebb település található, valamint Trogir városa (mely a világörökségi listán is szerepel) is részben átnyúlik ide. Területének – szerencsére – még elég nagy része nem került beépítésre. Sok a természetes vagy féltermészetes száraz, tengerparti fenyőerdő, melyeket olajfaligetek tarkítanak. A déli oldalon pedig gyönyörű, sziklás tengerpart található magas partfallal. Hely: Čiovo-sziget. Dátum: 2011.05.22-26.


At every location we spent hours searching for arthropods and the results exceeded every expectation: virtually every minute I found new and interesting animals that I've never before seen, most of which are very rare or absent in Central Europe. We managed to find a plenty of spectacular invertebrates and I'll try to provide an insight to the fauna of the island and its fascinating diversity by showing some examples. Regarding biodiversity: the Mediterranean Basin is considered to be a biodiversity hotspot and also listed in WWF's Global 200 under the name PA1214 Palaearctic mediterranean forests, woodlands, and scrub. Link here and here.

Überall haben wir Stunden mit der Suche nach Gliederfüßer verbracht und die Ergebnisse sind alle Erwartungen übertroffen: nahezu minütlich habe ich neue und interessante Tierarten gefunden, die ich vorher noch nie gesehen habe. Der Größteil dieser ist selten oder fehlend in Mitteleuropa. Wir haben sehr viele interessante Wirbellose gefunden und ich zeige einige Exemplaren, um einen Überblick der Fauna der Insel und ihre erstaunliche Diversität zu geben. Bezüglich der Biodiversität: das Mittelmeerraum ist als Biodiversitäts-Hotspot bezeichnet und auch auf in der Global 200 Liste von WWF gelistet, unter dem Namen PA1214 Palaearctic mediterranean forests, woodlands, and scrub. Link hier and hier.

Mindegyik helyen órákat töltöttünk ízeltlábúak keresésével, az eredmény pedig minden várakozásomat felülmúlta: gyakorlatilag percenként találtam újabb és újabb, általam korábban nem látott érdekes állatokat, melyeknek egy jó része Közép-Európában nagyon ritka vagy nem is él. Rengeteg látványos ízeltlábút sikerült megtalálni, amelyek közül néhányat kiragadva igyekszem bemutatni a sziget faunáját és annak lenyűgöző diverzitását. A biodiverzitással kapcsolatban: a Földközi-tenger medencéje biodiverzitási forrópont. A terület szerepel a WWF Global 200 nevű, védelemre szoruló fontos ökorégiókat felsoroló listáján is, PA1214 Palaearctic mediterranean forests, woodlands, and scrub néven. Link itt és itt.

The characteristic vegetation of the island, than the rocky seashore:
Die charakteristische Pflanzenwelt auf der Insel, dann die Steinküste:
A sziget jellegzetes mediterrán növényzete, majd a sziklás tengerpart:
One of the first animals to be found was an Euscorpius tergestinus:
Eine der ersten Tiere, die wir gefunden haben, war eine Euscorpius tergestinus:
Az egyik első állat, ami előkerült, egy Euscorpius tergestinus:
A pregnant female:
Ein trächtiges Weibchen:
Egy terhes nőstény:


Later, it gave birth small nymphs in captivity:
Später hat es diese kleine Nymphen in Gefangenschaft geboren:
Később ezeket a kis nimfákat hozta a világra, fogságban:


A bigger nymph of this scorpion:
Eine größere Nymphe dieses Skorpions:
Egy idősebb skorpió-nimfa:


A female Ariadna sp spider:
Eine weibliche Ariadna sp Spinne:
Egy nőstény Ariadna sp pók:


The robust and primitive Filistata insidiatrix spiders live in rock crevices:
Die robuste und primitive Filistata insidiatrix Spinnen leben in Felsenspalten:
A robusztus és primitív Filistata insidiatrix pókok sziklarepedésekben élnek:


Oecobius maculatus male:
Oecobius maculatus Männchen:
Oecobius maculatus hím:


The Marbled Cellar Spider (Holocnemus pluchei):
Die Zitterspinne Holocnemus pluchei:
A márványos álkaszáspók (Holocnemus pluchei):A female of Agalenatea redii (an orb-weaver):
Ein Weibchen von Agalenatea redii (eine Radnetzspinne):
Egy széles keresztespók (Agalenatea redii) nőstény:Oxyopes heterophthalmus female (a lynx spider):
Oxyopes heterophthalmus Weibchen (eine Luchspinnne):
Oxyopes heterophthalmus nőstény (egy hiúzpók):


Philodromus aureolus female:
Philodromus aureolus Weibchen:
Philodromus aureolus nőstény:


The female of Philodromus bistigma:
Das Weibchen von Philodromus bistigma:
Philodromus bistigma nősténye:


And the male of Philodromus bistigma:
Und das Männchen von Philodromus bistigma:
És a Philodromus bistigma hímje:


