Wednesday, May 11, 2011

Bükkszentlélek, Bükk Mts., Hungary (Bükkszentlélek, Bükk Gebirge, Ungarn) (Bükkszentlélek, Bükk-hegység, Magyarország) 05.2011.


In May, 2011 we traveled for night-lamping into the Bükk mountains, to an area named Szentlélek. We chose a suitable point to set up the lamp that would attract moths and other insects, and until the night came we also took some photos of in the nearby forest. The weather was nice and moths came, but mostly common species (at least common during night-lamping - these moths are very hard or almost impossible to find by just searching in the vegetation in daytime). However, almost all specimens were still in a very nice shape, with intact wings still covered entierly with scales. Specimens of these spring species are usually very 'worn-out' and scuffed by the beginning of summer. Location: Szentlélek, Bükk Mts. Date: 11.05.2011.

2011 májusában a Bükkbe utaztunk lámpázni, Szentlélekre. Kiválasztottunk egy megfelelő helyet és felállítottuk a lámpát, mely az éjjeli lepkéket és más rovarokat hivatott odavonzani, és mielőtt leszállt volna az este, még szétnéztünk a közeli erdőben is. Az idő szép volt és jöttek a lepkék, de leginkább csak gyakori fajok (legalábbis lámpázás során gyakoriak - ezeket a lepkéket nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen napközben a vegetációt átkutatva megtalálni). Ugyanakkor szinte minden példány még nagyon szép állapotban volt, ép szárnyakkal, melyeket még teljesen befedtek a pikkelyek. Ezen tavaszi fajok példányai általában már nagyon megviseltek és kopottak a nyár elejére. Hely: Szentlélek, Bükk. Dátum: 2011.05.11.


A plant from the forest: Galium odoratum, the Sweet Woodruff (also called Wild Baby's Breath) (belongs to Rubiaceae, the Coffee family).
Egy növény az erdőből: Galium odoratum, a szagos müge (Rubiaceae, buzérfélék családja. A kávé is ebbe a családba tartozik).
The Solomon's-seal (or David's-harp, Ladder-to-heaven; Polygonatum multiflorum).
A fürtös salamonpecsét (Polygonatum multiflorum):


The biggest moth this night was the Lime Hawk Moth (Mimas tiliae):
A legnagyobb lepke az este a hársfaszender volt (Mimas tiliae):


The Small Elephant Hawk-Moth (Deilephila porcellus):
A piros szender (Deilephila porcellus):


The Pale Tussock (Calliteara pudibunda) is a moth of the Lymantriidae family. It is a male.
A hamvas gyapjaslepke (Calliteara pudibunda) a gyapjaslepkék családjából. Hím.


This is most probably a Sallow Kitten (Furcula cf. furcula) from the Notodontidae family. Also a male. Members of this genus are not determinable by photo.
Ez valószínűleg a szürke púposszövő (Furcula cf. furcula) a púposszövők családjából. Ez is hím. Ennek a nemzetségnek a fajai nem határozhatóak fotóról.
The Iron Prominent (Notodonta dromedarius), of the name-giver genus of the family:
A tevehátú púposszövő (Notodonta dromedarius),a család névadó neméből:


One more from this family, the male of the Lobster Moth (Stauropus fagi). It's got its name from its curiously shaped larva that lives on birch.
Még egy példány ebből a családból, a bükkfa-púposszövő (Stauropus fagi) hímje. Lárvája nagyon furcsa felépítésű.


The Barred Hook-tip (Watsonalla cultraria) also lives on birch. This is the female:
Bükkfán él a bükkfa-sarlósszövő is (Watsonalla cultraria). A nőstény:
The male:
A hím:


An eggar (Lasiocampidae), the Fox moth (Macrothylacia rubi) female:
Egy pohók (Lasiocampidae), egy málnapohók (Macrothylacia rubi) nőstény:


The Nut-tree Tussock (Colocasia coryli):
A mogyoróbagoly (Colocasia coryli):


Finally, a braconid wasp, a Meteorus species:
Végül egy gyilkosfürkész (Braconidae), egy Meteorus-faj:


No comments:

Post a Comment