Friday, May 20, 2011

Erdőspuszta, Hungary (Erdőspuszta, Ungarn) (Erdőspuszta, Magyarország) 05.2011.


In this post I show some macros from May, 2011 that were made in and around Debrecen (a city on the Great Hungarian Plain). Most of them show spiders and flies quite typical to the fauna of the Great Hungarian Plain. Location: Debrecen and Erdőspuszta. Date: 05.2011.

Ebben a bejegyzésben 2011 májusában Debrecenben és környékén készült makrókat mutatok be. A legtöbbjük az Alföldre többnyire jellemző pók ill. légyfajokat mutat. Hely: Debrecen és Erdőspuszta. Dátum: 2011.05.


Some photos from Erdősouszta. The orb-weaver species Agalenatea redii likes warm and dry habitats:
Néhány fotó Erdőspusztáról. A széles keresztespók (Agalenatea redii) meleg, száraz élőhelyeket kedvel:
Asagena phalerata male, a colourful tangle-web spider that inhabits dry meadows:
Asagena phalerata hím, egy színes törpepók, mely száraz réteken él:The crab spiders of the genus Xysticus live and hunt on the ground. This is a male:
A Xysticus nembe tartozó karolópókok a talajon élnek és vadásznak. Ez egy hím:


Their distant relative with a similar lifestyle is Thanatus arenarius. It belongs to the family Philodromidae.
Távoli rokonuk hasonló életmóddal a fürgekarolópókok közé tartozó Thanatus arenarius:
The Silver Barred (Deltote bankiana) lives in grasslands:
Az ezüstcsíkos baglyocska (Deltote bankiana) füves területeken él:Eristalinus aeneus, a hoverfly with very nice eyes:
Eristalinus aeneus, egy nagyon szép szemekkel rendelkező zengőlégy:

Microdon species are highly specialised hoverflies. Their larvae develop in ant nests. They are either scavangers there or predators of the ants.
A Microdon-fajok nagyon specializált zengőlegyek. Lárváik hangyabolyokban nevelkednek. Vagy hulladékevők, vagy hangyákat zsákmányolnak.


A Rhagio, a predatory snipe fly male:
Egy Rhagio, egy ragadozó kószalégy hím:Female:
Nőstény:
Haematobia irritans is a muscid fly that sucks the blood of vertebrates:
A Haematobia irritans egy Muscidae családba tartozó légy, mely gerincesek vérét szívja:A Ragged Robin (Silene flos-cuculi subsp. flos-cuculi) growing on a wet meadow:
Egy réti kakukkszegfű (Silene flos-cuculi subsp. flos-cuculi) egy nedves réten:Cerinthe minor from the Borage family:
Szeplőlapu (Cerinthe minor) az érdeslevelűek családjából:
A friend brought me a big butterfly pupa. It turned out that it was full of parasitoid braconid wasps. These wasp lay eggs into the caterpillars, than the larvae hatch inside the host and feed from it without killing it. Before that, sometimes while they are still embryos they even multiplicate themselves (polyembryony). The larvae wait until the host pupates, than they eat what is left from it thus killing it. Than the wasps pupate themselves and later fly out from the host as imagines.
Egy barátom hozott nekem egy nagyméretű lepkebábot. Kiderült, hogy tele volt parazitoid gyilkosfürkészekkel. Ezek a darazsak hernyókba rakják tojásaikat, ahol azok a gazda testén belül kelnek ki és anélkül táplálkoznak belőle, hogy elpusztítanák. Néha még embriókorukban meg is sokszorozzák magukat ezelőtt (poliembriónia). A lárvák megvárják, míg a gazda bebábozódik, aztán megeszik, ami még megmaradt belőle, így megölve azt. Aztán a darazsak maguk is bebábozódnak aztán kirepülnek a gazdából imágóként.We removed one pupa to take photos:
Egy bábot eltávolítottunk, hogy lefotózzuk:


The pupae hatched some weeks later:
A bábok kikeltek pár hét múlva:

No comments:

Post a Comment