Tibellus macellus female, another member of the family Philodromidae:
Tibellus macellus Weibchen, noch ein Vertreter der Familie Philodromidae:
Tibellus macellus nőstény, a fürgekarolópókok még egy képviselője:


The cobweb spiders of the species Argyrodes argyrodes live in webs of bigger spiders and eat smaller insects caught in it:
Die Diebspinnen (Argyrodes argyrodes, Familie der Kugelspinnen) leben in den Netzen von größeren Spinnen, wo sie von den kleineren gefangenen Insekten fressen:
Az Argyrodes argyrodes nevű törpepókok nagyobb pókok hálójában élve fogyasztják a csapdába esett apró rovarokat:Crustulina sticta male, also a cobweb spider:
Crustulina sticta Männchen, auch eine Kugelspinne:
Crustulina sticta hím, szintén törpepók:The female of the South-European funnel weaver spider Lycosoides coarctata:
Das Weibchen der südeuropäischen Trichterspinne Lycosoides coarctata:
Egy dél-európai zugpók, a Lycosoides coarctata nősténye:A nymph of the rare Croatian endemic Inermocoelotes gasperinii:
Eine Nymphe von Inermocoelotes gasperinii, eines seltenen kroatischen Endemit:
Az Inermocoelotes gasperinii nevű ritka horvát endemizmus nimfája:Female Amaurobius erberi, an Amaurobiid:
Weibliche Amaurobius erberi, eine Fensterspinne:
Nőstény Amaurobius erberi, egy eretnekpók:Female Zelotes latreillei, a Gnaphosid:
Weibliche Zelotes latreillei, eine Plattbauchspinne:
Nőstény Zelotes latreillei, egy kövipók:Another one, Nomisia exornata female:
Eine andere, Nomisia exornata Weibchen:
Egy másik, Nomisia exornata nőstény:Female Titanoeca tristis, a Titanoecid:
Weibliche Titanoeca tristis, eine Kalksteinspinne:
Nőstény Titanoeca tristis, egy mészpók:


Female Uloborus walckenaerius, a hackled orb weaver:
Weibliche Uloborus walckenaerius, eine Kräuselradnetzspinne:
Nőstény Uloborus walckenaerius, egy derespók:


A Hogna sp wolf spider nymph:
Eine Hogna sp Wolfspinnennymphe:
Egy Hogna sp farkaspók nimfája:


Some jumping spiders: this is a male Menemerus semilimbatus:
Einige Springspinnen: das ist das Männchen von Menemerus semilimbatus:
Néhány ugrópók: ez egy hím Menemerus semilimbatus:Male of Heliophanus melinus:
Männchen von Heliophanus melinus:
A Heliophanus melinus hímje:Subadult male Heliophanus kochii:
Subadultes Männchen von Heliophanus kochii:
Heliophanus kochii szubadult hímje:We found many Cyrba algerina, this is a male:
Wir haben viele Cyrba algerina gefunden, das ist das Männchen:
A Cyrba algerina ugrópókot viszonylag gyakran láttuk, ez a hím:Male Synageles dalmaticus:
Männchen von Synageles dalmaticus:
Synageles dalmaticus hím:


A slug with a Riccardoella sp parasitic mite (Ereynetidae):
Eine Nacktschnecke mit einer parasitischen Riccardoella sp Milbe (Ereynetidae):
Egy meztelencsiga egy Riccardoella sp parazita atkával (Ereynetidae):


We found many pill woodlice. This one is Armadillidium nasutum:
Wir haben viele Rollasseln gefunden. Diese heißt Armadillidium nasutum:
Találtunk sokféle gömbászkát is. Ez itt az Armadillidium nasutum:Some undetermined pill woodlice:
Einige unbestimmte Rollasseln:
Néhány meghatározatlan gömbászka:

Armadillo officinalis is related to them:
Armadillo officinalis, eine Verwandte der Rollasseln:
Rokonuk az Armadillo officinalis gömbászka:Glomeris pulchra, a pill milliped:
Glomeris pulchra, ein Saftkugler:
Glomeris pulchra, egy gömbsoklábú:


Under stones we found many house centipedes (Scutigera coleoptrata), a species found only in houses in cooler parts of Europe. This one has caught a Cryptopid chilopod which was running away scared when I lifted the stone:
Unter Steinen haben wir viele Spinnenläufer gefunden (Scutigera coleoptrata), eine Art die in Mitteleuropa nur in Häusern zu finden ist. Dieses Exemplar hat einen Hundertfüßer aus der Familie Cryptopidae erwischt, der, als ich den Stein umgedreht hatte, zu flüchten versuchte:
Kövek alatt gyakori volt a nálunk csak házakban élő légyölő pókszázlábú, (Scutigera coleoptrata), mely itt egy, a kő felfordításától felriadt vakszkolopendrát kapott el:
This Dalmatian Scolopender (Scolopendra dalmatica) was around 8 cm long:
Dieser Dalmatische Scolopender (Scolopendra dalmatica) war etwa 8 cm lang:
Ez a dalmát szkolopendra (Scolopendra dalmatica) kb. 8 cm hosszú volt:
Tricholepisma aurea, a silverfish:
Tricholepisma aurea, ein Zottenschwanz:
Tricholepisma aurea, egy pikkelyke:


