Monday, May 23, 2011

Trogir, Dalmatia, Croatia (Trogir, Dalmatien, Kroatien) (Trogir, Dalmácia, Horvátország) 05.2011.


In Middle Dalmatia we found a fascinating flora and fauna, a part of which I’ll try to present in this post. We searched through the hills surrounding Trogir, here the landscape is mostly characterised by arid slopes with large rocks, mediterranean plant communities, and an insect fauna typical of arid areas. Location: Surroundings of Trogir. Date: 23.05.2011.


In Mitteldalmatien haben wir eine faszinierende Flora und Fauna kennengelernt, einen Teil deren ich in diesem Beitrag zeige. Wir haben in den Bergen um Trogir gesucht, hier ist die Landschaft vor allem von Trockenhängen mit großen Felsen, mediterranen Pflanzengesellschaften und einer für trockene Gebiete typische Insektenwelt geprägt. Ort: Umgebung von Trogir. Datum: 23.05.2011.

Közép-Dalmáciában lenyűgöző flórát és faunát találtunk, melynek egy részét ebben a bejegyzésben mutatom be. A Trogir feletti hegyeken kutattunk, itt főleg száraz, köves lejtők vannak sok nagy sziklával, mediterrán növényzettel és szárazságkedvelő rovarvilággal. Hely: Trogir környéke. Dátum: 2011.05.23.


The mountains near Trogir proved to be very interesting sites…
Die Berge um Trogir bewiesen sich als sehr interessant...
A Trogir-környéki hegyek nagyon érdekes területnek bizonyultak…
An owlfly species, Libelloides lacteus. These insects are aerial predators, whose skills in flying matches that of the dragonflies, but they belong to the order of net-winged insects. Their closest relatives are the antlions.
Ein SchmetterlingshaftLibelloides lacteus. Diese Insekten sind Luftjäger so hochbegabt in Fliegen sind wie die Libellen, aber in die Ordnung der Netzflügler gehören. Sie sind nahe mit den Ameisenjungfern.
Egy rablópille, a Libelloides lacteus. A rablópillék repülési képességeikben a szitakötőkkel vetekedő légi vadászok, de a recésszárnyúak rendjébe tartoznak. Legközelebbi rokonaik a hangyalesők.
Their larvae resemble those of the antlions, but these live and hunt under stones. They are vicious predators in the world of smaller insects:
Ihe Larven sind ähnlich der Larven der Ameisenjungfern, aber sie leben und jagen unter Steinen. Sie sind fressgierige Jäger in der Welt der kleineren Insekten:
Lárváik hasonlítanak a hangyalesők lárváira, de ezek kövek alatt vadásznak és a maguk világában mohó ragadozók:A mediterranean praying mantis, a male of an Ameles species.
Eine mediterrane Fangschrecke, Ameles sp Männchen:
Egy mediterrán imádkozósáska, egy Ameles faj hímje.


A huge bush-cricket or katydid with reduced wings (Barbitistes yersini male):
Eine sehr große Laubschrecke, die reduzierte Flügel hat (Barbitistes yersini Männchen):
Egy hatalmas lomhaszöcske, melynek csökevényes szárnyai vannak (Barbitistes yersini hím):
Another nice bush-cricket is this, the Poecilimon yersini male:
Eine andere schöne Laubschrecke, Poecilimon yersini Männchen:
Egy másik szép szöcske egy pókszöcske-faj, a Poecilimon yersini hím:


A female, probably the same species:
Ein Weibchen, wahrscheinlich dieselbe Art:
Egy nőstény, valószínűleg ugyanazon faj:


I found a pair of the butterflies named Balkan Marbled White (Melanargia larissa larissa).
Ich habe ein Paar des Balkan-Schachrettes (Melanargia larissa larissa) gefunden.
A területen megtaláltam a balkáni sakktáblelepkét (Melanargia larissa larissa).picture-winged leaf moth (Thyris sp):
Ein Fensterfleckschen (Thyris sp):
Egy ablakosmoly (Thyris sp):A Polistes wasp with nest:
Eine Polistes-Wespe mit Nest:
Egy Polistes darázs fészkével:The male of the Thick-Legged Flower Beetle (Oedemera nobilis):
Der Grüne Scheinbockkäfer (Oedemera nobilis):
Egy érdekes álcincérfaj (Oedemera nobilis):A darkling beetle (Omophlus sp):
Ein Schwarzkäfer (Omophlus sp):
Egy gyászbogár (Omophlus sp):


An Alydid bug:
Ein Vertreter der Wanzenfamilie Alydidae:
Az Alydidae poloskacsalád egyik képviselője:An Anthrax sp bee fly:
Ein Anthrax sp Wollschweber:
Egy Anthrax sp pöszörlégy:Everywhere we found webs of the orb-web spider species Aculepeira armida, this is a nice big, colourful spider. The male looks like this:
Überall haben wir die Netze der südliche Radnetzspinne namens Aculepeira armida gesehen, diese ist eine schöne, relatic große Spinne. Das ist das Männchen:
Mindenütt az Aculepeira armida déli fehérsávos keresztespók hálóit láttuk, ez egy szép nagy, mintás pók, hímje így néz ki:


And this is the female:
Und dieses ist ein Weibchen: 
Ez pedig a nőstény:

A huge female of an undetermined Araneus species rests in her web:
Ein riesiges Weibchen einer unbestimmten Araneus-Art wartet im Netz: 
Egy hatalmas, meghatározatlan Araneus-fajba tartozó nőstény pihen a hálójában:A female of Eresus kollari velvet spider:
Eine weibliche Eresus kollari Röhrenspinne:
Itt került elő az Eresus kollari nevű bikapók egy nősténye is.


Another spectacular spider species is Uroctea durandi, which belongs to the family Oecobiidae (disc-web spiders):
Eine andere schöne Spinnenart ist Uroctea durandi, die in die Familie Oecobiidae gehört:
Egy másik látványos pók az Oecobiidae családba tartozó Uroctea durandi (érdekesség, hogy van magyar neve: borzpók, de nem él nálunk):A nice needle sunrose species...
Ein schönes Nadelröschen...
Egy szép naprózsa...


...visited by Balaustium sp mites:
...besucht von Balaustium sp Milben:
...Balaustium sp atkák által látogatva:Plant life on these arid slopes is quite diverse. The landscape is dominated by bushes of this plant, the Spanish Broom or Weaver's Broom (Spartium junceum):
Pflanzenwelt auf diesen Trockenhängen ist ziemlich divers. Die Landschaft ist von diesen Sträuchern, den Pfriemenginstern (Spartium junceum) dominiert.
A növényvilág ezeken a száraz hegyoldalakon elég változatos. A tájat ennek a növénynek, a jeneszternek (Spartium junceum) a bokrai uralják:

An Onosma species (Onosma echioides ssp dalmatica):
Ein Lotwurz (Onosma echioides ssp dalmatica):
Egy vértő (Onosma echioides ssp dalmatica):


A thyme (Thymus sp):
Ein Thymian (Thymus sp):
Egy kakukkfű (Thymus sp):A Gladiolus species, either Gladiolus italicus or Gladiolus illyricus:
Eine Gladiole, entweder Gladiolus italicus or Gladiolus illyricus:
Egy kardvirág-faj, vagy Gladiolus italicus vagy Gladiolus illyricus:

The fern Rustyback (Asplenium ceterach), a protected species in Hungary, is quite abundant on rocks:
Der Spreuschuppige Milzfarn (Asplenium ceterach), eine geschützte Art in Ungarn, hier war es ziemlich häufig auf Felsen:
A sziklákon gyakori a nálunk védett pikkelypáfrány (Asplenium ceterach):

No comments:

Post a Comment