Friday, March 8, 2013

South-Nyírség, Hungary (Süd-Nyírség, Ungarn) (Dél-Nyírség, Magyarország) 03.2013.Today, we traveled to the southwestern part of the Nyírség, a region of the Great Hungarian Plain. The area we visited was once covered with sandy grasslands and patches of lowland oak forest, nowadays it is partly used by the agriculture, partly covered with locust tree forests. A relict of the original vegetation, the Spring Meadow Saffron has still survived in some areas - now it is strictly protected and its habitats are managed by the Hajdúság Landscape Protection Area.

Heute sind wir nach den südwestlichen Teil des Nyírség, ein Gebiet auf der Großen Ungarischen Tiefebene gereist. Der Ort, den wir besucht haben, war früher mit sandigen Trockenrasen und Stellen mit Tiefland-Eichenwälder bedeckt. Heutzutage ist das Landschaft agronomisch benutzt und teilweise von Robinienwälder bedeckt. Ein Relikt der ursprünglichen Vegetation, die Frühlingslichtblume hat in ein paar Gebieten überlebt - jetzt ist es streng geschützt und ihre Lebensräume werden von dem Hajdúság Landschaftsschutzgebiet administriert.

Ma ellátogattunk a Dél-Nyírség nyugati részébe. A területet, amit megnéztünk, valaha homoki gyepek és alföldi tölgyesek foltjai fedték, ma viszont mezőgazdaságilag hasznosítják, illetve részben akáccal van benőve. Az eredeti növényvilág egy hírmondója, az egyhajúvirág néhány helyen még megmaradt - ma már fokozottan védett, élőhelyeit pedig a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet kezeli.

LocationOrtHelyszín: South-Nyírség, Hungary.Süd-Nyírség, Ungarn.Dél-Nyírség, Magyarország. DateDatumDátum: 08.03.2013.The Spring Meadow Saffron (Colchicum bulbocodium ssp. versicolor):
Die Frühlingslichtblume (Colchicum bulbocodium ssp. versicolor):
Az egyhajúvirág (Colchicum bulbocodium ssp. versicolor): 
A short video:
Ein kurzes Video:
Egy rövid videó:


We also found a nice bug:
Wir haben auch eine schöne Wanze gefunden:
Találtunk egy szép poloskát is:


No comments:

Post a Comment