We found nice specimens of cockroaches also, this one is called Phyllodromica marginata:
Wir haben auch schöne Schaben gefunden, diese Art heißt Phyllodromica marginata:
Csótányból is akadt egész szép, ez itt a sávos avarcsótány (Phyllodromica marginata):


The first member of the southern cricket family Mogoplistidae that I've ever seen was found under a stone (Mogoplistes brunneus):
Der erste Vertreter der südlichen Familie Mogoplistidae, den ich je gesehen habe, wurde unter einem Stein gefunden (Mogoplistes brunneus):
Egy déli tücsökcsalád (Mogoplistidae) általam látott legelső képviselője egy kő alól került elő (Mogoplistes brunneus):


A strange leafhopper:
Eine komische Zwergzikade:
Egy furcsa mezei kabóca:


Female Tropidotilla litoralis velvet ant:
Eine weibliche Tropidotilla litoralis Ameisenwespe:
Nőstény Tropidotilla litoralis hangyadarázs:


A remarkable predatory snail, Poiretia cf cornea makes a hole into the shell of other snails with its acidic saliva.
Eine bemerkenswerte Schnecke, die räuberisch lebt, Poiretia cf cornea. Mit dem säurehaltigen Speichel macht es ein Loch auf dem Gehäuse anderer Schnecken.
Egy érdekes ragadozó csiga a Poiretia cf cornea, savas nyálával lyukasztja át más csigák házát.The Chocolata-band Snail (Eobania vermiculata):
Die Divertikelschnecke (Eobania vermiculata):
Mintás szalagoscsiga (Eobania vermiculata):


Lindholmiola corcyrensis:
Lindholmiola corcyrensis:
Lindholmiola corcyrensis:


I also photographed some reptiles, this is the Italian wall lizard (Podarcis siculus, it has almost 50 subspecies):
Ich habe auch einige Reptilien fotografiert, diese ist die Ruineneidechse (Podarcis siculus, es hat fast 50 Unterarten):
Hüllőket is fotóztam, ez itt az olasz faligyík (Podarcis siculus, majdnem 50 alfaja van):


A juvenile Mediterranean House Gecko (Hemidactylus turcicus) and a bigger specimen. These are quite common at settlements at night, but only at quiet, dark places. It is difficult to get close to them, but it is great to watch them running up and down on vertical surfaces.
Ein junger und ein erwachsener Europäischer Halbfinger (Hemidactylus turcicus). Diese sind in Dörfern ziemlich häufig, aber nur in stillen, schattigen Stellen. Es ist nicht einfach, in ihrer Nähe zu kommen, aber es ist großartig zu beobachten, wie sie auf vertikalen Flächen herumlaufen.
Egy fiatal és egy kifejlett török gekkó (Hemidactylus turcicus). Ezek éjszaka elég gyakoriak a településeken, de csak a csendesebb, sötét helyeken. Nehéz őket megközelíteni, de nagy élmény figyelni, ahogy függőleges felületeken fel-le szaladgálnak.
Some plants from the island: the Rustyback (Asplenium ceterach):
Einige Pflanzenarten aus der Insel: der Milzfarn (Asplenium ceterach):
Néhány növény a szigetről: a pikkelypáfrány (Asplenium ceterach):


A poppy species:
Eine Mohnart:
Egy pipacs/mák-faj:


An evergreen shrub from the shore, the Fringed Rue (Ruta chalepensis):
Ein immergrüner Bush an der Küste, die Gefranste Raute (Ruta chalepensis):
Egy örökzöld rutacserje a tengerpartról (Ruta chalepensis):A Sedum species
Eine Sedum-Art:
Egy Sedum-faj:


The flower of a bindweed:
Die Blüte einer Winde:
Egy szulák-faj virága:


Alyssoides sinuata of the crucifer family:
Alyssoides sinuata aus der Familie der Kreuzblütengewächse
Alyssoides sinuata a keresztesvirágúak családjából:


A scabious (Scabiosa) species:
Eine Skabiose (Scabiosa sp):
Egy ördögszem (Scabiosa sp):


The fruits of hartwort (Tordylium officinale):
Früchte einer Zirmetart (Tordylium officinale):
Egy szarvasgyökér termései (Tordylium officinale):


Flowers of the Olive (Olea europaea):
Blüten des Olivenbaumes (Olea europaea):
Az olajfa virágai (Olea europaea):


The Big Quaking Grass (Briza maxima):
Das Große Zittergras (Briza maxima):
A nagy rezgőfű (Briza maxima):

1 comment:

 1. Hi!
  My name is Amy and I'm with Dwellable.
  I was looking for fun and authentic posts about Ciovo to share on our travel site, when I stumbled across your blog...If you're open to it, shoot me an email at amy(at)dwellable(dot)com.
  Hope to hear from you soon!
  Amy

  ReplyDelete