Clickable maps of the trips

Thursday, January 19, 2012

Hungary, Debrecen and Erdőspuszta, 05.2011 (Magyarország, Debrecen és Erdőspuszta, 2011. május)


In this post I show some macros from May, 2011 that were made in and around Debrecen (a city on the Great Hungarian Plain). Most of them show spiders and flies quite typical to the fauna of the Great Hungarian Plain.

Ebben a bejegyzésben 2011 májusában Debrecenben és környékén készült makrókat mutatok be. A legtöbbjük az Alföldre többnyire jellemző pók ill. légyfajokat mutat.

Location/Helyszín: Debrecen & Erdőspuszta. Date/Dátum: 05.2011.


Some photos from Erdősouszta. The orb-weaver species Agalenatea redii likes warm and dry habitats:
Néhány fotó Erdőspusztáról. A széles keresztespók (Agalenatea redii) meleg, száraz élőhelyeket kedvel:


Asagena phalerata male, a colourful tangle-web spider that inhabits dry meadows:
Asagena phalerata hím, egy színes törpepók, mely száraz réteken él:


The crab spiders of the genus Xysticus live and hunt on the ground. This is a male:
A Xysticus nembe tartozó karolópókok a talajon élnek és vadásznak. Ez egy hím:Their distant relative with a similar lifestyle is Thanatus arenarius. It belongs to the family Philodromidae.
Távoli rokonuk hasonló életmóddal a fürgekarolópókok közé tartozó Thanatus arenarius:


The Silver Barred (Deltote bankiana) lives in grasslands:
Az ezüstcsíkos baglyocska (Deltote bankiana) füves területeken él:


Eristalinus aeneus, a hoverfly with very nice eyes:
Eristalinus aeneus, egy nagyon szép szemekkel rendelkező zengőlégy:Microdon species are highly specialised hoverflies. Their larvae develop in ant nests. They are either scavangers there or predators of the ants.
A Microdon-fajok nagyon specializált zengőlegyek. Lárváik hangyabolyokban nevelkednek. Vagy hulladékevők, vagy hangyákat zsákmányolnak.


A Rhagio, a predatory snipe fly male:
Egy Rhagio, egy ragadozó kószalégy hím:


Female:
Nőstény:


Haematobia irritans is a muscid fly that sucks the blood of vertebrates:
A Haematobia irritans egy Muscidae családba tartozó légy, mely gerincesek vérét szívja:


A Ragged Robin (Lychnis flos-cuculi) growing on a wet meadow:
Egy réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi) egy nedves réten:Cerinthe minor from the Borage family:
Szeplőlapu (Cerinthe minor) az érdeslevelűek családjából:A friend brought me a big butterfly pupa. It turned out that it was full of parasitoid braconid wasps. These wasp lay eggs into the caterpillars, than the larvae hatch inside the host and feed from it without killing it. Before that, sometimes while they are still embryos they even multiplicate themselves (polyembryony). The larvae wait until the host pupates, than they eat what is left from it thus killing it. Than the wasps pupate themselves and later fly out from the host as imagines.
Egy barátom hozott nekem egy nagyméretű lepkebábot. Kiderült, hogy tele volt parazitoid gyilkosfürkészekkel. Ezek a darazsak hernyókba rakják tojásaikat, ahol azok a gazda testén belül kelnek ki és anélkül táplálkoznak belőle, hogy elpusztítanák. Néha még embriókorukban meg is sokszorozzák magukat ezelőtt (poliembriónia). A lárvák megvárják, míg a gazda bebábozódik, aztán megeszik, ami még megmaradt belőle, így megölve azt. Aztán a darazsak maguk is bebábozódnak aztán kirepülnek a gazdából imágóként.


We removed one pupa to take photos:
Egy bábot eltávolítottunk, hogy lefotózzuk:


The pupae hatched some weeks later:
A bábok kikeltek pár hét múlva:


Some photos from the city of Debrecen. This is the Royal Knight's-spur or Forking Larkspur (Consolida regalis):
Néhány fotó Debrecen városából. Ez a mezei szarkaláb (Consolida regalis):


Detail of the flower:
Részlet a virágról:


An unripe fruit:
Egy éretlen termés:


A Tachinid fly, Cylindromyia sp, cleaning itself. The life habit of Tachinid flies are similar to that of the Braconid wasps.
Egy fürkészlégy, Cylindromyia sp, tisztogatja magát. A fürkészlegyek életmódja nagyban hasonlít a gyilkosfürkészekére.


There are not many mayfly species in lowland habitats, but they can be quite numerous. This one has a wide distribution and it is quite common even in cityes. It's called Cloeon dipterum, this is the female. It has only one pair of wings and it is ovoviviparous.
Nincs túl sok alföldi kérészfaj, de azok elég nagy egyedszámban is előfordulhatnak. Ennek a fajnak nagy elterjedési területe van és még városokban is elég gyakori. A neve elevenszülő kérész (Cloen dipterum), ez a nőstény. Csak egy pár szárnya van és ovovivipar.


The Oriental Cockroach, Blatta orientalis (female):
A konyhai csótány, Blatta orientalis (nőstény):


A tortrix moth, Pandemis sp:
Egy sodrómoly, Pandemis sp:


A march fly female, Dilophus sp:
Egy bársonyszúnyog (vagy bársonylégy) nőstény, Dilophus sp:


Pseudicius encarpatus, a nice jumping spider. It was found on house wall.
Pseudicius encarpatus, egy szép ugrópók. Házfalon találtam.


A silvery Philodromus male:
Egy ezüstös Philodromus-hím:


This wasp belongs to a rarely-found family: Proctotrupidae. Its a female Proctotrupes gravidator. It is also a parasitoid, maybe hence its name (gravidator= makes sg pregnant, in the sense it lays eggs inside the host which will develop inside it?).
Ez a darázs a ritkán található valódi törpefürkészek közé tartozik (Proctotrupidae), egy nőstény Proctotrupes gravidator. Ez is parazitoid, talán innen kapta a nevét (gravidator= terhessé tevő, abban az értelemben, hogy petéket helyez a gazdarovarba, melyek majd abban fejlődnek tovább?).


And a picture of a leaf with transmitted light:
És egy kép egy falevélről áteső fénnyel:

No comments:

Post a Comment